Dronningens historiske slægter

Dronning Margrethe 2. til Danmark har slægtsforbindelser til mange kendte personer gennem historien.

blixen
Karen Blixen

napoleon bonaparte
Napoleon Bonaparte

- begge er i slægt med
dronning Margrethe 2.
 

Det danske kongehus, og dermed dronning Margrethe 2. har slægtsforbindelse til mange kendte - og uventede - personer gennem historien. Nogle af dem er dog langt ude i familierækken.

Eksempelvis vil 4x oldeforældre have denne slægtslinje: > forældre > bedsteforældre > 1x olde > 2x olde (tipolde) > 3x olde > 4x oldeforældre.

Her er nogle eksempler på disse.

Borgerlige slægter

• Karen Blixen (født Dinesen, 1885-1962) - oldemors søsters mands barnebarns hustru.
• Grevinde Louise Rasmussen (Danner) (1815-1874) - 3x oldeforældres barnebarns hustru.
• Marcus Wallenberg (1744-1799), en af stamfædrene til Sveriges finansdynasti - oldeforældres barnebarns hustrus mands tipoldefar.
Friedrich greve Danneskiold-Samsøe
(1703-1770), ejer af Marselisborg gods i Århus, på hvis jorder det senere Marselisborg slot blev opført - 7x oldeforældres barnebarn.

Margrethe og Henrik

Dronning Margrethe 2. skulle angiveligt være i slægt med sin mand prins Henrik via en fjern forfar, nemlig Ulrich 5., der var tysk greve af Württemberg. Han blev født 1413 og døde 1480. Det er deres fælles 13x oldefar. Ulrich blev gift med Elisabeth, med hvem han bl.a. fik sønnen Heinrich (1448-1504), der blev Margrethes slægtslinie. Ulrich fik herudover et barn udenfor ægteskab med Margarete Möwer, nemlig sønnen Kaspar Möwer (Forstmeister) (1435-1490), der blev prins Henriks slægtslinie.

læs mere om Ulrich 5. på Europæiske Konger & Fyrster (nyt vindue)

Fyrstelige slægter

• Storhertug Henri 1. Albert af Luxembourg (f. 1955) - Oldeforældres tipoldebarn.
• Kong Carl 16. Gustaf af Sverige
(f. 1946) - Fætter.
• Dronning Beatrix af Nederlandene (f. 1938) - Tipoldeforældres barnebarn.
• Kong Juan Carlos 1. af Spanien (f. 1938) - Tipoldeforældres tipoldebarn.
• Kong Albert 2. af Belgien (f. 1934) - Halvfætter.
• Dronning Elizabeth 2. af Storbritannien (f. 1926) - Tipoldeforældres tipoldebarn.
• Kejser Wilhelm 2. af Preussen (1859-1941) - Tipoldeforældres barnebarn.
• Tsar Alexander 2. af Rusland (1818-1881) - Tipoldefars bror.
• Kejser Napoleon 1. Bonaparte af Frankrig (1769-1821) - 8x oldeforældres 4x tipoldebarns mand.
• Kejser Franz 2. af Østrig-Ungarn (1768-1835) - 8x oldeforældres 3x tipoldebarn.
• Kong Louis 16. af Frankrig (1754-1793) - 8x oldeforældres tiptipoldebarn.
• Kong Gustaf 1. Vasa af Sverige (1496-1560) - 11x oldefar.
• Margrethe 1. af Danmark (1353-1412) - 18x oldeforældres oldebarn.
• Gorm den Gamle
(d. 958) - 28x oldefar.

Dronningen og Mc-Kinney Møller

emma mc-kinney møller
Emma Rasmussen
gift Mc-Kinney Møller

I arbejdet med Mærsk Møllers slægt, har jeg konstateret, at skibsreder Arnold Mærsk Mc-Kinney Møller via sin hustru Emma Neergaard Rasmussen har slægtsforbindelser til dronning Margrethe 2. Grunden hertil er, at Emmas far var gift to gange. Emmas halvbror blev gift med den samme kone, som dronningens onkel Sigvard Bernadotte af Sverige også blev gift med.

Dronningen er ikke derved i slægt med, endsige i familie med Mærsk - men der er en forbindelse mellem deres slægter.

Denne slægtsforbindelse er opstået sådan:

Arnold Mærsk Mc-Kinney Møller (1913-2012) blev gift i 1940 med Emma Neergaard Rasmussen (1913-2005).

Emmas forældre var ingeniør Niels Rasmussen (1869-1937) der var gift 2. gang i 1911 med Olga Emilie Neergaard (1874-1959).

Niels Rasmussen blev gift 1. gang i 1896 med Ane Marie Hansine Hansen (1867-1908). De fik sønnen Niels Tage Rasmussen (1903-1961), der således var Emma Mc-Kinney Møllers halvbror.

Denne søn Niels Tage Rasmussen blev i 1933 gift med Sonja Helene Christensen Robbert (1909-2004).

Sonja Helene blev i 1943 gift igen, denne gang med den svenske prins Sigvard Oscar Fredrik Bernadotte (1907-2002), søn af Sveriges kong Gustaf 6. Adolf. Sigvard var dronning Ingrids bror og dermed onkel til Dronning Margrethe 2.

I øvrigt blev Emma Mc-Kinney Møllers første mand Asger Henriksen, som hun var gift med 1935-1940, senere gift med Vivian van Deurs. Asger og Vivian fik sammen datteren Birgitte, der blev hertuginde af Gloucester. Hun blev nemlig i 1972 gift med hertugen af Gloucester, Richard Alexander Walter George, der er barnebarn af kong Georg 5. af England (1865-1936).
Og kong Georg 5. er dronning Margrethes farfar Christian 10.'s fætter.

Læs mere Slægtsforbindelserne kan ses på Europæiske Konger & Fyrster