Århus - Marselisborg slot. Billeder

Marselisborg slot . Billeder

 


Hack Kampmanns tegning af Marselisborg slot

Marselisborg slot under opførelse
Foto 1901

Tegning af slottet
Tegning 1903

Marselisborg med forvalterbolig og oprindelig staldbygning.
Foto 1902


Marselisborg slot. Markerne, senere Mindeparken, i forgrunden.
Foto 1924

Marselisborg slotskøkken.
Foto 1905

Besøg på slottet
Foto omkr. 1915

Kong Christian 10. ved slottet
Foto 1920

Marselisborg slot. Kronprins Frederik.
Foto 1925

Marselisborg slot 1948
Kong Haakon, dronning Alexandrine, kong Frederik 9, arveprinsesse Caroline Mathilde, arveprins Knud
 

Foran Marselisborg. Kronprins Frederik. Dronning Alexandrine.
Prins Knud. Kong Christian 10.
Foto 1912


Udsnit af den oprindelige tennisbane i  Marselisborg slotspark, der lå hvor i dag rosenhaven er anlagt
Foto omkring 1940
 


Dronning Alexandrines oprindelige havepavillon som lå ved åkandesøen i slotsparken
Foto omkring 1940


Luftfoto 1953 over Marselisborg slot og slotspark.
Øverst til højre Væddeløbsbanen. Nederst til højre Mindeparken