Navnets betydning

Barnet lærer sig selv at kende gennem sit navn • Karen Blixen

Alle navne har en betydning, mange fra meget gammel tid.

døbefont kerteminde
Døbefont. Sct. Laurentius Kirke
Kerteminde

I de tidlige kristne samfund skulle et barn have et navn, fordi mennesket stod noteret i Guds bog, som indeholdt navnene på medlemmerne af hans samfund.

Eskimoerne tror, at mennesket består af tre dele: legeme, sjæl og navn. Nogle primitive folkeslag anser et nyt navn for at beskytte, og det gamle jødefolk gav et alvorligt sygt menneske et nyt navn, for at det kunne blive en anden.

"Du bor i dit navn", siger de i Grønland.

Den skotske filosof Thomas Carlyle sagde om navnet, at ”det er den første klædedragt, som hylles om vor tilværelse”.

Dåben

Den Augsburgske Trosbekendelse siger om dåben (artikel 9):
”Om dåben lærer de, at den er nødvendig til frelse og at Guds nåde skænkes i dåben. Og man bør også døbe børnene, som modtager Guds nåde, når de i dåben overgives til Gud.”

I 1539 blev det bestemt, at dåben skulle finde sted den første eller anden søndag efter fødslen. I Christian V's danske lov fra 1683 blev det bestemt, at et barn skulle have navn ved dåb senest otte dage efter fødslen, ellers fik man en bøde på 20 lod sølv. I 1771 blev det bestemt, at man kunne vente med dåben til moderens kirkegang seks uger efter fødslen. Dette blev i 1828 ændret til otte uger efter fødslen.

Indtil 1854 var et nyfødt barn først arveberettiget når det var blevet døbt, hvilket medførte, at mange børn blev hjemmedøbt få dage efter fødslen, og indtil grundloven i 1849 havde alle pligt til at lade deres børn døbe.

Når et barn tidligere skulle døbes, startede dåbsfølget, med gudmoderen, fadderne og gæsterne, ved moderens seng. Gudmoderen fik overrakt barnet og spurgte hviskende til barnets navn, hvortil moderen svarede hviskende. Ifølge skandinavisk overtro ville et udøbt barn nemlig lide døden, hvis dets navn blev sagt højt før dåben.

Et barn blev anset for syndigt, indtil det var døbt. Derfor blev følget modtaget af præsten ved kirkedøren. Her sagde præsten nogle ord, blæste på barnets ansigt, gjorde korset tegn, gav det salt i munden og velsignede det. Herefter måtte barnet komme ind i kirken.

Barnet blev tidligere sænket helt ned i døbefonten. Om vinteren kom man dog varmt vand i døbefonten, for at barnet ikke skulle komme til skade. Dengang var kirkerne ikke opvarmet.

Efternavnet

I 1771 blev det i Sønderjylland påbudt, at alle fremover skulle have et slægtsnavn, et efternavn. Reglen kom fra 1828 til at gælde i hele kongeriget. Herefter skulle skulle børn ved dåben "ej alene med Fornavn, men og med det Familie- eller Stamnavn, som det i Fremtiden bør bære."

Nyfødte børn skulle herefter have samme efternavn som ældre søskende, og dette skulle indføres i kirkebogen - her havde man hidtil kun indført fornavnet.

Fra 1829 blev det forbudt at kalde -datter som en del af slægtsnavnet, fx når Pouls datter blev kaldt Poulsdatter.

Om Navnelisterne

Et navn kan være sammensat af flere delnavne. Det kan derfor have flere betydninger, som er angivet i listen.
Fx Adolf - som oprindeligt kommer af adala (ædel, fornem) og wolf (ulv).

> pil henviser til det oprindelige navn hvoraf det stammer; dér er betydningen oplyst. Fx. Arild > Arnold

Navnenes oprindelse

Navnelisterne - som du kan slå op i venstre spalte - omfatter både drenge- og pigenavne samlet i alfabetisk oden.

Ofte har flere navne samme rod (stamnavn). Eksempelvis er navnet Hans fra det 14. århundrede, og er en tysk kortform af Johannes. Navnet Johannes - der i øvrigt er stamnavn til et stort antal navneformer - er oprindeligt hebraisk og betyder ”Gud har handlet nådigt”.

Et navn kan også have flere betydninger, fordi det er sammensat af flere orddele i stamnavnet. Fx kommer Konrad af to gamle tyske ord kvoni, der betyder ”dristig” og rát, der betyder ”råd”.

Det er heller ikke altid entydigt, hvor et navn stammer fra. Terje kan både komme fra oldnordisk Þórgeirr (af ”Thor” og ”spyd”) og finsk Terhenetär (af ”tåge” og ”skov”).

I navnelisterne er oprindelsen det navn og de sprog, navnet kommer fra: Georg er den tyske og nordiske form af græsk Georgos. Derfor står der både ”tysk, nordisk, græsk” ved dets oprindelse.

Betydningen angiver selve opslagsordets betydning, eller betydningen af det stamnavne det kommer fra. Hvis der er yderligere oplysninger om grundbetydningen, henvises der til stamnavnet også: Minna kan betyde ”omtanke, herlighed”. Men da ordets stamnavn er Wilhelm, henvises der også dertil (>Wilhelm) hvor du endvidere kan se betydningen ”vilje, hjelm”.

Både oprindelse og betydning er her oplyst i kort form.

Søger du uddybende oplysninger om navne, kan du her finde links til andre navnesider.

Mest almindelige navne

De mest almindelige navne i Danmark var 1.januar 2014 (tal i parentes er antal):

• Peter (49.811), Jens (49.211), Lars (45.708)
Anne (47.007), Kirsten (43.997), Hanne (39.984)
Jensen (261.432), Nielsen (261.065), Hansen (218.580), Pedersen (164.629)
    Sørensen er på 8. pladsen, Møller på 19. pladsen og Olesen på 25. pladsen