Fyrstelige titler og rang

I fyrstehusene har man særlige titler, som er rangordnet.

kongekroner
Forskellige heraldiske
kongekroner
 Nederst en hertugkrone
 

Her er en liste over titlerne i rangorden, fra den fineste titel Kejser til den laveste Baron.

Med de tilnærmelsesvis tilsvarende titler på nogle andre sprog.

se også Den danske adel

E. - Engelsk | T. - Tysk | F. - Fransk

Kejser - Kejserinde. Er et overhoved for et stort monarki eller imperium. Kejserinde er titel enten på en kvindelige regent eller (oftest) kejserens hustru.

E.  Emperor - Empress |  T. Kaiser - Kaiserin | F. Empereur - Impératrice. | Russisk: Tsar - Tsaritsa.

Konge - Dronning. Konge er titel for den mandlige regent i et monarki. Dronning er titel enten på en kvindelige regent eller kongens hustru.

E. King - Queen | T. König - Königin | F. Roi - Reine | Svensk: Kung - Drottning | Spansk: Rey - Reina | Russisk: Koról (Tsar) - Korolévna (Tsaritsa) | Græsk: Vasilefs - Vasillissa | Italiensk: Re - Regina | Hollandsk: Koning - Koningin | Portugisisk: Rei - Reinha.

I England har man herudover nogle særlige betegnelser for dronningen:
Queen regnant - er den regerende dronning.
Queen consort - er dronningen gift med den regerende konge
Queen dowager - er enkedronningen efter en regerende konge.

Prinsgemal. En prinsgemal er den regerende dronnings mand.

E. Prince consort | T. Prinzgemal | F. Prince consort.

Storhertug - Storhertuginde. En person der rangerer mellem hertug og konge og som er overhoved for et større, selvstændigt landområde.

E. Grand Duke - Grand Duschess | T. Grossherzog - Grossherzogin, og Grossfürst - Grossfürstin | F. Grand Duc - Grande Duchesse | Svensk: Storfurste - Storfurstinna.

Ærkehertug - Ærkehertuginde. Blev især brugt som titel til prinserne af den habsburgske slægt i det østrigske kejserhus.

E. Archiduc - Archiuduchesse | T. Erzherzog - Erzherzogin | F. Archiduc - Archiduchesse.

Kurfyrste - Kurfyrstinde. En titel der blev brugt til hver af de fyrster i det tysk-romerske rige der indtil 1806 havde ret til at deltage i valget af rigets kejser.

E. (Prince) Elector - Electress | T. Kurfürst - Kurfürstin | F. Prince-électeur - Princesse-électrice.


Kronprinskrone
Sverige

Kronprins - Kronprinsesse. Kronprins er den, der står først i arvefølgen. Hvis der også er kvindelig arvefølge, er kronprinsessen den pige der står først i arvefølgen. Ellers er en kronprinsesse betegnelse for kronprinsens hustru.

E. Crown prince - Crown princess| T. Kronprinz - Kronprinzessin | F. Prince(esse) héritier (også tidligere Dauphin) | Russisk: Naslednik Tsesarevich - Tsesarevna.

Arveprins. En prins der er nærmeste arvtager til tronen efter kronprinsen eller tronfølgeren.

T. Erbprinz | Svensk: Arvfurst | Hollandsk: Erfprins.

Prins - Prinsesse. En titel for et ikke-regerende medlem af en kongelig familie, især en monarks søn/ datter, svigersøn/ -datter eller barnebarn. Også titel for medlem af visse europæiske fyrstehuse.
Ordet prins kommer af latin 'princeps', der betyder 'den første'. Det var en regent eller fyrste med politisk magt. I Nordeuropa blev det fra 1600-tallet givet til ikke-regerende medlemmer af kongefamilierne, medens de ugifte døtre fik titel af prinsesse. Døtrene fik så, når de blev gift, en ny titel efter ægtemandens stilling. Den søn, der skulle arve tronen fik titel af kronprins eller arveprins. Senere blev titlen arveprins en titel for en tronarving, der ikke var den regerende monarks søn.Tilsvarende var titlen kronprinsesse betegnelse for den regerende monarks ugifte datter. Det har senere ændret sig til den nuværende betydning: kronprinsessen er kronprinsens hustru.

