Drømmesvangerskaber

Drømme  er budskaber fra vores ubevidste. Nogle drømme kommer i serier over 9 måneder, de såkaldte drømmesvangerskaber.

Samme problematik

Barn foster

Drømme kommer tit i serier, således at man får mange drømme om samme problemkerne. Umiddelbart ser det ikke altid ud som om drømmene handler om det samme, men ved at arbejde med og analysere dem, vil man finde ud af, at de kredser om samme temaer.

En særlig form for sådanne drømmeserier, er drømmesvangerskaberne. Her følger drømmene en sekvens der strækker sig over 9 måneder. I denne periode kredser de om samme problematik, og forsøger på den måde at få os til at forstå problemet, og viser samtidig de muligheder der er for ændringer. Det drejer sig ofte om konfrontationer på et eller andet niveau, f.eks. Jeget mod Skyggen, Jeget mod modsatkønnetheden (mandens feminine sider eller kvindens maskuline), barnligheden mod det voksne.

Drømmesvangerskaber følger en bestemt rytme. Et drømmesvangerskab kan starte helt af sig selv, men det almindeligste er, at det sker, når man i en periode har arbejdet med drømmeanalyse, eller hvis man f.eks. er begyndt på en kreativ proces af en eller anden art.

Til at kunne forstå drømmesvangerskabernes symbolik, er der hentet megen inspiration fra alkymisterne - der jo også arbejde med sjælens forvandling og forædling.

drøm svangerskab
Processen i et
drømmesvangerskab
Tal angiver drømmemåned

1. Måned. Forstyrrelsen vises

Den første drøm i et en sådan serie, startdrømmen, eller initieringsdrømmen, vil altid være meget intens og fortættet. Den vil tit have arketypiske symboler involveret. Arketyper er almenmenneskelige figurer og symboler, som f.eks. solen, månen, konger, havet, cirklen, korset, guld, kirker. Drømmen vil være tydelig, og vi vil huske den i lang tid.

I 1. måned præsenteres forstyrrelsen i psyken. Her præsenteres vi for de sider af Jeget, som det ubevidste ønsker at forvandle.

2. måned.  Modparten 

I anden måned, dukker den kategoriale modpart op, dvs. det diametralt modsatte til Jegets holdning. Her får vi præsenteret det ubevidstes aspekt, og ser hvad det er vi er oppe imod.

drøm forening

3. måned.  Kontakt

Nu sker der en tilnærmelse mellem Jeget og det ubevidste aspekt. Der er kontakt, og grænserne viskes ud. Det nye virker ikke helt så fremmedartet. Til gengæld kan Jeget nu ikke helt genkende sig selv. Her skal man forsøge at være positiv overfor det, som begynder at nærme sig. Men man vil ofte have modstand mod det man møder.

4. måned.  Det ubevidste

Her sker en yderligere tilnærmelse mellem Jeget og det ubevidste, en sammensmeltning er ved at ske. Der kan være drømme med foreningssymboler som f.eks. samleje, eller man bygger en bro (forening mellem to landsdele), eller kommer i lære. Her kan endvidere være drømme om renselse, vanddrømme, toiletdrømme.

5. måned.  Offer, vendepunkt

Femte måned er offermåneden. Nu skal man give afkald på de sider af Jeget, som ikke mere dur. Der skal ske en ændring, en forvandling. Man skal give afkald på en væremåde, en holdning, som ikke mere dur i det liv man nu har. Måske skal man slippe noget af den logiske sans til fordel for noget følelsesmæssigt. Drømme om død, om at miste vil være almindelige. F.eks. drømme om sin egen død, der altså ikke er udtryk for en fysisk død, men om, at sider af ens Jeg, der skal dø.

I hverdagen kan man opleve dødsangst, man kan blive deprimeret, få følelsen af tomhed, og ”at det er altså bare for meget”, blive ked af det. Man vil også tit opleve synkronfænomener i denne periode, hvor man opdager besynderlige sammenfald mellem det, der sker i den ydre verden og det, man oplever i den indre.

6. måned.  Adskillelse

En begyndende adskillelse mellem den enhed, der er blevet dannet i 5 måned. Der er en sammenhæng mellem drømmene i 4. og 6. måned. Her sker en yderligere forening af modsætningerne, og man skiller sig af med det, der ikke mere dur. Man begynder at turde ændre sig til de nye væremåder.

I hverdagen træffer man måske radikale beslutninger omkring nye livsopgaver, et nyt job måske. Men der er en fare ved denne indsigt, idet man helt uforbeholden kan overgive sig tik det nye, og dermed blive inflateret. Det gælder om at gå langsomt til værks, og ikke blive overmodig. Det nye Jeg fristes til storhedsvanvid på grund af de nye indsigter der indtil videre er vundet.

7. måned.  Det nye Jeg 

Der sker en fortsættelse af adskillelsen fra 6. måned, hvor det nye Jeg skiller sig fra den nye modsætning der er blevet dannet i 5. måned. Det nye Jeg tager form. 

Hvis man eksempelvis i 3. måned har drømt om en drage, kan den i 7. måned være blevet til en salamander, og man har derved fået svækket dragens energi. Det er nu, at holdningsændringerne skal give sig udslag i hverdagen, ellers forsvinder de igen ned i det ubevidste.

8. måned. Det nye ubevidste

Noget er nu blevet integreret i det nye jeg, og noget er atter forsvundet ned i det ubevidste. Det der forsvinder ned i det ubevidste, er det man skal arbejde med senere. Det er det, man ikke var klar til at omsætte i denne omgang.

9. måned.  Genfødselsprocessen

Her får man drømme om det, man fik med, fik integreret. Man præsenteres for det nye Jeg, og det nye ubevidste, som dukker op senere som nye opgaver. Man bliver stillet overfor de nye krav, man skal påtage sig.

Slutdrømmen vil være meget energifyldt, og man bliver glad for den. Den energi man får her, kan holde 3-4 uger. Det kan eksempelvis være drømme om fødsler - også i mænds drømme.