Personkredsen omkring C.G. Jung


Weimar Kongressen 1911
med bl.a. Jung, Freud, Wolff
> Stort foto

Gennem årene fik C.G. Jung kontakt med utroligt mange mennesker. Her omtales et lille udvalg  af dem.

Bailey, Ruth (*1892 England -1991). Hun var sygeplejerske for krigsveteraner, men tog sig for det det meste af sin mor og sine søskende i England. Mødte Jung førte gang 1925 på hans Bugishu-ekspedition til Afrika og Egypten. Fik senere et nært venskabeligt forhold til Jung-familien. De holdt gensidigt ferie hos hinanden i Cheslie, England og Zürich, Schweiz. Hun var en af de få i vennekredsen, som ikke var blevet analyseret af Jung  eller havde særlig interesse for psykologien. Efter aftale med Carl Gustav og Emma Jung, skulle hun tage sig af  den længstlevende af dem, hvilket blev Carl Gustav Jung efter Emmas død i 1955.

ruth bailey
Ruth Bailey


mary bancroft
Mary Bancroft

Bancroft-Rüfenacht, Mary (*1904 USA -10.1.1997).  Først gift i USA, senere gift med schweizeren Rüfenacht i 1935, og flyttede til Schweiz, hvor hun de næste 18 år var freelance journalist i Zürich. På grund af nogle psykosomatiske lidelser, opsøge hun Jung, hvor hun kom i analyse, og blev helbredt. Da hun var sprogkyndig i fransk og tysk, blev hun under 2. verdenskrig engageret af Allen Dulles, USA Office of Strategic Services  (senere CIA)  til at spionere for de allierede i Schweiz. De var i en periode kærester. Med hjælp og støtte fra Jung, skrev hun analyser af tyskerne til brug for USAs efterretningstjeneste. Med Jung fik hun et livslangt venskab. Blev senere administrator af Analytic Psychology Club og C.G. Jung Foundation i New York, og redaktør for 'Psychological Perspectives', et jungiansk akademisk tidsskrift.

eugen bleuler
Eugen Bleuler

Bleuler, Paul Eugen (*30.4.1857 Schweiz - 15.7.1939). Psykiater. Fra 1886 ansat på den psykiatriske klinik Rheinau. Fra 1898 ansat som direktør på det psykiatriske hospital Burghölzli, hvor Jung var ansat og uddannet som psykiater fra 1900-1909. Fik stor betydning for Jungs psykologiske tidlige arbejder. Bleuler blev interesseret i Freuds teorier om hysteri. Han opfordrede sine medarbejdere til at arbejde med det ubevidste og psykotiske tilstande. Han blev kendt for behandlingen af skizofreni (tidligere dementia praecox).

ml von franz
M-L. von Franz

Franz, Marie-Louise von (*4.1.1915 Tyskland - 17.2.1998). Datter af østrisk baron. Blev introduceret til Jung af Barbara Hannah, og arbejdede som elev hos ham fra 1933 , først i analyse. Hun havde gode sprogkundskaber, som Jung fik gavn af. Fortsatte herefter som psykoanalytiker i Küsnacht, og siges at have tolket 65.000 drømme. von Franz stiftede 1948 C.G. Jung Instituttet i Küsnacht ved Zürich. Hun byggede 1958 sit eget tårn i Bollingen et par kilometer fra Jungs. Udgav hen ved 30 bøger om analytisk psykologi, drømme, alkymi og eventyrfortolkning. Hun fortsatte som Jungs nærmeste medarbejder til hans død i 1961. Von Franz påviste  i 1968, at de matematiske DNA-strukturer kan sammenlignes med opbygningen i den kinesiske I Ching. Boede som lesbisk sammen med Barbara Hannah hele sit voksenliv.

