Danske grevskaber

For at kunne oprette et grevskab, skulle godset være på mindst 2500 tønder hartkorn, eller man skulle have en formue på mindst 120.000 rigsdalere til opkøb af jordegods.

Det kan sammenlignes med, at en gennemsnitlig bondegård var på 5-6 tønder hartkorn, en gennemsnitlig herregård på 40-50 tønder og de fleste hele godser på 200-300 tønder hartkorn.

se også
- Danske baronier (nederst)
- Den danske adel

Lensgrevskaber havde den klausul, at godset skulle gå udelt i arv til efterkommerne - oftest mandlige, men i nogle tilfælde også kvindelige. Grevskaber og baronier var en miniudgave af kongeriget. Hvis der ikke var flere berettigede arvinger, skulle de gå til kongen, hjemfalde til kronen, som det hed

I perioden fra 1672 til 1843 blev der oprettet 27 grevskaber. I løbet af 1920'erne blev grevskaberne som sådan opløst efter lensafløsningsloven, som betød, at len, stamhuse og andre majorater blev afskaffet.

Retten til at oprette len (grevskaber og baronier), stamhuse og fideikommiser blev ophævet med Grundloven i 1849 (se nærmere under Den danske adel).

Herregårdene

Til grevskaberne knyttede sig herregårde, som oprindeligt var en adelsmands egen gård, som han selv drev og oftest også boede på. Herregårdene havde særlige privilegier. Efter 1660 behøvede ejeren ikke være adelig, men gården blev i datiden kun regnet for en herregård, hvis den havde været det før 1660 eller efterfølgende havde fået tildelt privilegier af kongen. Privilegierne blev gradvis afviklet. Den sidste rest af herregårdenes særstatus forsvandt først i 1903, hvor tiendeafløsningen kom.

Grevskaberne har over år haft tilknyttet forskellige gårde og jorder. Med tiden er nogle igen solgt fra, mens andre er tilkøbt. Nedenfor er nævnt nogle af de gårde, der gennem tiden har været tilknyttet de enkelte grevskaber.

På hjemmesiden om Danske Herregårde (Dansk Center for Herregårdsforskning) findes der mange oplysninger om de enkelte herregårde, deres historie og ejere gennem årene.

Grevskaberne


Adelsvåben for
greverne Friis
til FrijsenborgÆldre grevekrone

Grevskabet Antvorskov. Slagelse Herred, Sorø Amt. Grevskabet, hvor Antvorskov kloster havde ligget, blev oprettet i 1703 til kong Frederik 4.'s elskerinde Elisabeth Helene von Vieregg. Da hun døde året efter overgik grevskabet til Kronen. Det blev herefter et af landets 12 rytterdistrikter. I 1774 blev det solgt og udlagt til flere herregårde.

Grevskabet Brahesminde. Sallinge Herred, Svendborg Amt. Grevskabet blev oprettet i 1798 til Preben Bille Brahe. Det omfattede stamhuset Hvedholm, og gårdene Damsbo, Stensgård og Østrupgård samt øerne Avernakø og Drejø.
- Besiddere af grevskabet var: Preben Bille-Brahe (*1773 †1857). Henrik Bille-Brahe (*1798 †1875). Preben Charles Bille-Brahe-Selby (*1842 †1918).

Grevskabet Bregentved. Ringsted Herred, Sorø Amt. Grevskabet blev oprettet i 1750 til Adam Gottlob Moltke. Det omfattede Bregentved, Turebyholm, Juellinge, Alslevgård, Tryggevælde, Sophiendal og senere bl.a.Alslevgård og Marienhøj.
- Besiddere af grevskabet var: Adam Gottlob Moltke (*1710 †1792). Joachim Goidske Moltke (*1746 †1818). Adam Wilhelm Moltke (*1785 †1864). Frederik Georg Julius Moltke (*1825 †1873). Frederik Christian Moltke (*1854 †1936).

Grevskabet Christiansholm. Musse Herred, Maribo Amt. Grevskabet blev oprettet 1734 til Christian Frederik von Raben. Det omfattede Aalholm, Bramsløkke, Egholm og Stenvængegården
 - Besiddere af grevskabet var: Christian Frederik von Raben (*1724 † †1750). Otto Ludvig Raben (*1729 †1791). Frederik Christian Raben (*1769 †1838). Gregers Christian Raben (*1796 †1875). Julius Raben (*1804 †1879). Josias Raben †Levetzau (*1796 †1889). Frederik Christopher Otto Raben-Levetzau (*1850 †1933).

Grevskabet Christiansæde. Fuglse Herred, Maribo Amt. Grevskabet blev oprettet 1729 til Christian Ditlev Reventlow. Indtil 1740 hed det grevskabet Christiansborg men blev ændret da slottet af samme navn blev opført. Det omfattede Christianssæde, Ålstrup, Skelstofte, Pederstrup, Skelstofte samt Frihedsminde.
- Besiddere af grevskabet var: Christian Ditlev Reventlow (*1671 †1736). Christian Ditlev Reventlow (*1710 †1775). Christian Ditlev Reventlow (*1748 †1827). Christian Ditlev Reventlow (*1775 †1851). Ferdinand Carl Otto Reventlow (*1803 †1875). Christian Einar Ferdinand Ludvig Edvard Reventlow (*1864 †1929).

