Frederik 7.'s uægteskabelige søn

Kong Frederik 7. fik som prins en uægteskabelig søn som også kom til at hedde Frederik

frederik 7.
Kong Frederik 7.

Kronprins Frederik Carl Christian, den senere kong Frederik 7., der var konge fra 1848-1863, blev gift tre gange. Fra 1828 til 1837 med Wilhelmine Marie (1808-1891), fra 1841 til 1846 med Caroline Charlotte Mariane (1821-1876) og endelig fra 1850 med Louise Christine Rasmussen (1815-1874), der blev kendt som lensgrevinde Danner.

Han fik ingen børn med sine koner, men skulle angiveligt have fået et uægteskabeligt barn med Else Marie Guldberg Poulsen. Det var en søn ved navn Frederik Carl Christian Poulsen, der blev født 21. november 1843 i København.

I kirkebogen for København Vor Frue sogn er der imidlertid noteret en anden udlagt barnefader:

1843. 21. November: Frederik Carl Christian Poulsen, [Dåb] 17. Decbr. [Forældre] Ugift Fruentimmer Else Marie Poulsen, som Barnefader udlagt Snedkersvend F.V. Kjerkhoff, Løngangsstræde 155, [Faddere] Moderen, [Anm] uægte.

Det har ikke været muligt at finde nogen person ved navn F.V. Kierkhoff i kirkebøger eller folketællinger.

Ved at følge moderen Else Maries slægt har jeg fundet frem til, at hun blev født den 21. oktober 1821 i Nykøbing Mors, datter af daglejer og færgekarl Niels Poulsen af Gullerup og Kirsten Christensdatter. Faderen døde i 1834 ved en drukneulykke på fjorden ved Nykøbing Mors, 45 år gammel.  Else Marie blev oprindelig døbt Else Marie Nielsdatter, men brugte senere faderens efternavn Poulsen. Hun findes også i forskellige registreringer under navnene Else Marie Poulsen Guldberg, Else Marie Gulberg, Else Marie Gullerup og Maria Gulberg.

Gift med dametjener og skovfoged

På et tidspunkt tog hun til København. I 1843 fødte hun som nævnt sønnen Frederik Carl. To år senere blev hun den 29. april 1845 gift med Peter Larsen i København Vor Frue sogn. Ved vielsen var forloverne kammerherre, bataillons commandeur Gerhard von Krog og paladsforvalter Hendrik Sand.

I hvilken egenskab hun ellers fik kontakt med hoffet – og kong Frederik 7. – er uklart. I en kilde er det oplyst, at hun var gangpige ved hoffet.

Samme år, i 1845, boede Else Marie Guldberg og Peter Larsen i Løngangsstræde 155, København sammen med den 1-årige søn Frederik Carl Christian Larsen (således opført i folketællingen). Peter Larsen var da "Dametjener hos Hofdame Kammertienerinde V. Krogh", der således var hustru til den ene forlover Gerhard von Krog.

Else Marie Guldberg og Peter Larsen Rasmussen (som han også kaldte sig) flyttede senere til Jerslev ved Hjørring og herefter til Allerslev ved Præstø, hvor han arbejdede som skovfoged.

Peter Larsen blev født i Skrøbelev ved Svendborg den 11. december 1812, han var søn af Rasmus Jørgensen og Margrethe Rasmus’ Datter. Else Marie og Peter fik sammen tre døtre og en søn, Peder August Rudolf i 1845, Sigfrede Anette i 1851, Sørine Therese i 1856 og Janine Kirstine i 1860. Else Marie Gulberg Poulsen døde den 16. januar 1868 i Allerslev, 46 år gammel. Peter Larsen Rasmussen, der giftede sig i 1880 på ny med Ane Kirstine Pedersen, døde den 20. juni 1894, ligeledes i Allerslev.

Sønnen og barnebarnet

Else Maries søn Frederik Carl, der senere kaldte sig Frederik Carl Christian - som sin royale far - kom i Claus Friises real skole i København. Han blev den 3. maj 1872 gift med Hansine Lovise Aakerberg på Frederiksberg. Frederik Carl blev uddannet cand.polit., fik en ledende stilling ved banken Bikuben i København og blev justitsråd. Hansine Lovise døde den 14. marts 1923, Frederik Carl (Christian) døde to måneder senere den 16. maj 1923 i Skælskør.

Frederik Carl og Hansine fik to børn. Datteren Ellen Louise Christine Frederikke Poulsen, der blev født den 10. marts 1873 i København, døde ugift og barnløs den 7. december 1942 i Hellerup.

Sønnen, der fik navnet Poul Frederik Oldenborg Poulsen og altså er kong Frederik 7.’s barnebarn – blev født den 5. februar 1877 i København, og blev den 10. januar 1911 gift med Nelly Bondo, født den 9. august 1888 i Værslev. Han blev sognepræst.

frederik 7 signatur gete
Frederik 7'signatur
gengivet i bogen

frederik 7 signatur thorvaldsen
Frederik 7'signatur
i brev til Thorvaldsen

Poul Frederik Oldenborg Poulsen døde den 27. juni 1939 i Hellerup, 62 år gammel. Nelly Bondo døde den 14. oktober 1966 ligeledes i Hellerup, 78 år gammel.

Oldebørnene

Poul Frederik og Nelly fik to døtre. Den ene datter, Else Margrethe Oldenborg Poulsen født i 1916, udgav i 2009 bogen "Getes erindringer" under navnet Gete Bondo Oldenborg Maaløe. I denne biografi fortæller hun blandt andet om familiens slægtsforbindelse med kong Frederik 7. Det var Getes oldemor Else Marie der fik det uægteskabelig barn med kongen, som derved er Getes oldefar. Familien har nogle breve fra Frederik 7. til Else Marie, som er gengivet i bogen. Frederik 7.’s underskrift på disse breve har stor lighed med hans underskrift på et brev, han i 1840 skrev til billedhuggeren Bertel Thorvaldsen.

LÆS MERE I min Slægtsbase Europæiske Konger & Fyrster kan du se mere om slægtsforholdene.

------
Note: Min artikel om Kong Frederik 7.'s søn findes i DIS-Danmarks medlemsblad Slægt & Data, nr.3, september 2011.