Livets 7-års rytmer


Livets aldre
Klik for stort billede

7-tallet har sin betydning indenfor psykologien, blandt andet i de syvårsrytmer, som vi gennemlever.

Gennem tiderne har man opdelt menneskelivet i tidsperioder. Nogle har været inde på 3 livsstadier. Således siger et kinesisk ordsprog, at menneskelivet har tre faser, 20 år til at lære, 20 år til at kæmpe og 20 år til at erhverve visdom. Romerne talte om 5 eller 6 livsstadier. Det ældste system i den vesterlandske kultur stammer fra grækerne, der inddelte livet i 10 perioder på hver 7 år, såkaldte heptomader. Også alkymisterne var inde på, at livet fulgte bestemte op- og nedture  Ligeledes gik den østrigske filosof Rudolf Steiner ud fra 10 syvårsperioder.

Et fælles kendetegn for mange af disse synspunkter er imidlertid, at man anser tiden omkring 35-45. år som vendepunktet i menneskets liv, hvilket falder sammen med, at vi i dag snakker om midtvejskrisen lige omkring det 40. år.

I vort liv er der i hvert fald et par 7-års perioder hvor vi alle ved der sker noget markant i livet. Børn begynder i skolen når de er 7 år, og vi bliver konfirmeret som 14-årig. Konfirmationen er i vor kultur en religiøs begivenhed, som egentlig er en bekræftelse på dåben. Vi snakker om, at vi nu går over i de voksnes rækker. Det er egentlig noget som man kender fra gamle kulturer, hvor børnene blev initierede og skulle gennemgå manddomsprøver, således at de blev modnede ved forskellige prøver til at kunne indgå i de voksnes rækker.

Sygefraværet

En undersøgelse, som jeg lavede over sygefraværet blandt 20.000 kommunalt ansatte for årene 1976-1994 viste med forbavsende tydelighed, at sygedagene fulgte den samme rytme hvert syvende år. Antallet af sygedage kunne godt svinge de forskellige år, men kurverne fulgtes ad i 7-års rytmer.

 Hverdagens 7-tal

Brugen af syv i forhold til det daglige liv viser sig at kunne have en praktisk betydning. Mange vil nemlig undrende konstatere, at nogle ting i livet har det med at gentage sig på en eller anden måde. De første gange vi opdager det, vil vi sandsynligvis slå det hen som tilfældigheder.

Men ved nærmere øjesyn vil man kunne konstatere, at der findes en eller anden sammenhæng. Udfordringen kan da være at finde ud af, hvilken sammenhæng der er mellem disse.

 Skæbnetråden


Den røde tråd

Og her kommer syvtallet så ind. Det vil for mange vise sig, at gentagelserne sker med 7 års mellemrum. Hvis man eksempelvis har en intens oplevelse af følelsesmæssig art, vil man kunne ane, at man syv år tidligere oplevede noget tilsvarende. Måske var det en krise med en tidligere kæreste, måske et særlig markant problem i arbejdsmæssig sammenhæng. Hvis man for eksempel har det svært med at klare konflikter eller træffe beslutninger, kan et problem omkring dette lige nu, vise sig også at have været aktuelt for 7 år siden. Højst sandsynligt med andre mennesker på arenaen, men den oplevelse man selv har, er den samme. Sagt på en anden måde: teatrets kulisser er de samme, men der er andre skuespillere på ens livsscene.

Hvis man opdager en sådan sammenhæng, har man fat i noget væsentligt, i skæbnetråden så at sige. Som kan være med til at forme en sand personlig udvikling, og forståelse for ens eget liv. Man har da fat i enden af en tråd, som fører ind til nogle sider af en selv, som man bør tage op til revision. Kineserne siger, at man kan forme skæbnen, hvis man kender dens love.

Er det frygten for konflikter der rører på sig, er det her man skal tage fat. 

Der skal handles

Man kunne så prøve at gøre endnu et eksperiment, nemlig at kigge 2x7 år tilbage i livet. Og vil da sandsynligvis opdage, at et tilsvarende tema blev udspillet i livet for 14 år siden. På denne måde har man mulighed for at tage fat i noget essentielt i livet, noget som rumsterer i det ubevidste, som skal frem og bearbejdes, og dermed integreres i ens liv.

Nu er det jo ikke nok at sidde ved skrivebordet og regne sig tilbage i livet. Man skal også gøre noget ved problemet. Ellers risikerer man nemlig at problemet dukker op igen i en ny form. Om ikke før, så syv år senere.

Midtvejs i livet


Sådan kunne livskvaliteten
i en 7-års livsrytme se ud

Her er jeg så ved livsperioderne 35 og 42 år. Det er nemlig min opfattelse og erfaring, at de første markante rystelser hen mod en personlig udvikling sker lige omkring det 35. år Det er på det tidspunkt ens ubevidste begynder at røre på sig for alvor. Det er her man skal til at investere mere energi på det indre liv, og mindre på det ydre. Altså midtvejskrisen, ”Lebenswende”.

Disse ændringer kan man tage fat på over nogle år og få godt gang i det. Hvis man ignorerer de signaler og krav, som kommer fra det ubevidste ved 35-års alderen, kommer der en ny bølge omkring det 42. år.

42 år markant

Hvis man kigger sig rundt i verden, enten blandt kendte personligheder eller i vennekredsen, vil man meget ofte bemærke, at tiden omkring 42-års alderen er markant i disse menneskers liv. Det er ofte på den tid der sker nogle markante skift i disse menneskers liv. Det vi kan se er skiftene i det ydre, men de er tilskyndet af tilbud eller krav fra disse mennesker ubevidste.

Og hvis vi nu synes det er interessant at kigge på andres livsrytmer. Hvorfor så egentlig ikke også kigge på sin egen!?

Når der på denne måde er en sammenhæng mellem det vi oplever i det indre, og det der sker omkring os i det ydre, taler man om synkronicitet. Synkronicitet er, siger C. G. Jung, når tingene [i det indre og det ydre] på en eller anden måde finder sted samtidig og opfører sig, som om de var ét og det samme, en psykologisk-fysisk parallelisme .

 

Læs også: - 7-tallets symbolik