Dronningens særlige taler 2020.
Corona-smitten • 80 års fødselsdagen

Som noget særligt, holdt dronning Margrethe to ekstra taler i foråret 2020.
- Den første tale blev holdt den 17. marts i tv i forbindelse med den lands- og verdensomfattende corona-virus.
- Den anden tale blev holdt den 16. april i tv i forbindelse med hendes 80-års fødselsdag, som ikke blev fejret, fordi landet var lukket ned på grund af virussmitten.


Forår 2020

Talen 17. marts 2020 i forbindelse med corona-smitten

Danmark står i en alvorlig situation. Den skæbne deler vi med hele Europa, ja, med resten af verden.

Mange mennesker er blevet ramt af Corona-virus, og vi ved, at mange flere vil blive syge i den nærmeste tid.

Jeg kan godt forstå, at mange er urolige og bekymrede, for vores virkelighed og vores hverdag er blevet vendt på hovedet Vi har vænnet os til, at verden ligger åben, nu er grænserne lukket.

Foråret er på vej, Danmark sprudlede af liv. Nu er dagligdagen sat i stå. Det føles både skræmmende og uvirkeligt, men det er vores nye virkelighed og vi må indse og lære, at det kræver noget af os alle sammen.

Myndighederne har igennem den sidste uges tid været nødt til at træffe en række nødvendige beslutninger, som vi alle kan mærke i vores dagligdag. Det angår os alle sammen. For lidt siden har Statsministeren været nødt til at komme med endnu stærkere beslutninger.

Vi må gøre noget hver især.

Hvad vi gør, og hvordan vi handler i disse dage, kan blive afgørende for, hvordan situationen udvikler sig i de nærmeste uger.

Det er derfor, at jeg sidder her i aften.

Jeg har en appel til alle: Corona-virus er en farlig gæst. Den spreder sig som ringe i vandet, og det går stærkt. Én person kan smitte mange - endda uden selv at føle sig syg, og smitten går videre rundt til endnu flere, en lang og skræmmende kæde. I den kæde vil mennesker dø. Et barn kan miste sin bedstemor, en datter sin far, en hustru sin mand. Venner vil pludselig ikke være der mere.

Det er den kæde, vi skal bryde, og som vi kan bryde. Det kan kun ske, når vi alle tænker os om og gør det samme på samme tid - og i rette tid.

Myndighedernes råd er egentlig ret enkle: Vask hænder. Hold afstand. Undgå fysisk kontakt. Bliv hjemme. Det er grundreglerne, og mange følger dem heldigvis; men desværre er det ikke alle, som tager situationen tilstrækkeligt alvorligt.

Den er alvorlig, og den gælder os alle sammen.

Selvfølgelig er det skuffende og ærgerligt ikke at kunne mødes med sine venner, ikke mindst, når man er ung. Men I har jo både tiden for jer og andre måder at mødes på i denne digitale tidsalder.

Min opfordring gælder naturligvis ikke kun de unge. Man kan stadig se grupper i alle aldre, som opholder sig for tæt sammen. Nogle holder endda stadig fester og runde fødselsdage.

Det synes jeg ikke, man kan være bekendt. Det er tankeløst. Og det er først og fremmest hensynsløst.

Vi har allerede haft flere dødsfald som følge af Corona-virus Jeg sender i aften min inderlige medfølelse til de efterladte.

Mine tanker går til alle, der er blevet syge og til deres pårørende heri Danmark, i Grønland og på Færøerne. Jeg tænker også på alle de danske i udlandet, som netop nu føler sig langt hjemmefra.

Min varmeste tak går til alle, der holder de nødvendige funktioner i vores samfund i gang. Til sundhedspersonalet, beredskabet, forsvaret og politiet. Til butiksansatte, chauffører og alle, der passer deres arbejde under vanskelige forhold.

Jeg retter også en varm tak til myndighederne, fordi de påtager sig det tunge ansvar, som er deres.

I farens stund holder vi sammen, det ligger dybt i os mennesker, det falder os også naturligt her til lands. Denne gang skal vi vise sammenhold ved at holde afstand.

Det er helt naturligt, at vi er bekymrede, men lad os sammen skabe nyt håb i en svær tid.