sigm freud
Sigmund Freud

Freud, Sigmund Schlomo (*6.5.1856 Østrig-Ungarn/Tjekkiet - 23.9.1939). Østrigsk nervelæge, psykoanalytiker. Fra 1873 medicinstuderende ved Wiens Universitet. Han specialiserede sig i neurologi, og undersøgte kokains indvirkning på nervesystemet. Gennem lægen Josef Breuer stiftede han omkring 1880 bekendtskab med hypnosen og dens anvendelse til behandling af nervelidelser. Lærte om hypnose hos neurolog, J.-M. Charcot i Paris.  I 1886 åbnede han sin private praksis som nervelæge og begyndte at arbejde med samtaleterapi og psykoanalyse. Udviklede bl.a. teorierne om ødipuskomplekset og drømmeanalyse. Mødte C.G. Jung første gang i Wien i 1907. De kommende år fik de et tæt samarbejde, bl.a. om tilfældet Sabina Spielrein, og Freud anså Jung som sin kronprins. Der opstod efterhånden uenigheder omkring seksualdriften og libidoens betydning, der endte med et brud mellem dem i 1913.

olga fröbe-kapteyn
Olga
Fröbe-Kapteyn

Fröbe-Kapteyn, Olga (*1881 England -1962). Datter af hollandske forældre. Studerede kunsthistorie, indisk filosofi, meditation og teosofi. Startede 1933 en spirituel interessegruppe  >'Eranos' i sit hjem 'Casa Gabriella'  i Ascona, Italien. Her mødtes man en uge hvert år med et bestemt tema; de første temaer var: Yoga und Meditation im Osten und im Westen, Ostwestliche Symbolik und Seelenführung og  Westöstliche Seelenführung. Deltagerne var gennem årene, udover C.G. Jung, bl.a. Rudolf Otto, Karl Kerényi Mircea Eliade, Eric Neumann, Max Knoll og Joseph Campbell. Fröbe-Kapteyns interesse for arketyper, bragte hende til biblioteker rundt omkring: Vatikanet, British Museum, Bibliotèke National i Paris og National Archaeological Museum i  Athen. Hendes samlinger af billeder er senere overgået til >The Archive for Research in Archetypal Symbolism. Mødte første gang Jung i 'Schule der Weisheit' i Darmstadt der var oprettet af  grev Hermann Keyserling.

barbara hannah
Barbara Hannah

Hannah, Barbara (*1891 England - 1986). Datter af engelsk biskop. Forsøgte sig som maler i Paris. Havde læst en bog af Jung, og opsøgte ham i Zürich 1928. Kom i psykoanalyse først hos Peter Baynes, så Toni Wolff, dernæst Emma Jung, og til sidst hos C.G. Jung. Som lesbisk flyttede hun sammen med Marie-Louise von Franz i Schweiz resten af deres liv. Fik et nært samarbejde med Jung til hans død. Var involveret i C.G. Jungs Instituttet. Oversatte flere af Jungs værker og blev psykoanalytiker. Udgav selv flere bøger, bl.a. 'Jung. His Life and Work- A Biographical Memoir'.

esther harding
Esther Harding

Harding, Mary Esther (*1888 England -1971). Læge, psykoanalytiker. 1914 uddannet på London School of Medicine for Women. Blev den første egentlige psykoanalytiker i USA, og var med til at oprette mange jungianske institutioner, bl.a. Analytical Psychology Club of New York i 1936. Har udgivet flere bøger om psykologi baseret på Jung.


Jolande Jacobi

Jacobi, Jolande f. Szekacs (*25.3.1890 Ungarn - 1.4.1973). Dr.phil. fra Wien. Gift med og skilt fra Andor Jacobi. Opholdt sig dels i Budapest, Wien og Zürich. Elev hos den østrigske psykolog Karl Bühler. I hendes hjem kom mange kulturpersonligheder, en af disse var C.G. Jung. 1934 kom hun i analyse hos Jung. Blev meget engageret i forskellige psykologiske organisationer, herunder C.G. Jung Instituttet i Küsnacht/Zürich. Var specielt interesseret i tolkning af billeder og analysanders tegninger. Skrev et stort antal artikler og flere bøger, bl.a. 'The Psychology of C.G. Jung' og var medredaktør på 'Man and His Symbols'. Blev æresborger i Østrig 1957.

