Drømme 2

Ifølge C.G. Jung, kan drømme opdeles i fire hovedgrupper, alt efter hvilken relation og hvilket indhold, de har. Det ubevidstes drømme kommer ikke i kronologisk rækkefølge.

Her er disse hovedgrupper, sådan som C.G. Jung definerer dem:

drømmebillede

Kommentarer til dagligdagen. Disse drømme er det ubevidstes reaktion på en bevidst situation. En bestemt bevidst situation der efterfølges af en reaktion fra  det ubevidste i form af en drøm, som henviser til nogle ting, man har oplevet i løbet af dagen (dagrest). Enten som supplement eller kompensation til det skete. En sådan drøm ville ikke være opstået, uden særlig indtryk fra den foregående dag.

Konflikt med det ubevidste. Disse drømme afbilder en situation, der opstod i en konflikten mellem bevidsthed og det ubevidste. I dette tilfælde vil man ikke bevidst have været klar over problemet. Men det ubevidste reagerer på denne 'bevidstløshed', da man handlet på en måde, som er i konflikt med det ubevidste.

Ændring af bevidste indstilling. Disse drømme repræsenterer tendenser i det ubevidste, der tager sigte på en ændring af den bevidste holdning. I dette tilfælde vil energien i det ubevidste være stærkere end den bevidste holdning, og drømmen vil forsøge at skabe en ændring i bevidstheden. Disse drømme kan være meget betydningsfulde, og kan medføre en fuldstændig ændring i personens bevidste indstilling.

Store arketypiske drømme. Disse drømme afbilder ubevidste processer som ikke har nogen forbindelse med den bevidste situation. Drømme af denne art er meget mærkeligt og ofte meget svære at fortolke, på grund af deres særegne karakter - de kan ofte indeholde arketypiske symboler. Den der har sådanne drømme, er meget forbavset over, hvorfor han drømmer dette, og hvilken mening drømmen har. Disse drømme kan virke overvældende, og kaldtes blandt primitive folkeslag for ”store drømme”. Sådanne drømme kan opstå i forbindelse med umiddelbart forestående udbrud af en psykisk sygdom eller af svære neuroser.

Drømmeserier og tid

drøm kronologi
Drømmeserier er ikke
i kronologisk
tidsrækkefølge
 

Over tid kan man have drømme, som har forbindelse med hinanden, såkaldte drømmeserier. Imidlertid fungerer det ubevidste ikke efter en kronologisk tidslinje, således at man efter drøm a, får drøm, b, c, d og så videre.

Derfor kan man i forståelse af drømme, i stedet for tage udgangspunkt i et centrum, og arbejde ud fra dette - radialt lige som i et cykelhjuls eger. I drømmeanalysen vil man så over tid arbejde sig ud fra og rundt om dette 'betydnings-center'. Derved vil drømme i serien over tid give en sammenhængende mening.