Grevskabet Det grevelige Dannemandske Forlods blev oprettet i 1840 som lensgrevskab til Frederik Wilhelm Dannemand.En stor del af pågældendede grevskabs bundne formue ('forlods') bestod hovedsageligt af rede penge reserveret til køb af jord. Grevskabet ophørte i 1857 og blev omdannet til Den Dannemandske Stiftelse.

Grevskabet Friederichsholm (Frederiksholm). Tybjerg Herred, Præstø amt. Det blev oprettet i 1711 til Charlotte Helene von Schindel. Det omfattede godserne Næsbyholm og Bavelse. Det blev ophævet i 1716 da Charloitte von Schindel faldt i unåde.

Grevskabet Frijsenborg (oprindeligt Friisenborre). Gern Herred, Aarhus Amt. Det blev oprettet i 1672 til Mogens Frijs. Grevskabet blev oprettet af sædegårdene Jernit, Lyngballe, Tulstrup, Hagsholm, Østergård og Enslev, med tilliggende bøndergods, møller og skove. Med årene udvidet med bl.a. godserne Frijsendal, Søbygård, Boller og Møgelkær. Frijsenborg blev Danmarks største grevskab. Grevskabet blev ophævet i 1920.
- Bediddere af grevskabet var: Mogens Frijs (*1628 †1675). Niels Frijs (*1664 †1699). Christian Frijs (*1691 †1763). Christine Sophie Frijs (*1713 †1787). Elisabeth Sophie Frijs (*1714 †1799). Sophie Magdalene von Gram (*1734 †1810). Frederik Carl Krag-Juel-Wind (*1753 †1875). Jens Christian Carl Krag-Juel-Wind (*1779 †1860). Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs (*1817 †1896). Mogens Christian Krag-Juel-Vind-Frijs (*1840 †1923).
læs Lensbrevets ordlyd for Grevskabet Frijsenborg

Grevskabet Glücksberg blev oprettet i 1818 til den franske greve Elie Decazes. Til grevskabet blev der dog aldrig tilknyttet nogle godser (læs mere herom: Lundskov.dk/ Royal - Hertugen af Glücksberg).

Grevskabet Griffenfeldt - se Grevskabet Jarlsberg.

Grevskabet Gyldensteen. Skovby Herred, Odense Amt. Det blev oprettet i 1720 til Jean Henri Huguetan d'Odyck. Det omfattede Gyldensteen (tidligere Enggård), Sandagergård, Oregård, Hugget, Harritslevgård, Uggerslevgård og Jerstrup.
- Besiddere af grevskabet var: Jean Henri Huguetan d'Odyck (*1653 †1749). Margarethe Maurice Francisca Isiodora Casada de Monteleone (*1723 †1752). Johan Henrich Knuth (*1746 †1802). Constance Henriette Frederike Knuth (*1772 †1827). Andreas Erik Henrik Ernst Bernstorff (*1791 †1837). Johan Hartvig Ernst Bernstorff-Gyldensteen (*1815 †1898). Hugo Kuno Georg Bernstorff-Gyldensteen (*1853 †1934).

Grevskabet Hardenberg-Reventlow. Musse Herred, Maribo Amt. Det blev oprettet i 1815 til Christian Heinrich August Hardenberg-Reventlow. Det omfattede Hardenberg (Krenkerup), Christiansdal, Nielstrup, Rosenlund, Nørregård, Idalund og Sæbyholm.
- Besiddere af grevskabet var:Christian Heinrich August Hardenberg Reventlow (*1775 †1846). Ida Augusta Hardenberg Reventlow (*1799 †1867). Carl Ludvig August Rudolph Holck-Hardenberg-Reventlow (*1818 †1885). Lucie Caroline Amalie Adelheid Henriette Georgine Wilhelmine Schönaich-Carolath (*1822 †1903). Heinrich Bernhard Carl Paul Georg Curt Haugwitz Hardenberg Reventlow (*1844 †1920).

Grevskabet Holsteinborg. Vester Falkkebjerg Herred, Sorø Amt. Det blev oprettet i 1708 til Ulrich Adolph von Holstein. Det omfattede godserne Holsteinborg, Snedinge og Fuirendal.
- Besiddere af grevskabet var: Ulrich Adolph Holstein (*1664 †1737). Friedrich Conrad Holstein (*1707 †1749). Heinrich Holstein (*1748 †1796). Frederik Adolph Holstein (*1782 †1836). Ludvig Henrik Carl Herman Holstein (*1815 †1892). Frederik Conrad Christian Christopher Holstein (*1856 †1924).

