Hertugen af Glücksbierg

Den franske minister Elie Decazes fik af kong Frederik 6. tildelt titlen Hertug af Glücksbierg. Slægten har stadig nulevende efterkommere.

decazes
Elie Decazes

Elie Decazes blev født den 28. september 1780 og døde den 24. oktober 1860. Han var af fransk adelsfamilie og greve af Decazes.

Under kong Louis 18. af Frankrig blev han politiminister og fik senere andre ministerposter.

Den lidt indviklede historie om, hvordan han blev hertug af Glücksbierg er kort denne:

Decazes blev i 1818 gift med Egédie Wilhelmine de Beaupoil de Saint-Aulaire (1802-1873), der var niece til den barnløse prinsesse Anna Caroline af Nassau-Saarbrücken. (1751-1824).

Anna Caroline var i 1769 blevet gift med hertug Friedrich Hinrich Wilhelm af Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksborg (1747-1779). Da hertug Friedrich døde i 1779 uddøde også slægtslinjen Holstein-Glücksborg. Hun giftede sig herefter i 1782 med hertug Friedrich Karl Ferdinand af Braunschweig-Bevern (1729-1809). Anna Caroline blev således med årene enkehertuginde af både Holstein-Glücksborg og af Braunschweig-Bevern.

Decazes ville gerne have en hertugtitel i forbindelse med ægteskabet i 1818, men den franske kong Louis 18. rådede ikke over noget egnet hertugdømme og spurgte derfor hos Danmarks kong Frederik 6. om Decazes kunne blive hertug af Glücksborg. Han skulle jo netop til at gifte sig ind i en gren af familien Glücksborg med Egédie Wilhelmine. Og da den sidste hertug af denne slægslinje nu var død, mente man åbenbart, at en sådan hertugtitel var en mulighed.

Dette kunne kong Frederik 6. dog ikke gå med til, men gav ham i stedet titlen Hertug af Glücksbierg, med forrang for lensgrever, på betingelse af, at han købte godser i Danmark eller Slesvig. Decazes ønskede hverken at blive dansk statsborger eller erhverve Glücksborg slot. Han var bare ude efter titlen. Han købte godt nok statsminister Rosenkrantz bolig i Fredensgade i København, men bosatte sig aldrig i landet.

Udnævnelsen

decazes som ældre
Elie Decazes som ældre
ca.1845

Titlen hertug af Glücksbierg fik han ved Frederik 6.'s reskript af 12. juni 1818. Det lød sådan:
 

"Frederik VI, af Guds Naade etc.: Vor synderlig Gunst! Vi give Eder herved tilkiende, at det har behaget Os paa Enkehertuginden af Brunsvig- Luneborg Bevern, Hendes Begiering, at meddele Grev Elias de Gazes Pair af Frankrige, kongelig fransk Minister, Stats Secretair og Politiminister, som ægter Enkehertugindens SøsterdattersDatter, Comtesse de St. Aulaire Indfødsret i Vore Stater, med Titel af Hertug af Glucksbierg og med Rang over Vore Lehns Grever, hvilken Titel og Rang skal gaae i Arv paa hans mandlige Afkom i nedstigende Linie. Ligeledes have vi bestemt, at indtil et Gods, som skal have Navn af Glucksbierg, kan ved Kiøb i Vort Kongerige Danmark eller i Vort Hertugdømme Slesvig af Enke-Hertuginden tilveiebringes, for at oprettes til et Lehn for Familien de Cazes, indskydes af Hendes Durchlauchtighed i Vor Kasse en Sum af Tree Hundrede Tusinde Franker, hvoraf indtil Godset er kiøbt, af bemeldte Vor Kasse svares lovmæssige Renter, og har i Anledning heraf Vort danske Cancellie at foranstalte de fornødne Expeditioner."

Slægten Glücksbierg er derfor ikke en del af Glücksborg-slægten.

Efterslægten

Elie Decazes blev derved den første Hertug af Glücksbierg. De efterfølgende hertuger med denne titel blev:

2. hertug af Glücksbierg: Louis Charles Élie Amanieu Decazes (*1819 †1886)
3. hertug af Glücksbierg: Jean Elie Octave Louis Severe Amanieu (*1864 †1912)
4. hertug af Glücksbierg: Louis Jean Victor Severe (*1889 †1941)
5. hertug af Glücksbierg: Élie Ludovic Henri-Christian Decazes de Glücksberg (*1914 †2011)
6. hertug af Glücksbierg: Louis Frédéric René Marie Edouard Decazes de Glücksbierg (født 14.november 1946 i Lausanne, Schweiz).

Læs mere Familiens slægtstavle kan du se på Europæiske Konger & Fyrster (nyt vindue)