E. Prince - Princess | T. Prinz (Fürst) - Prinzessin (Fürstin) | F. Prince - Princesse | Spanien og Portugal: Infante - Infanta for kongens børn, når de ikke er arveberettiget til tronen, samt for børnebørn af den mandlige linje.

I England kaldes den regerende dronnings ældste (eller eneste) datter: Princess Royal.

Fyrste - Fyrstinde. En titel for et enerådende mandligt overhoved for en lille stat, en delstat eller en delvis selvstændig provins. Betegnelsen har været anvendt om ikke-regerende medlemmer af en regentfamilie og medlemmer af højadelen i visse lande.

E. Prince - Princess | T. Fürst - Fürstin

I Tyskland har man haft flere forskellige fyrstetitler:
Reichfürst (Rigsfyrste - E. Prince of the Empire | F. Prince du Saint-Empire)
Kirchenfürst (Kirkefyrste - E. Prince of the Church)
Landesfürst (Landsfyrste - E. Prince of the Land)
Kurfürst > se ovenfor
Grossfürst (Storfyrste - E. Grand prince | F. Grand-prince)
Fürstprimas (Fyrste-primas - E. Prince primate)


Hertugkrone
Nederlandene

Hertug - Hertuginde. Var en adelsmand der var overhoved for et større, mere eller mindre uafhængigt landområde. Senere brugt som titel for medlemmer af kongehuset og den højeste adel i nogle lande, f.eks. England.

E. Duke - Duchess | T. Herzog - Herzogin | F. Duc - Duchesse

Landsgreve. Oprindelig gammel tysk titel for en greve, der ikke stod under nogen hertug.

E. Landgrave | T. Landgraf | F. Landgraver

Pfalzgreve. Tidligere titel på en høj embedsmand i de frankiske og tyske kongers tjeneste. Han var kongens stedfortræder og forvalter af en pfalz dvs. en kongsgård

E. Count palatine | F. Pfalzgrafen | F. Comte palatine

Markis / Markgreve. Titel på en adelig mand med rang mellem greve og hertug. En markgreve oprindelig en udenlandsk, især tysk, greve der stod i spidsen for en mark eller var overhoved for et af de deraf udviklede fyrstendømmer.

E. Marquess | T. Markgraf - Markgräfin | F. Marquis - Marquise.


Grevekrone
Sverige

Greve - Grevinde/ Komtesse. Titel på en adelsmand der tilhører adelens højeste rangklasse i bl.a. Danmark. Bruges også som titel til kongehusets medlemmer, hvis de gifter sig borgerligt. Komtesse er titel på grevens ugifte datter.

E. Earl / Count - Countess | T. Graf - Gräfin | F. Comte - Comtesse.


Friherrekrone
Sverige

Friherre. I  Sverige en titel der blev indført 1571, i Danmark i 1671 indtil omkring 1680; er det samme som baron. I Sverige findes stadig mange med titlen. Titlen brugtes kun i Sverige, Norge og i Tyskland (Freiherr - Freifrau - Freiherrin/ Freiin er friherrens datter). I andre lande anvendes titlen baron.


Baronkrone
England

Baron - Baronesse. Titel for en adelsmand der tilhører adelens laveste rangklasse i bl.a. Danmark; tidligere en adelig godsejer, der stod umiddelbart under regenten.

E. Baron - Baroness | T. Baron - Baronin | F. Baron - Baronne.

Baronet, Knight og Esquire. I England har man yderligere titlerne: Baronet, Knight (Ridder) og Esquire som ikke har noget egentlig tilsvar i de øvrige lande.


se også
- Hoffets titler
- Den danske adel


 

myspace live counter