Kronprins Frederiks forlovelser

Kronprins Frederik, senere kong Frederik den 9., var i 1922 kortvarigt forlovet med prinsesse Olga. 13 år senere blev han forlovet med prinsesse Ingrid.


Postkort med Frederik og Olgas forlovelse


frederik forlovelse
Politiken . 6. marts 1922


Prinsesse Olga

 

Som 23-årig var kronprins Frederik (kong Frederik 9.) kortvarigt forlovet fra marts til september 1922 med den 19-årige prinsesse Olga af Grækenland.

Forlovelsen med prinsesse Olga

Dagbladet Politiken skrev om begivenheden den 6. marts 1922 blandt andet:

Kronprins Frederik forlovet.
"
Kongeparret offentliggjorde i Gaar Kronprinsens forlovelse med Prinsesse Olga af Grækenland. Forlovelsen er indgået i Cannes hvor Kronprinsen opholder sig.
    Fra Amalienborg udsendtes i Gaar Meddelelse om, at Kronprins Frederik er blevet forlovet med Prinsesse Olga af Grækenland. Den officielle Meddelelse havde følgende Ordlyd:
    "Drs. Maj. Kongen og Dronningen har den Glæde at meddele, at Hs. kgl. Højhed Kronprins Frederik under sit Ophold i Cannes er blevet forlovet med Hds. kgl. Højhed Prinsesse Olga af Grækenland. Datter af Drs. kgl. Højheder Prins Nikolaus og Gemalinde, Storfyrstinde Helena Vladimirovna."
    Nyheden blev bekendt i Gaar Formiddags og læstes med Interesse af de Spadserende i Politikens Hjørnevindue. Senere paa Dagen kom den officielle Meddelelse gennem Ritzau og spredtes gennem Politikens Telefonavis til alle de opmærksomt lyttende Abonnenter.
    Prinsesse Olga er, som nævnt i den officielle Meddelelse Datter af Prins Nikolaus af Grækenland og Storfyrstinde Helena Vladimirovna. Danmarks fremtidige Dronning er 19 Aar gammel. Hun er født 1903 den 29. Maj efter græsk tid - efter vor Tidsregning den 11. Juni. Prinsesse Olga har to søstre, Prinsesse Elisabeth og Morina.  
    Prinsessens Fader er saaledes Fætter til Kronprins Frederiks Fader, Christian X. Og det unge Par har paa Fædrenes Side fælles Oldeforældre: Kong Christian IX og Dronning Louise.
    Sandsynligvis bliver Forlovelsen hurtigt efterfulgt at Bryllup. Vielsen maa foregaa paa Brudens Hjemsted i Athen, og et af vore Slotte vil blive stillet til Raadighed for Kronprinsparret."

Tak for opmærksomheden

Allerede den 12. marts 1922 - dagen efter sin 23-års fødselsdag den 11. marts - havde kronprinsen en takke-annonce i Politiken:Kronprinsens takke-annonce
12. marts 1922

"Tak. Da det paa Grund af min pludselige Bortrejse vil være mig umuligt personligt at takke for de mig i Anledning af min Forlovelse og Fødselsdag fra saa mange Sider tilsendte Lykønskninger, bringer jeg herved min hjerteligste Tak. Kronprins Frederik."

Forlovelsen hæves

Forlovelsen mellem kronprinsen og prinsessen holdt imidlertid ikke. Den 28. september 1922 kunne Politiken blandt andet oplyse:

"Det Communiqué der i Aftes udsendtes fra Hoffet gennem Ritzaus Bureau vil vække Opsigt - Offentliggørelsen af hævede Forlovelser er jo lidt usædvanlig. Communiquéet lyder saaledes: 'Det meddeles fra Hoffet, at Hans kgl. Højhed Kronprins Frederik og Hendes kgl. Højhed Prinsesse Olga af Grækenland efter fælles Overenskomst har hævet den mellem dem indgaaede Forlovelse.' At de øjeblikkelige politiske Forhold i Grækenland skulde have nogen som helst Indflydelse paa denne Beslutning, maa betragtes som udelukket."

Prinsesse Olga blev allerede året efter, den 22. oktober 1923, gift med den 30-årige prins af Jugoslavien, Paul Karadordevic, med hvem hun fik 3 børn. Paul døde i 1976, 83 år gammel. Olga døde i 1997, 94 år gammel. Begge døde i Paris.

Læs mere slægtsdata for prinsesse Olga på Europæiske Konger & Fyrster.

Forlovelsen med prinsesse Ingrid


Politiken 15.marts 1935

Efter denne forlovelsesaffære, var kronprins Frederik ungkarl i 13 år. Men så kom der nye rygter om en ny forestående forlovelse.

Dem kunne Berlingske Tidende i januar 1935 bringe til torvs i en stort opsat artikel på forsiden: "Kronprinsen forlover sig med Prinsesse Ingrid". Men den holdt tilsyneladende ikke, for dagen efter måtte avisen dementere historien efter henvendelse fra kongehusets kabinetssekretariat: "Ifølge allerhøjeste Befaling dementeres Rigtigheden af de i Berlingske Tidende's Morgennummer af Dags Dato indeholdte Meddelelser vedrørende Hs. Kgl. Højhed Kronprinsen og Hds. Kgl. Højhed Prinsesse Ingrid af Sverige."

Der gik dog ikke mere end to måneder, før rygterne igen kom frem. Denne gang var det Politiken der vovede spaltepladsen på forsiden den 15. marts 1935:

"I Dag Kl. 10 deklareres Kronprinsens Forlovelse med Prinsesse Ingrid. Kronprinsen afrejste i Aftes sammen med Dronningen til Stockholm og umiddelbart efter Ankomsten bliver Forlovelsen officielt meddelt. Brylluppet finder sted om et par Maaneder."

Forlovelsen var endnu ikke officielt meddelt, så Politiken må have haft en rigtig god kilde ved hoffet. Oplysningerne må sandsynligvis være fremkommet ved telefonaflysning, næppe af teknisk karakter (som det bruges i dag),  men nok snarere fordi en person ved hoffet eller telefonvæsenet havde haft 'lange ører'. For avisen kunne i artikel endvidere fortælle:

"Prinsesse Ingrid ringede i Dag Kronprinsen op paa hans strengt hemmelige Nummer under Palæ i København for at fortælle ham, at hun kører ham i Møde i Morgen tidlig i sin Bil og venter, at han staar ud af Toget ved en lille Station uden for Stockholm."

Rygterne talte denne gang sandt. Forlovelsen blev offentliggjort den 15. marts 1935, men parret var i virkeligheden blevet hemmeligt forlovet to måneder tidligere.

De blev gift den 24. maj 1935 i Stockholm, og blev i 1947 regentpar som kong Frederik den 9. og dronning Ingrid.