aniela jaffé
Aniela Jaffé

Jaffé, Aniela Hedwig Katharina (*20.2.1903 Tyskland - 20.10.1991). Var ved at tage doktorgrad i psykologi i Hamburg, da hun måtte flygte fra nazisterne. Blev gift og skilt fra Jean Dreyfuss, og flyttede til Schweiz. Kom i psykoanalyse hos Liliane Frey, og blev derigennem introduceret til Jung, hvor hun kom i langvarig analyse. Blev i 1948 sekretær for C.G. Jung Instituttet i Küsnacht, og fra 1955 personlig sekretær for Jung til hans død i 1961. Blev redaktør af Jungs biografi 'Erinnerungen, Träume, Gedanken' (dansk 'Erindringer, dømme, tanker'). De tre første kapitler skrev han selv, mens Jaffé skrev resten. Skrev også andre bøger. Selv om hun ikke var uddannet analytiker, var hun en velset psykoanalytiker.

ernest jones
Ernest Jones

Jones, Ernest Alfred (*1.1.1879 Wales -11.2.1958). Britisk psykoanalytiker, uddannet i London. Interesser i medicin, kirurgi, neurologi og klinisk psykiatri. Rejste til Tyskland, og mødte Freud i 1908. Vendte senere tilbage til London hvor han 1913 oprettede London Society og Psychoanalysis, men måtte opløse den igen, da nogle af de vigtige medlemmer foretrak C.G. Jung. I kontroverserne mellem Jung og Freud i Schweiz og Østrig og deres psykoanalytiske synspunkter, fungerede Jones som Freuds støtte.  Senere oprettede han forskellige foreninger for psykoanalyse i England og praktiserede som psykoanalytiker. Han oversatte Freud værker til engelsk og udgav senere en biografi om ham, der blev betragtet som standardbiografien om Freuds liv.

c a meier
C.A. Meier

Meier, Carl Alfred (*19.4.1905 Schweiz - 1995). Psykoterapeut, professor. Beskæftigede sig også med  parapsykologi. Blev uddannet på University of Paris Medical School, the University of Venice, og  the University of Zurich Medical School. 1930-1936 ansat på den psykiatriske klinik i Burghölzli. 1949-1957 præsident for C.J. Jungs Instituttet i Küsnacht/ Zürich. Oprettede i 1957 International Association for Analytical Psychology. Redigerede 'Studien zu C. G. Jung's Psychologie', der var skrevet af Toni Wolff. Født i Schauffhausen, hvor Emma Jung var født og opvokset, og mødte allerede som dreng C.G. Jung.

Oeri, Albert (*21.9.1875 Schweiz - 22.12.1950). Studerede klassisk litteratur og historie ved universiteterne i Basel, Göttingen og Berlin. 1925-1948 chefredaktør på avisen Basler Nachrichten. Medlem af Kanton Basel Nationalrat og Der Schweizerische Bundesrat. 1945 æresdoktor ved Basel Universitet og Bern Universitet. Gift 1910 med Hanna Preiswerk. Hans far Johan Jakob Oeri var gymnasielærer i Basel, og havde C.G. Jung til grammatik og retorik. Livslangt venskab med Jung med hvem han gik i gymnasiet.

franz riklin
Franz Riklin

Riklin, Franz Beda (*1878 Schweiz - 1939). Psykiater. Arbejdede på den psykiatriske klinik Burghölzli  sammen med Jung om udviklingen af associationstest i forbindelse med psykiske lidelser, herunder skizofreni. I 1905 udgav de i fællesskab 'Experimentelle Untersuchungen über die Assoziationen Gesunder'. Han blev i 1910 den første sekretær for International Psychoanalytic Association.

