I Ching

 I Ching er en kinesisk orakelbog, baseret på kinesisk filosofi. På dansk også ”Forvandlingernes bog”.

I Ching

I Chings oprindelse dateres til omkring 3000 år før vor tidsregning. Den tilskrives fire kinesiske forfattere: Fu HSi, Kong Wên, hertugen af Chou og Konfutse.

I Ching blev kendt i Vesten i forbindelse med Richard Wilhelms oversættelse i 1923. Carl Gustav Jung, som selv brugte den, skrev et forord til Wilhelms udgave.

64 hexagrammer

I Ching består af 64 hexagrammer, der hver skildrer almenmenneskelige livssituationer. Bruges til at fortælle noget om en livssituation, dens årsag, og mulige forvandling.

Hvert hexagram består af 6 brudte (repræsenterende yin) eller ubrudte linjer (yang). Hexagrammets 6 linjer opdeles i to 3-linjede grupper, som kaldes trigrammer.

Hvert hexagram er et billede af hvad der er, hvad der har været, eller hvad der kommer.

Yin og yang - find svaret

I Ching er baseret på dualismen i yin og yang.

Yin står for: det kvindelige, modtagelige, negative, passive, mørke, nat, kulde, blødhed, våd, vinter, skygge

Yang står for: det mandlige, skabende, positive, aktive, lys, dag, varme, hårdhed, tør, sommer, sol

For at få et svar på sit spørgsmål, kan man enten benytte en noget indviklet røllikemetode. Ved hjælp af 50 stilke fra røllike-planten skal man finde frem til nogle talværdier, der viser frem til det konkrete hexagram, som beskriver svaret på ens spørgsmål.

I stedet for røllike-stilke, kan man bruge tre mønter af ens størrelse (som regel gamle kinesiske bronzemønter), som man kaster på én gang. Hvert kast bestemmer en linje, startende med hexagrammets nederste linje. Skriftsiden 'yin' tæller 2, medens den den anden billedside 'yang' tæller 3. Lander alle tre mønter på yang, er summen altså (3x3) 9. Tre yin-mønter giver 6, to yin og én yang giver 7, og to yang giver 8.

En yin-linje er brudt, en yang-linje er ubrudt.

Svaret på de således dannede 6 linjer opsøges nu i det tilsvarende hexagram.

Karakteristisk for I Chings svar er, at spørgeren ofte må tænke meget for at overføre spådommen til sin egen situation, men teksterne er alligevel ikke tvetydige.

Eksempel

Her har man først fået 3 yin-linjer (brudte) nederst, dernæst 3 yang-linjer (ubrudte) øverst, det giver hexagrammet:

I Ching hexagram12

Hezagram 12
 

Hexagram 12. P'i (Stilstand)
Hexagrammet er dannet af de to trigrammer Ch'en (3 ubrudte linjer øverst), der repræsenterer det rent mandlige, og K'un (3 brudte linjer nederst), der repræsenterer det rent kvindelige.

Fortolkningen er, at da det stærke mandlige øverst, bæres af det kvindelige nederst, betyder dette ”stagnation eller stilstand på grund af ondsindede mennesker”. Kommentarerne hertil er ”De himmelske og jordiske kræfter står ikke i forbindelse med hinanden, og alt er forvirring og uorden.”

De 64 hexagrammer

Nedenfor er overskrifterne til de 64 hexagrammer. Teksten i parentes er den kinesiske betegnelse.


Citater fra I Ching

Den bedste måde at bekæmpe det onde på er at gøre energiske fremskridt i det gode.
Thi på al samling følger en spredning. Derfor spreder det ædle menneske allerede mens han samler.
Den der har klare, letforståelige tanker, vinder menneskers tilslutning, da det udtrykker kærlighed.
En skæbne kan formes, hvis man kender dens love.
Den der er sig faren bevidst, skaffer sig fred.