Grevskabet Jarlsberg var et norsk-dansk grevskab, der i 1673 blev oprettet som Griffenfeldt grevskab til Peder Schumacher Griffenfeldt. Det blev tre år senere, i 1676, inddraget til Kronen som Tønsberg grevskab. I 1678 blev det solgt til Ulrik Frederik Gyldenløve. Han solgte det i 1683 til Gustav Wilhelm von Wedel, der i 1684 gav det navnet grevskabet Jarlsberg. I 1893 ophørte det som grevskab i henhold til den norske adelslov fra 1821, og den sidste norske greve Peder Anker Wedell Jarlsberg døde.

Grevskabet Knuthenborg. Musse Herred, Maribo Amt. Det blev oprettet i 1714 til Adam Christopher Knuth. Det omfattede Knuthenborg, Maribo Ladegård, Bandholmgård, Havløkkegård, Damsmosegård, Vårskovgård og Knuthenlund.
- Besiddere af grevskabet var: Adam Christopher Knuth (*1687 †1736). Eggert Christopher Knuth (*1722 †1776). Johan Henrik Knuth (*1746 †1802). Frederik Knuth (*1760 †1818). Eggert Christopher Knuth (*1786 †1813). Frederik Marcus Knuth (*1813 †1856). Eggert Christopher Knuth (*1838 †1874).Adam Wilhelm Knuth (*1854 †1888). Eggert Christopher Knuth (*1882 †1920).

Grevskabet Langeland. Langeland Nørre Herred, Svendborg Amt. Det blev oprettet i 1672 til Frederik Ahlefeldt. Det omfattede Tranekær Amt, herunder Tranekær Slot, samt Korsebølle, Pæregård, Blegholm, Nygård, Bjerrebygård, Nordenbrogård, Knepholm, Tryggelevgård, Søgård og øen Birkholm.
- Besiddere af grevskabet var: Frederik Ahlefeldt (*1623 †1686). Frederik Ahlefeldt (*1662 †1708). Carl Ahlefeldt (*1670 †1722). Frederik Ahlefeldt (*1702 †1773). Christian Ahlefeldt-Laurvigen (*1732 †1791). Frederik Ahlefeldt-Laurvigen (*1760 †1832). Christian Johan Frederik Ahlefeldt-Laurvigen (*1789 †1856). Frederik Ludvig Vilhelm Ahlefeldt-Laurvigen (*1817 †1889). Christian Johan Frederik Ahlefeldt-Laurvigen (*1844 †1917).

Grevskabet Laurvigen var et norsk grevskab oprettet i 1671 til Ulrik Frederik Gyldenløve. Grevskabet omfattede Brunla amt i Norge, der blev gjort til grevskapet Laurvigen. Grevskabet omfattede endvidere Larvik, Sandefjord, Tjøme (nuværende) kommuner, dele af Andebu samt Fritzøe sav- og jernværker. I 1821 blev grevskabet slået sammen med Jarlsberg grevskab til Jarlsberg og Larvik amt.
- Besiddere af grevskabet var: Ulrik Frederik Gyldenløve (*1638 †1704). Ferdinand Anton Danneskiold-Laurvig (*1688 †1754). Frederik Ludwig Danneskiold-Laurvig (*1717 †1762). Efter Højesteretsdom i 1785 til Christian Ahlefeldt-Laurvig (*1732 †1791). Frederik Ahlefeldt-Laurvig (*1760 †1832).

Grevskabet Ledreborg. Volborg Herred, Københavns Amt. Det blev oprettet i 1746 til Johan Ludvig Holstein. Det omfattede Ledreborg gods samt Skullerupholm gård og Kornerupgård.
- Successorer af grevskabet var: Christian Frederik Holstein (*1735 †1790). Christian Erhard Holstein (*1778 †1853). Christian Edzard Moritz Holstein (*1810 †1895). Johan Ludvig Carl Christian Tido Holstein (*1839 †1912). Josef Johannes Ignatius Maria Holstein (*1874 †1951).

Grevskabet Lerchenborg. Holbæk Amt. Det blev oprettet i 1818 til Christian Cornelius Lerche. Det omfattede Lerchenborg, Aunsøgård, Mineslund, Asnæsgård, Lerchenfeld, Birkendegård, Vesterbygård, Astrup og Davrup.
- Besiddere af grevskabet var:Christian Cornelius Lerche (*1770 †1852). Christian Albrecht Lerche (*1791 †1830). Christian Albrecht Lerche (*1830 †1885). Christian Cornelius Lubbi Lerche (*1865 †1937).

Grevskabet Lindenborg. Hellum Herred, Aalborg Amt. Det blev oprettet i 1781 til Heinrich Carl von Schimmelmann. Det omfattede Lindenborg gods, Gudumlund, Vildmosegaard, Tiendegården, Henriksdal, Louisendal og Thoruphedegård.
- Besiddere af grevskabet var: Heinrich Carl Schimmelmann (*1724 †1782).  Ernst Heinrich Schimmelmann (*1747 †1831). Joseph Carl Schimmelmann (*1787 †1833). Ernst Conrad Ditlev Carl Josef Schimmelmann (*1820 †1885). Carl Gustav Johannes Ernst Schimmelmann (*1848 †1926).

