Kongehusenes slægter i Europa


Konger & Fyrster

Kongehusenes slægtstavler omfatter de europæiske kongehuse fra Gorm den Gamle til i dag.

Jeg har oprettet Slægtsdatabase Europas Konger & Fyrster, der omfatter de europæiske kongehuse og fyrstehuse i  bl.a. Danmark, Norge, Sverige, Grækenland, Storbritannien, Belgien, Luxembourg, Liechtenstein, Rusland, Monaco, Nederlandene og Tyskland.

Den har i øjeblikket over 32.000 personer, 13.000 familier og 400 europæiske konger og fyrster med slægtstavler.

Du kan søge i slægterne på kryds og tværs og få mange faktuelle royale oplysninger.

Du kan se hvem der var gift med hvem, hvornår de blev gift, hvilke børn de fik, hvem der var deres forfædre, hvornår kongerne regerede, hvornår de blev født og døde.

Mange slægter har aner tilbage til 1500-tallet. Det danske kongehus har aner tilbage til Gorm den Gamle, som du også kan spore i databasen.

Udover de europæiske kongehuse indeholder den også mange adelige familier og almindelige borgere blandt andet fra Århus.

Oplysningerne er samlet fra utroligt mange kilder. En liste over nogle af disse kan du finde, hvis du i programmet vælger "Kilder".

 

Åbnes her i nyt vindue Slægtsdatabase for Europas Kongehuse