Læs mere om Det gamle Århus og Åbyhøj

Litteratur, kilder og inspiration om Århus og Åbyhøj.

bog århus

sider om Århus | Åbyhøj

- Resens Atlas, Århus Stift (Atlas Danicus), Peder Hansen Resen, 1675/1677 (på dansk ved Helge Søgaard, 1967)

- Prospecter af danske Herregaarde, Richardt & Becker, 1850

- Illustreret Tidende, Ugemagasin 1859-1924

- Statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark, I.P. Trap, 1879

- Aarhus og Omegn. Illustrerede Rejsebøger Nr. 25-26, H. Hagerups Forlag (uden år, formentlig 1898.

- Fra det gamle Aarhus, Rasmus Nielsen, 1902

- Aarhus. Byens Historie og Udvikling gennem 1000 Aar, J. Ølsgaard m.fl., 1905

- Blade af Aarhus Bys Historie, J. Hoffmeyer, 1904-1911

- Aarhus By. Danske Byer og deres Mænd, Andr. K. Jensen, 1915

- Aarhus. Historisk-Topografisk Beskrivelse med Biografier. Viggo J.V. Holstein Rathlou, 1920-1925

- Trap Danmark, 4.-5. udgave, København 1926-1963

- Aarhus Aarbog 1932, Emanuel Sejr, 1932

- Århus gennem Tiderne I-IV, Emanuel Sejr m.fl., 1941

- Embeds- og Bestillingsmænd i Aarhus, H. Friis-Petersen, 1941

- Barndoms og Ungdomserindringer fra 1916-20, Gottlieb A. Jensen, 1943

- Gadenavnefortegnelse for Aarhus, Johs. Kadsted, 1943

- Aarhus. Jyllands Hovedstad, Fonnesbergs Forlag, 1945-1946

- Aarhus By's Gader og Veje 1948-1950, Stadsingeniøren Aarhus Kommune 1948/1950

- Seksten Århusrids, Universitetsforlaget, 1953

- Tre Århus-temaer, Bernhardt Jensen, 1957

- De Jødiske kirkegårde i danske provinsbyer. Julius Margolinsky, Det mosaiske Troessamfund i København, 1957

- Århus-Promenade 1909-1959, Århus Byhistoriske Udvalg 1958

- Marselisborg skovmøller, Peder Jensen i Århus Stifts Årbøger, bd. 51-52, 1959

- Gamle Århusgader, Emanuel Sejr, Århus byhistoriske Udvalg 1961

- Da jernbanen kom til Jylland, Bernhardt Jensen, 1961-1962

- Århus Stifts Årbøger, bind 58, 1965 (Dahl-slægten på Moesgård)

- Som Århus morede sig, Bernhardt Jensen, 1966

- Borgere i byens råd, Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd 1838-1968, Ole Degn og Vagn Dybdahl, 1968

- Da det var nyt i Århus, 1876-1940, Ole Degn. 1970

- Århus, dengang og nu, 1-2. Vagn Dybdahl (red.). Århus Byhistoriske Udvalg. 1971-1972

- Mange kommer til Århus, Turistforeningens 75 års jubilæum, Århus Byhistoriske Udvalg 1972

- Hist og her i Århus. Peder Jensen, 1972

- Århus profiler, Emanuel Sejr, 1974

- Marselisborg skovene, Bernhardt Jensen og Peder Jensen, 1974

- Livet i Århus i gamle Viser, Bernhardt Jensen, 1975

- Trafik i Århus - før og nu, Århus Byhistoriske Udvalg, 1976

- Moesgård, Ole Klindt-Jensen, 1976

- Skoler og skolegang i Århus 1930-1970, Århus Byhistorisk Udvalg 1978

- Bernhardt Jensen beretter om Århus. Erindringer, natten og mennesker, Bernhardt Jensen, 1979

- Brobjergskolen 1880-1980 (jubilæumsbog), Jette Risom Rahbek (red), Århus 1980

- Butik i Århus, Århus Byhistoriske Udvalg, 1981

- Fortidens spor i Århusskovene. En håndbog, Jesper Laursen, Forhistorisk Museum Moesgård, 1982

- Friluftkunst i Århus, Poul Harris, Århus 1983

- Århus i 1930'erne, Århus byhistoriske Udvalg, 1984

- Efterkrigsår i Århus - glimt af livet i byen 1945-60, Århus byhistoriske Udvalg, 1985

- Det talte man om - rids fra Århus i 100 år, Århus byhistorisk Udvalg, 1986

- Folk i Århus, Tage Kaarsted. 1987

- For ethvert hjem. Århus i avisannoncer 1900-1960, Århus Byhistoriske Udvalg, 1989

- Dit Århus, Den gamle By, 1990

- Byens hus, Århus byhistoriske Udvalg, 1991

- Aarhus Raadhus, Jens Lindne, 1991

- Kirkegårde i Århus i 100 år, 1891-1991, Århus Kommunes Kirkegårdsforvaltning

- De skabte Aarhus 1-2, Århus Byhistoriske Udvalg, 1991-1992

- Barer. beværtninger, cafeer, hoteller og restaurationer i 1900-tallet, John. W. Oldam (u.å. efter 1991)

- Vilhelmsborg, lokalhistoriske artikler fra Mårslet, Hans Møller 1993

- Århus-årbog 1972-1992, Århus Byhistoriske Udvalg

- De danske aviser 1634-1989, Jette D. Søllinge og Niels Thomsen

- Kommuneatlas Århus I-II, Udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og  Århus Kommune. 1997.