Grevskabet Løvenholm. Sønderhald Herred, Randers Amt. Det blev oprettet i 1674 til Ditlev Rantzau. Det overgik i 1726 til Kronen, men blev i 1732 genoprettet til Frederik Christian Danneskiold-Samsøe. Det omfattede Gjesingholm (Løvenholm, Demstrup, Sødringholm og indtil 1681 gården Eskær i Nørre Herred, Viborg Amt. Grevskabet blev nedlagt i 1742.

Grevskabet Muckadell. Salllinge Herred, Svendborg Amt. Det blev oprettet i 1784 til Albrecht Christopher Schaffalitzky de Muckadell. Det omfattede godserne Arreskov, Brobygård, Gelskov og Ølstedgård.
- Besiddere af grevskabet var: Albrecht Christopher Schaffalitzky de Muckadell (*1720 †1797). Erik Skeel Schaffalitzky de Muckadell (*1774 †1883). Albrecht Christopher Schaffalitzky de Muckadell (*1800 †1858). Erik Engelke Schaffalitzky de Muckadell (*1834 †1905). Albrecht Christopher Carl Ludvig Schaffalitzky de Muckadell (*1859 †1939).

Grevskabet Det grevelige Rantzauske Forlods. Vejle Amt. Det blev oprettet i 1756 til Christian Rantzau. En stor del af pågældendede grevskabs bundne formue ('forlods') bestod hovedsageligt af rede penge reserveret til køb af jord. Det omfattede Rosenvold og Skovgårde.
- Besiddere af Det grevelige Forlods var: Christian Rantzau (*1684 †1771). Christian Friederich Rantzau (*1763 †1782). Carl Adolph Rantzau (*1742 †1814). Friederich Siegfred Rantzau (*1744 †1822). Christian Jens Rantzau (*1777 †1828). Frederik Sigfred Rantzau (*1810 †1846). August Frederik Rantzau (*1840 †1904). Kai Rantzau (*1870 †1906). Carl Frederik Rantzau (*1846 †1925).

Grevskabet Reventlow. Nybøl Herred, Sønderborg Amt. Det blev oprettet i 1685 til Conrad Reventlow. Det omfattede Sandbjerg og Ballegård.
- Besiddere af grevskabet var: Conrad Reventlow (*1644 †1708). Christian Ditlev Reventlow (*1671 †1738). Conrad Ditlev Reventlow (*1704 †1750). Christian Ditlev Reventlow (*1735 †1759). Christian Ditlev Reventlow (*1710 †1775). Conrad Georg Reventlow (*1749 †1815). Christian Ditlev Frederik Reventlow (*1748 †1827). Christian Ditlev Reventlow (*1775 †1851). Ferdinand Carl Otto Reventlow (*1803 †1875). Christian Einar Ferdinand Ludvig Edvard Reventlow (*1864 †1929).

Grevskabet Roepstorff. Skam Herred, Odense Amt. Det blev oprettet i 1810 til Christian Alexander Petersdorff. Det omfattede Einsidelsborg (Egebjreggård), Agernæsgård og Kørup gård.
- Besiddere af grevskabet var: Christian Alexander Petersdorff (*1762 †1813). Gregers Christian Frederik Petersdorff (*1800 †1839). Ulrich Vilhelm Petersdorff (*1825 †1846). Christian Alexander Petersdorff (*1832 †1915). Paul Ludvig Petersdorff (*1834 †1919).

Grevskabet Samsøe. Samsø, Holbæk Amt. Det blev oprettet i 1677 til Sophie Amalie Moth. Det omfattede det meste af Samsø, herunder Brattingsborg, Bisgård samt avlsgårdene Hjalmarsgård, Vesborggård, Vadstrupgård og Sannholm gård.
- Besiddere af grevskabet var: Sophie Amalie Moth (*1654 †1719). Christian Güldenløve (*1674 †1703). Christian Danneskiold-Samsøe (*1702 †1728). Frederik Christian Danneskiold-Samsøe (*1722 †1778). Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøe (*1774 †1823). Frederik Christian Danneskiold-Samsøe (*1798 †1869). Christian Conrad Sofus Danneskiold-Samsøe (*1800 †1886). Christian Frederik Danneskiold-Samsøe (*1838 †1914). Aage Conrad Danneskiold-Samsøe (*1886 †1945).