Mine tanker går til hver enkelt her i landet med ønsket om håb og fortrøstning og godt mod.

 


Talen 16. april 2020 i forbindelse med 80-års fødselsdagen

At fejre fødselsdag er en dyb og rodfæstet tradition i Danmark. Vi fejrer den forskelligt, men for de fleste skal de helst være sammen med familie og venner.

Sådan plejer det også at være i min familie. Jeg har altid glædet mig over at kunne fejre min fødselsdag. At kunne mærke, helt bogstaveligt, den hjertevarme stemning, der strømmer mig i møde på selve dagen. Det har altid betydet noget ganske særligt for mig.

Sådan har det ikke været i år.

Vi har fået besøg af en ubuden og farlig gæst, som har sat sit præg på hele landet. Mange fester, konfirmationer og bryllupper er blevet berørt, og sådan er det også med min fødselsdag.

Har det så været en lang og trist dag?

Nej, slet ikke. Dagen har tværtimod bragt mig så mange glæder, og har beriget mig, mere end jeg kan sige. Det rører mig dybt, at så mange har ønsket at være med til at fejre mig også i år. Jeg takker af hele mit hjerte for hilsenerne, for sangene, og for de mange tanker, som i dagens løb er strømmet mig i møde fra alle dele af riget.

Danskernes opfindsomhed og idérigdom har været overvældende. Mange har, trods egne bekymringer og sorger, taget sig tid til at sende mig deres fødselsdagshilsen.

I tilbageblikket vil jeg huske min 80-års fødselsdag som noget helt for sig, én af de mest mindeværdige. Også her har det vist sig, at når krisen rammer os, kan vi og vil vi forenes i fællesskabet - sammen, men på afstand.

For knap en måned siden talte jeg om den alvorlige udfordring, som corona-krisen er - ikke bare for vores samfund, men for hele verden. Jeg rettede en indtrængende appel til alle om at forstå alvoren af det, vi står overfor.

Hver og en af os er sat på en svær prøve. Mange er syge, mange har mistet deres kære, og mange er bekymrede for, hvordan det skal gå. Mine tanker går til hver og en.

Vi oplever en usikker tid; men vi ser også, at alle gør sig umage for at stå krisen igennem og efterleve myndighedernes anvisninger - det gælder både børn og
voksne.

Det har lige været påske, og mange af os har måttet fejre den på en anden måde, end vi er vant til. Det er påskens budskab ikke blevet mindre stærkt af.

Også her har vi oplevet at være sammen, skønt hver for sig.

Men krisen har også lært os noget om os selv, som vi kan være stolte af. Vi kan mere end vi tror; i stort og småt støtter og hjælper danskerne hinanden fra hvert vores sted i samfundet. Gåpåmod og nye idéer spirer frem, og vi ser nye måder at arbejde og at være sammen på. Vi har vist, at vi kerer os om hinanden og at egoismen har trange kår. Vi har mærket, at fraværet af det nære samvær - og af et kram - betyder mere, end vi havde forestillet os.

Meget tyder på, at vi sammen bidrager til at få sygdommen under kontrol. Vi har vist, at vi kan tage os sammen og at det fører i den rigtige retning; men nu gælder det, for vi er ikke igennem endnu.

Det er trættende og besværligt at få dagligdagen til at fungere. Den er blevet trist og ensom for mange, især for enlige og ældre, som føler sig afskåret fra deres vante verden. Men nu må vi fortsat holde ved, så vi alle, store som små, unge som gamle, kan komme godt igennem krisen. Så kan vi vende tilbage til et Danmark, som nok vil være forandret, men som alligevel vil være vores alles Danmark - rodfæstet i vores fællesskab og tillid til hinanden.

Min fødselsdag blev ikke, som jeg havde forestillet mig, men jeg er taknemmelig for den, som den blev - tak til alle, der har bidraget til at gøre den til en festlig og minderig dag.

Nu åbner vi Danmark langsomt igen. Mine tanker og hilsener går på ny til hver enkelt her i landet og i hele Riget med ønsket om håb og fortrøstning og godt mod.

GUD BEVARE DANMARK