Akasha-kronikken

Akasha-kronikken er et æterisk bibliotek, hvor al viden og bevidsthed er blevet opbevaret siden skabelsen.

akasha

Akasha-kronikken siges at være en mytisk samling af viden, som er samlet på det æteriske, ikke-fysiske plan. Et bibliotek som opsamler og indeholder al viden om menneskelige erfaringer, tanker, handlinger og kosmos historie fra alle tider. Det er et arkiv for al fælles bevidsthed. Nogle mener, at alle livsformer, og ikke kun mennesket, bidrager med information til Akasha, således også dyr, planter, mineraler med mere.

Dette bevidsthedsbibliotek indeholder ikke kun informationer om fortiden, men også om fremtidige begivenheder.

Ordet 'Akasha' stammer fra sanskit og betyder: himmel, rum, æter. Betegnelsen blev i det 19. århundrede indarbejdet i den teosofiske bevægelse. Akasha-kronikken kaldes også 'Livets Bog'.

Adgangen til Akasha

Det skulle være muligt at få adgang til informationerne fra Akasha arkivet hvis man tuner ind på denne viden, hvilket kan ske med forskellige teknikker som yoga, meditation, visualisering og åndedrætsteknikker. Ved at undersøge den viden, som mediet således får adgang til, kan man også få sandsynlige svar på fremtidige hændelser.

Det siges, at arkivet har været brugt af oldtidsfolk rundt om i verden, såsom indianere, tibetanere, persere, grækere, kinesere, druiderne og mayaerne.

Hinduernes Vedaer menes at være hentet af Akasha, ligesom druiderne viden i England og Wales (år 400-900). Også den berømte Michel Nostradamus (1503-1566) hævdes at have hentet sin viden fra Akasha.

livets bog
Akasha - Livets Bog

Af personer, som har haft adgang til og brugt viden fra Akasha arkivet nævnes blandt andre C.W. Leadbeater, Annie Besant, Alice Bailey, Edgar Cayce, Helene Blavatsky, Emanuel Swedenborg og G.H. Williamson. Teosoffen Rudolf Steiner har skrevet om Akasha-kronikken.

Tidligere mente man, at man skulle have høj åndelig status, for at få adgang hertil.

En kineser ved Djengis Khans hof (1100-tallet), Sujujin, kunne ved hjælp af en persons fornavn via Akasha få adgang til hele personens livshistorie.

Palmeblade, nær-død og psykologi

Det ligner den slags informationer, som siges at kunne hentes via den indiske palmebladsastrologi 'Nadi Shastra'.

Personer, som har haft nær-døds-oplevelser, har oplevet at de i korte øjeblikke så hele deres liv passere revy. Dette skulle således have forbindelse med de informationer, som de gennem livet har lagret i Akasha, og som de dermed blev konfronteret med i nær-dødsøjeblikket.

Informationer fra Akasha-arkivet kan måske også sammenlignes med den viden og information, som personer kan få via intuitionen, hvor man kan få en umiddelbar erkendelse af noget nutidigt eller fremtidigt.

Det minder også om det, som Carl Gustav Jung har beskrevet om informationer fra det kollektivt ubevidste og Selvet.