Grevskabet Schackenborg. Tønder Amt. Det var et slesvigsk grevskab der blev oprettet i 1676 til Otto Diederik Schack. Det omfattede Schackenborg, Møgeltønder, Ballum, Lustrup, Vesterland-Før birker, sydligste del af Rømø, List på Sild, halvdelen af Før, Amrum, Sødamgård, Solvig og Store Tønde.
- Besiddere af grevskabet var: Hans Schack (*1609 †1676). Otto Didrik Schack (*1652 †1683). Hans Schack (*1676 †1719). Otto Didrik Schack (*1710 †1741). Hans Schack (*1735 †1796). Otto Didrik Schack (*1758 †1809). Hans Schack (*1786 †1814). Otto Didrik Schack (*1810 †1956). Hans Schack (*1852 †1905). Otto Didrik Schack (*1882 †1949).

Grevskabet Scheel. Nørre-Dyrs Herred, Randers Amt. Det blev oprettet i 1725 til Christen Skeel. Det omfattede Sostrup, Skærvad, Ørbækgaard, Steensmark, Debildhede, Skiern og Karmark. Det blev ophævet i 1807 da den sidste besidder Jørgen Scheel blev ruineret grundet overforbrug:
- De tre besdiddere af grevskabet var: Christen Scheel (*1695 †1731). Jørgen Scheel (*1718 †1786). Jørgen Scheel (*1768 †1825).

Det grevelige Scheel-Plessenske Forlods blev oprettet i 1829 af stamhuset Fusingø, det Plessenske Fideikommis og det von Thienenske Fideikommis til Mogens Joachim Scheel-Plessen. En stor del af pågældendede grevskabs bundne formue ('forlods') bestod hovedsageligt af rede penge reserveret til køb af jord. Det omfattede godsbesidddelser i Slesvig-Holsten.
- Besiddere af det grevelige Forlods var: Mogens Joachim Scheel-Plessen (*1782 †1853). Wulff Heinrich Bernhard Scheel-Plessen (*1809 †1876). Magnus Wilhelm Carl Hugo Scheel-Plessen (*1858 †1876). Otto Wulff Heinrich Bernhard Scheel-Plessen (*1862 †1888). Louise Emma Augusta Birgitte Scheel-Plessen (*1860 †1882).

Grevskabet Sølvisborg i Blekinge, Sverige havde tilknytning til Sölvesborg län. Det blev oprettet som grevskab omkring 1660 og blev overdraget til Corfitz Ulfeldt. Blev senere nedlagt som grevskab.

Grevskabet Vallø. Bjæverskov Herred, Præstø Amt. Det blev oprettet i 1713 til dronning Anna Sophie som enkesæde. Det omfattede Vallø stift med tilhørende gårde. Ved kong Frederik 4.'s død i 1730 måtte dronningen afstå grevskabet til Kronen. Kong Christian 6. skænkede herefter i 1731 Vallø til dronning Sophie Magdalene, som oprettede Vallø Adelige Frøkenkloster.

Grevskabet Wedellsborg. Vends Herred, Odense Amt. Det blev oprettet i 1672 til Wilhelm Friedrich Wedell. Det omfattede hovedgårdene Wedellsborg, Tybrind, Sparretorn og Billeskov samt Ellegård, Gammelgård, Risbro, Torbenhøj, Mosegård, Tønnæs og Fønnsvang. Endvidere øerne Ægholm og Brandsø. Godset Wedellsborg er Fyns største.
- Besiddere af grevskabet var: Wilhelm Friedrich Wedell (*1640 †1706). Hannibal Wedell (*1660 †1708). Christian Gustav Wedell (*1701 †1759). Hannibal Wedell (*1731 †1766). Ludvig Frederik Wedell (*1753 †1817). Hannibal Wilhelm Wedell (*1780 †1826). Carl Wilhelm Adam Sigismund Wedell (*1806 †1882). Julius Wilhelm Georg Ferdinand Wedell (*1808 †1883). Vilhelm Carl Joachim Ove Caspar Bendt Wedell (*1840 †1922).

 

 

Danske baronier

For at kunne oprette et friherreskab, også kaldet baroni, skulle godset være på mindst 1000 tønder hartkorn, eller man skulle have en formue på mindst 50.000 rigsdalere til opkøb af jordegods.

Det svarede til omkring 200 almindelige bondegårde eller 20 gennemsnitlige herregårde.

Friherreskab og friherre var de oprindelige og officielle betegnelser man brugte siden 1671. I udnævnelserne (erektionsbrevene) beskrev man det f.eks. således 'Friherre Jens Juel til Friherreskabet Juellinge'. Senere er man herhjemme gået over til at bruge betegnelserne baroni og baron.

Retten til at oprette len (grevskaber og baronier), stamhuse og fideikommiser blev ophævet med Grundloven i 1849.

Baronierne


Adelsvåben for
baronerne Reedtz-Thott
til GavnøÆldre baronkrone

Baroniet Adelersborg. Ods Herred, Holbæk Amt. Blev oprettet 1838 til Georg Frederik Otto Zytphen og Bertha Henriette Frederikke Løvenskjold.
- Besiddere af baroniet: Frederik Adeler (*1764 †1816) gift med Bertha Moltke (*1767 †1846), som oprettede baroniet til fordel for sin datter og dennes mand. Bertha Henriette Frederikke Løvenskiold (* 1814 †1875). Frederik Hermann Christian de Falsen (*1840 †1908). Georg Frederik de Falsen Zytphen-Adeler (*1870 †1932).