- Vilhelmsborg. Herregårdens historie, Artikel af Hans Møller, 1998

- Stefanshjemmets historie.  Indtil 1995. Flemming Busk Klausen, 1998

- Drakenberg og mumien i Århus Domkirke, Pia Fromholt, Mia Mehlsen, 1999

- Marselisborg. Slot og fristed, Jette Buchwaldt, Hernov 2000

- Århus - byens historie, bind 1-5, Ib Gejl (red), Århus Byhistoriske Udvalg, 1995-2000

- Jægergården - fra landsted til byhus. Kurt Lundskov (red), Kenn Tarbensen m.fl., Århus Kommune, 2001

- Moesgård. Historien om en herregård, Jens B. Skriver, 2001

- Falck i Århus, Per Ryolf, Århus byhistoriske Udvalg, 2002

- Århus på tegnebrættet 1850-2000, Henning Spure Nielsen, 2003

- Skt. Oluf Kirkegård, upubliceret notat af Erik Bach, Århus Kommunes Park- og Kirkegårdsforvaltning, 2004.

- Drakenberg. Verdens eldste bløffmaker, Geir Hasle, Frederikstad 2004

- Personalebladet VærkNyt for Århus Kommunale Værker. Artikel af Jørn-Ole Andreasen om Sanct Nicolaus' Kilde. Oktober 2005.

- Købstadens metamorforse. Byudvikling i Århus 1900-1920. Jens Toftegaard Jensen. 2005

- Æblets fortælling, Karen Syberg, 2007

- Kirkegården ved Psykiatrisk Hospital i Århus, Johannes Nielsen, Eddie Danielsen og Jørgen Nielsen, 2007.

- Danske stednavne, Bent Jørgensen, Gyldendal 2008

- Marselisborg Slot, Johan Bender. Klematis 2012

- Middelalderbyen Aarhus, Connie Jantzen, Den Gamle By 2013

- Arkitekt Hack Kampmann, Johan Bender, Klematis 2014

- Århusianske gadenavne, Leif Dehnits, Turbine, 2019

- Den gamle By Årbog (diverse årgange)

- Århus Stifts årbøger (diverse årgange)

- Forskellige dagblade, tidsskrifter og magasiner

- Østjysk Hjemstavn, årbog for Østjysk Hjemstavnsforening. (diverse årgange)

- Fotos fra det gamle Århus - mange fra Lokalhistorisk Samling, Århus

Søren Kierkegaard i Århus:

- Søren Kierkegaards Papirer, Tredie Bind, P.A. Heiberg og V. Kuhr, 1911

- Søren Kierkegaard og Aarhus, Flemming Chr. Nielsen, 1968

- SAK. Søren Aabye Kierkegaard. En biografi, Joachim Garff, 2000

- Søren Kierkegaards skrifter, bind 19, Notesbog 6, Søren Kierkegaard Forskningscenter, 2001

- Kierkegaards Jyllandsrejse, Peter Tudvad, 2006

H.C. Andersen i Århus:

- Mit Livs Eventyr, H.C. Andersen, 1859/1926

- Breve fra H.C. Andersen, Bille & Bøgh, 1878/2005

- H.C. Andersen og Det Collinske Huus,  E. Collin, 1882

- H.C. Andersens dagbøger, 1825-1875 bd. I-X, 1971-1975

- H.C. Andersen. En biografi. Jackie Wullschlager, 2001

- Andersen, en biografi 1-2, Jens Andersen, 2003

- H.C. Andersen og Østjylland, Tommy Jervidal, 2005

bog åbyhøj

 

Åbyhøj

- Danske Gaarde, III samling, J.C.B la Cour, ca. 1913

- Danske Gaarde i Tekst og Billeder, J. Jespersen, 1923

- Aarhus. Historisk-Topografisk Beskrivelse med Biografier. Viggo J.V. Holstein Rathlou, 1920-1925

- Aaby Sogns Historie I-II, August F. Schmidt, 1941-1943

- Trap Danmark, Århus Amt, 1926 og 1963

- En boligforening og dens mennesker. Åbyhøj Boligforenings jubilæumsskrift, Lars Meldgaard, 1992 

 

Eksterne links

Århus
. Århus Stadsarkiv
.
AarhusWiki
. Vikingemuseet
. Århus byhistorie i hovedtræk
. Gamle Århus billeder
. Aarhus Frimærkeklub
. Folket i midten - gamle husnumre
. Folket i midten - borgerskab i Århus m.v. (ved Leif Denits)
. Århus Kommune
. Joachim Henkels side om Drakenberg (på tysk)
. Tanker i gang (lokalhistorie i Århus)
. Sporvejsdrift.dk  - John Nielsens hjemmeside om Århus Sporveje og busser
. Bjørn Eriksens hjemmeside - postkorttemaer om bl.a. Århus

Herregårde omkring Århus
  Marselisborg
  Constantinsborg
  Vilhelmsborg
  Østergård
  Moesgård
  Ristrup
  Lyngbygaard
  Frijsenborg

Åbyhøj
. Åbyhøj Lokalhistoriske Forening
. Åbyhøj byhistorie i hovedtræk
. Aaby Skole
. Aaby Sogn