Kongesangen "Kong Christian stod..."

Kongesangen "Kong Christian stod ved højen Mast" er den ene af Danmarks nationalsange.

kongesangen
Ældst kendte version af
Kongesangen fra 1700-tallet
af brødrene Bast

På sider om kongehuset kommer man ikke udenom at nævne Kongesangen.

Den hedder "Kong Christian stod ved højen mast", og er den ene af Danmarks to officielt anerkendte nationalsange - den anden er " Der er et yndigt land" skrevet i 1823 af Adam Gottlob Oehlenschläger.

Kongesangen anvendes til at markere mærkedage i kongehuset, og anvendes når kongehuset er repræsenteret ved særlige lejligheder.

Teksten til Kongesangen er fra syngespillet "Fiskerne" i 1779 af Johannes Ewald.

Komponisten til melodien er derimod mere usikker. Den tillægges almindeligvis to forskellige personer, dels komponisten Johann Ernst Hartmann (1726-1793), der brugte den i syngespillet "Fiskerne", og dels musikamatøren og  landsdommer på Bornholm, Ditlev Ludvig Rogert (1742-1813).

Den ældst kendte kilde til melodien er i en violinbog fra omkring 1770 af de teologistuderende brødre Christian og Povel  Bast, der var Johannes Ewalds gode venner. De har noteret melodien som en arie, skrevet for violin med en del udsmykninger.

I en anmeldelse af historikeren Chr. Molbechs bog "Johannes Ewalds Levnet" fremsatte filologen Fr. Chr. Olsen i 1836 den teori, at det var en af Ewalds venner, landsdommer Ditlev Ludvig Rogert, der havde skrevet melodien til sangen. I 1840 støttede komponisten og folkevisesamleren A.P. Berggreen ideen om Rogert som komponisten. Han fik sin teori bekræftet i et brev fra Rogerts søn, hvori denne blandt andet skrev:

"1. Januar 1840.
S.T. Herr Organist Berggreen, Kjøbenhavn.
I Anledning af Deres Ærede af Gaars Dato undlader jeg ikke herved at meddele Dem, at det forholder sig rigtigt, at Melodien til "Kong Christian stod ved Høien Mast" i "Fiskerne" er componeret af min sal: Fader. Han var en af Ewalds Omgangsvenner og kom hyppigen til ham paa den Tid, han havde bemeldte Syngespild [sic] under Arbeide, og da min Fader havde lagt sig endeel efter Theoretisk Musik, gjordte han et Forsøg med at sætte Melodie til fornævnte Sang og til "Liden Gunver" i samme Stykke  [...]"

Sangens status som kongesang blev for alvor slået fast, da komponisten Friedrich Kuhlau (1786-1832)  brugte den i ouverturen til J.L. Heibergs "Elverhøj", som blev opført i anledning af prins Frederik (7.) og prinsesse Vilhelmines bryllup i november 1828.


Teksten og melodi til "Kong Christian..."

Hør melodien Kongesangen (mp3).


Kong Christian stod ved højen mast
i røg og damp.
Hans værge hamrede så fast,
at gotens hjælm og hjerne brast.
Da sank hvert fjendtligt spejl og mast
i røg og damp.
Fly, skreg de, fly, hvad flygte kan!
hvo står for Danmarks Christian,
hvo står for Danmarks Christian, i kamp?

Niels Juel gav agt på stormens brag:
Nu er det tid!
Han hejsede det røde flag
og slog på fjenden slag i slag.
Da skreg de højt blandt stormens brag:
Nu er det tid!
Fly, skreg de, hver, som ved et skjul!
hvo kan bestå mod Danmarks Juel,
hvo kan bestå mod Danmarks Juel, i strid?

O, Nordhav! glimt af Wessel brød
din mørke sky!
Da ty'de kæmper til dit skød,
thi med ham lynte skræk og død.
Fra valen hørtes vrål, som brød
den tykke sky:
Fra Danmark lyner Tordenskjold.
Hver give sig i himlens vold,
hver give sig i himlens vold, og fly!

Du danskes vej til ros og magt,
sortladne hav!
Modtag din ven, som uforsagt
tør møde faren med foragt,
så stolt som du mod stormens magt,
sortladne hav!
Og rask igennem larm og spil
og kamp og sejer før mig til,
og kamp og sejer før mig til, min grav!