Baroniet Brahetrolleborg. (godsets oprindeligt navn Rantzausholm). Sallinge Herred, Svendborg Amt. Blev oprettet 1672 til Birgitte Rantzau gift Trolle (*1631 †1687). Da Birgitte Trolle slægt uddøde, overgik baroniet i 1700 til Conrad Reventlow. Da det senere overgik til Kronen, blev det i 1864 forlenet med grevskabet Reventlow.
 - Besiddere af baroniet: Birgitte Trolle (* 1631 †1687). Frederik Trolle (*1665 †1700). Christian Ditlev Reventlow (*1671 †1738). Conrad Ditlev Reventlow (*1704 †1750). Christian Ditlev Reventlow (*1735 †1759). Christian Ditlev Reventlow (*1710 †1775). Johan Ludvig Reventlow (*1751 †1801). Ditlev Christian Reventlow (*1782 †1854). Ferdinand Carl Otto Reventlow (*1803 †1875). Christian Einar Ferdinand Ludvig Eduard Reventlow (*1864 †1929).

Baroniet Christiansdal. Gårdens hed oprindeligt Lundegård. Musse Herred, Maribo Amt. Blev oprettet i 1743 for Ida Margrethe Reventlow til sønnen Christian Frederik Knuth, hvorved den oprindelige gård Lundegård blev omdøbt til baroniet Christiansdal.

Baroniet Conradsborg. Ringsted Herred, Sorø Amt. Blev oprettet i 1743 af Ida Margrethe Reventlow for sønnen Christian Frederik Knuth. Det blev i 1792 solgt på auktion for at skaffe kapital til et fideikommis (dvs. gods der er båndlagt til et bestemt formål).

Baroniet Einsiedelsborg. Godsets oprindelige navn Egebjerggård. Skam Herred, Odense Amt. Blev oprettet 1676 til Morids Henriksen Podebusk. Gården blev opkaldt efter hans hustru, Sidonia Maria Abrahamsdatter von Einsiedel, og kom således til at hedde Einsiedelsborg. Indgik i 1810 under grevskabet Roepstorff.
- Besiddere af baroniet: Morids Podebusk (* 1633 †1700). Malte Putbus (*1671 †1750). Anselm Wilhelm Carl Putbus (*1727 †1795). Malte Frederik Mouridsen Putbus (*1725 †1787). Joachim Godske Moltke (*1746 †1815).

Baroniet Frijsenvold. Gern Herred, Aarhus Amt. Blev oprettet 1672 til Mogens Frijs. Det blev ophævet igen i 1683, da hans enke på grund af gæld måtte sælge Frisenvold til kongen.

Baroniet Fuirendal. Tidligere Vindingegård. Øster Flakkebjerg Herred, Sosø Amt. Blev oprettet 1677 til højesteretsdommer Diderik Fuiren. Da hans søn Diderik Fuiren døde i 1700 uden mandlige arvinger, overgik baroniet til Kongen. Det kom derefter under grevskabet Holsteinborg.

Baroniet Gaunø. Hammer Herred, Præstø Amt. Blev oprettet 1809 med virkning fra 1805 til Otto Reedtz Thott.
- Besiddere af baroniet:Otto Reedtz-Thott (* 1785 †1862). Kjeld Thor Tage Otto Reedtz-Thott (*1839 †1923).

Baroniet Guldborgland. Musse Herred, Maribo Amt. Blev oprettet 1784 til Poul Abraham Lehn.
- Besiddere af baroniet: Poul Abraham Lehn (* 1732 †1804). Christiane Henriette Lehn (*1788 †1860). Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (*1821 †1892). Christian Conrad Sophus Rosenørn-Lehn (*1827 †1899). Frederik Marcus Rosenørn-Lehn (*1867 †1956).

Det friherrelige Heintzeske Forlods. Blev oprettet i 1845 til amtmand for Bordesholm i Kiel, Josias Friedrich Ernst von Heintze-Weissenrode (*1800 †1867). 'Forlods' betød, at en stor del af pågældendede friherreskabs bundne formue hovedsageligt bestod af rede penge reserveret til køb af jord.

Baroniet Holberg. Blev oprettet i 1747 til Ludvig Holberg. Han fik tildelt titlen 'Friherre for Friherreskabet Holberg', da han besluttede, at hans formue skulle tilfalde Sorø Akademi. Ved hans død i 1754 gik ejendommen tilbage til Tersløsegård.