Schmid, Marie-Jeanne (* o.1912 Schweiz). Jungs sekretær gennem 20 år. Datter af Jungs mangeårige ven, psykoanalytikeren, dr.med. Hans Schmid-Guisan (1881-1932). Blev ansat hos Jung i 1932, og var dér indtil hun blev gift Boller-Schmid i 1952. Udover sekretærjobbet hjalp hun til i huset og var nær ven af familien.

spielrein
Sabina Spielrein

Spielrein, Sabina Nikolaevna  (russisk: Сабина Нафтуловна Шпильрейн / Sabina Naftulovna Shpilreyn) (*1885 Rusland -1942). Psykoanalytiker. Blev som 19-årig sendt til Det psykiatriske hospital Burghölzli i Schweiz for at blive behandlet for hysteri. Her var Jung ansat, og han blev hendes psykiater. Jung og Spielrein havde en affære i nogle år som gav anledning til rygter i Zürich, og som truede Jungs ægteskab. Spielrein ønskede et barn med Jung. Freud blev pr. korrespondance involveret i affæren. I 1905 begyndte hun at studere medicin. I 1911 stoppede hun de psykiatriske studier med Jung, og rejste til Wien. Hun blev i 1912 gift med russeren Paul Scheftel med hvem hun fik to døtre Irma Renata og Eva. I årene der fulgte flyttede hun rundt i Tyskland, Schweiz og Østrig. I 1923 rejste hun tilbage til Sovjetunionen og blev ansat på Moskva Psykoanalytiske Institut. Hun udgav omkring 30 artikler om bl.a. kvindelig sexualitet, dødsdriften og børnepædagogik og beskæftigede sig også til sidst med kunst. Nogle betragtede hende som den glemte pioner for psykoanalysen. Som jøde blev hun i august 1942 dræbt af nazisterne i sin fødeby Rostov-na-Donu, der ligger ved Azov Søen ved Sortehavet.  I 1977 fandt man i en kælder i Geneve en kuffert med hendes, Jung og Freuds breve samt hendes dagbøger.

richard wilhelm
Richard Wilhelm

Wilhelm, Richard (*10.5.1873 Tyskland - 2.3.1930). Teolog, sinolog og missionær. Leder af Kina-instituttet i Frankfurt. Beskæftigede sig bl.a. med kinesisk filosofi, og oversatte 'Tao Te King' (I Ching) samt 'Tai Yi Jin Hua Zong Zhi' (Das Geheimnis der goldenen Blüte) til tysk. Begge værker havde Jungs store interesse. Jung mødte Wilhelm første gang i 1923. Især sidstnævnte bog fik stor betydning for Jungs videre arbejde med alkymien. Han skrev også et forord til Wilhelms udgave af 'I Ching'. Richard Wilhelm blev en af Jungs nære venner. Wilhelm havde bl.a. også Albert Schweitzer, Hermann Hesse og Martin Buber i vennekredsen.

toni wolff
Toni Wolff

Wolff, Antonia Anna 'Toni' (*18.9.1888 Schweiz - 21.3.1953). Psykoanalytiker. Den ældste af tre døtre. Da faderen Konrad Wolff døde i 1910, sendte moderen Toni til C.G. Jung, for at blive behandlet for en depression. Hun blev Jungs fortrolige og 'soul mate', med hvem han delte sine drømme og oplevelser. Jung kaldte hende 'min anden kone', og de havde et tæt personligt og arbejdsmæssigt forhold hele livet. Hun deltog ofte på Jungs seminar-rejser. Næsten dagligt kom hun i Jungs hjem, en overgang deltog hun også i deres søndagsmiddage - til Emma Jungs mishag, men med årene resignerende accept. Hun var dog ikke interesseret i Jungs arbejde med alkymien, hvilket skabte nogle begrænsninger i deres samarbejde. Var med til at stifte Analytical Psychology Club i Zürich i 1916, og var dets præsident 1928-1945. Et af hendes hovedværker var afhandlingen om den kvindelige psyke 'Strukturenform der wieblichen Psyche' fra 1934. Hun blev anset som en dygtig analytiker, og havde mange af Jungs klienter. Toni Wolff blev aldrig gift, da Jung var mandens i hendes liv. Efter Toni Wolffs død, fik Jung overdraget deres breve, som han destruerede.