Baroniet Holckenhavn. Vindinge Herred, Svendborg Amt. Godsets tidligere navne Kogsbølle, Ellensborg og Nygård. Odense Amt. Blev oprettet 1671 til Eiler Holck.
- Besiddere af baroniet: Eiler Holck (* 1627,†1696). Frederik Christian Holck (*1666 †1708). Eiler Holck (*1695 †1740). Christian Frederik Holck (*1729 †1760). Erik Rosenkrantz Holck (*1730 †1777). Iver Holck (*1701 †1781). Mogens FrederikAnton Iver Holck (*1772 †1801). Frederik Conrad Holck (*1777 †1830). Conrad Frederik Erik Holck (*1802 †1877). Christian Eiler Holck (*1847 †1919).

Baroniet Holstenshuus. Sallinge Herred, Svendborg Amt. Blev oprettet 1779 til Adam Christoph von Holsten.
- Besiddere af baroniet: Adam Christopher Holstein (* 1717 †1801). Ditlev Holstein (*1751 †1825). Hans Holstein (*1758 †1849). Adam Christopher Holstein-Charisius (*1793 †1879). Sophie Magdalene Holstein (*1830 †1906). Adam Christopher Berner-Schilden-Holstein (*1855 †1927).

Baroniet Høegholm. Gårdens oprindelige navn Bjørnholm. Djurs Søndre Herred, Randers Amt. Blev oprettet i 1681 til Iver Juul Høeg. Baroniet ophæbet 1748.
- Besiddere af baroniet: Iver Juul Høegh (* 1652 †1683). Niels Trolle Høegh (*1682 †1700). Helle Trolle 1657 †1722). Christian Danneskiold-Samsøe (*1702 †1729). Frederik Christian Danneskiold-Samsøe (*1722 †1778).

Baroniet Juellinge. Lolland Nørre Herred, Maribo Amt. Blev oprettet 1672 til Jens Juel.
- Besiddere af baroniet: Jens Juel (* 1631 †1700). Sophie Catharine Juel (*1666, 1706). Jens Juel Vind (*1694 †1726). Jens Krag Juel Vind (*1723 †1776). Frederik Carl Krag Juel Vind (*1753 †1815). Carl Ludvig Krag Juel Vind Frijs (*1780 †1838). Frederik Julius Krag Vind Frijs (*1821 †1885). Jens Christian Krag Juel Vind Frijs (*1854 †1907). Frederik Krag Juel Vind Frijs (*1882 †1926).

Baroniet Kjørup. Skam Herred, Odense Amt. Blev oprettet 1672 til Rudolf Abraham Podebusk. Det blev en del af baroniet Einsiedelborg 1716 †1810 og af grevskabet Roepstorff 1810 †1929.

Baroniet Lehn. Sunds Herred, Svendborg Amt. Blev oprettet 1781 til Poul Abraham Lehn.
- Besiddere af baroniet: Poul Abraham Lehn (* 1732 †1804). Sophie Amalie Lehn (*1764 †1834).Pauline Christine Elisabeth Rantzau-Lehn (*1803 †1860). Christiane Henriette Barner (*1788 †1860). Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (*1821 †1892). Erik Christian Hartvig Rosenørn-Lehn (*1825 †1904). Anna Christiane Adelheid Rosenørn-Lehn (*1857 †1915). Christian Erik Julius Ahlefeldt-Laurvig-Lehn (*1878 †1959).

Baroniet Lindenborg. Hellum Herred, Aalborg Amt. Blev oprettet i 1681 til kong Christian 5.s uægte børn. Den første besidder blev Christian Güldenløve. Det blev blev i 1781 ophøjet til grevskabet Lindenborg.

Baroniet Løvenborg. Merløse Herred, Holbæk Amt. Blev oprettet i 1773 til Severin von Løvenskjold.
- Besiddere af baroniet: Severin Leopoldus adlet Løvenskjold (* 1719 †1776). Michael Hermann Løvenskjold (*1751 †1807). Carl Severin Christian Hermann Løvenskjold (*1783 †1831). Hermann Frederik Løvenskjold (*1805 †1877). Carl Hermann Frederik Vilhelm Ove Rammel Løvenskjold (*1836 †1917).

Baroniet Marselisborg. Godset hed tidligere Havreballegård. Århus Amt. Blev oprettet 1684 (muligvis 1680) til Constantijn van Marselis. Da han døde barnløs, blev baroniet nedlagt, men atter genoprettet 1772 til Christian Rudolph Philip von Gersdorff. Stamhuset Marselisborg blev ophævet i 1805.
- Besiddere af baroniet: Constantijn Marselis (* 1647 †1699). Ulrich Christian Güldencrone (*1678 †1719). Frederik Danneskiold-Samsøe (*1703 †1770). Kronen fra 1770 †1772. Christian Rudolph Philip Gersdorff (*1723 †1800). Nicolaus Maximilian Gersdorff (*1725 †1802). Christian Carl Nikolaj Gersdorff (*1762 †1813). Christian Frederik Güldencrone (*1741 †1788). Frederik Julius Christian Güldencrone (*1765 †1824).

Baroniet Rosendal. Gårdens oprindelige navn Hatteberg. Det var et norsk baroni i Kvinnherad kommune i Norge. Det blev oprettet i 1678 til Ludvig Rosenkrantz. Da slægtslinjen uddøde med sønnen Axel Rosenkrantz, blev baroniet ophævet i 1723. Godset Rosenkrone blev i 1927 givet i gave til Universitetet i Oslo.

Baroniet Rosenlund. Herregårdens oprindelig navn Totterupholm, senere Rosendal. Fakse Herred, Præstø Amt. Blev oprettet i 1748 til Holger Rosenkrantz (*1702 †1785). I 1783 overgik det til Iver Rosenkrantz der i 1786 substituere det med et fideikommis.

Baroniet Rysensteen. Skodborg Herred, Ringkøbing Amt. Blev oprettet i 1672 til Henrik Rüse. Det blev i 1797 opløst til fordel for et fideikommis.

Baroniet Scheelenborg. Bjærge Herred, Odense Amt. Blev oprettet 1680 til Friedrich von Vietinghoff.
- Besiddere af baroniet: Friedrich von Vietinghoff (* 1624 †1691). Sophie Charlotte Vietinghoff (*1666 †1732). Friedrich Brockdorff (*1692 †1755). Schack Brockdorff (*1724 †1784). Charlotte Amalie Brockdorff (*1752 †1811). Sophie Fredericia Stieglitz-Brockdorff (*1790 †1874). Frederik Carl Vilhelm Niels Adolph Krabbe Juel-Brockdorff (*1812 †1876). Carl Frederik Sophus Vilhelm Juel-Brockdorff (*1839 †1900). Frederik Carl Niels Otto August Juel-Brockdorff (*1866 †1912). Carl Frederik Sophus Vilhelm Juel-Brockdorff (*1905 †1989).

Det friherrelige Selbyske Forlods. Blev stiftet i 1883 af Charles Borre Selbye. 'Forlods' betød, at en stor del af pågældendede friherreskabs bundne formue hovedsageligt bestod af rede penge reserveret til køb af jord.

Baroniet Stampenborg. Bårse Herred, Præstø Amt. Blev oprettet 1809 til Holger Stampe.
- Besiddere af baroniet: Holger Stampe (*1755 †1827). Henrik Stampe (*1794 †1876). Henrik Stampe (*1821 †1892). Holger Christian Frederik Stampe (*1822 †1904). Henrik Stampe (*1878 †1927).

Baroniet Sønderkarle. Fuglse Herred, Maribo Amt. Blev oprettet 1819 til Poul Godske von Bertouch-Lehn.
- Besiddere af baroniet:  Poul Godske von Bertouch (*1796 †1831). Johan Julius Sophus Ernst Bertouch-Lehn (*1826 †1905). Poul Abraham Bertouch-Lehn (*1855 †1928).

Baroniet Wilhelmsborg. Århus Amt. Blev oprettet 1673 til Wilhelm van Marselis.
- Besiddere af baroniet: Wilhelm van Marselis (*1643 †1683). Christian Güldencrone (*1676 †1736). Wilhelm Güldencrone (*1701 †1747). Mathias Güldencrone (*1703 †1753). Christian Frederik Güldencrone (*1741 †1788). Frederik Julius Christian Güldencrone (*1765 †1824). Ove Christian Ludvig Emerentius Güldencrone (*1795 †1863). Carl Vilhelm Ludvig Marius Christian Frederik Güldencrone (*1833 †1895). Ove Theodor Carl Güldencrone (*1869 †1920).

Baroniet Willestrup. Hindsted Herred, Aalborg Amt. Blev oprettet i 1757 til Werner Rosenkrantz. 1811 blev det opløst som baroni og overgik til fideikommis.
- Besiddere af baroniet: Werner Rosenkrantz (*1700 †1777), Iver Rosenkrantz (*1740 †1815). Christian Rosenkrantz (*1766 †1817).

Baroniet Wintersborg. Lolland Nørre Herred, Maribo Amt. Blev oprettet 1673 til Helmuth Otto von Winterfeldt.
- Besiddere af baroniet: Helmuth Otto Winterfeldt (*1617 †1694). Gustav Winterfeldt (*1653 †1699). Juliane Margrethe Winterfeldt (?). Sophie Frederikke Winterfeldt (*1697 †1769). Flemming Holck Winterfeldt (*1724 †1772). Gustav Frederik Holck-Winterfeldt (*1733 †1776). Frederik Christian Holck-Winterfeldt (*1764 †1825).

Baroniet Zeuthen. Merløse Herred, Holbæk Amt. Blev oprettet 1843 til Christian Frederik Zeuthen.
- Besiddere af baroniet:  Christian Frederik Zeuthen (*1794 †1850). Christian Frederik Schulin (*1822 †1873). Christian Julius William Schulin-Zeuthen (*1852 †1919).

 

læs mere:
Europæiske Konger & Fyrster - Grevskaber (nyt vindue),
er alle grevernes og baronernes slægter beskrevet.

Kilde bl.a.:
Louis Bobe m.fl.: Danske Len (1916)

myspace live counter