Danmarks statsoverhoveder

Danmarks statsoverhoveder

Danmark har siden 1300-tallet været regeret, ikke kun af konger, men også af ærkebisper og embedsmænd.


Ærkebiskoppen
Birger Gunnersens
sarkofag i Lund Domkirke.
Statsoverhoved i 1513 

Dette hænger blandt sammen med, at Danmark indtil 1660 var et valgkongedømme. Disse personer var midlertidige statsoverhoveder, indtil en ny konge var valgt. Fra 1660 fik monarkiet arvekongedømme.

Listen viser her alle landets statsoverhoveder siden 1340. Kongenavnene er fremhævet.

 

• 1340-1396  
24. jun. 1340 - 24. okt. 1375 Kong Valdemar 4. Atterdag
24. okt. 1375 - 3. maj 1376 Rigsrådets formand, ærkebiskop Niels Jonsen Bild
3. maj 1376 - 3. aug. 1387 Kong Oluf 2.
3. aug. 1387 - 10. aug. 1387 Rigsrådets formand, ærkebiskop Mogens Nielsen
10. aug. 1387 - 24. jan. 1396 Fuldmægtig Frue Margrethe Valdemarsdatter (i eftertiden kaldet Margrethe 1.)
• 1396-1483  
24. jan. 1396 - 23. jun. 1439 Kong Erik 7.
23. jun. 1439 - 25. jul. 1439 Rigsrådets formand, ærkebiskop Hans Petersen Laxmand
25. jul. 1439 - 9. apr. 1440 Rigsforstander Christoffer Johansen af Beyern
9. apr. 1440 - 5. jan. 1448 Kong Christoffer 3.
5. jan. 1448 - 28. sep. 1448 Rigsrådets formand, ærkebiskop Tuve Nielsen Juul
28. sep. 1448 - 21. maj 1481 Kong Christian 1./ Christiern 1.
21. maj 1481 - 3. feb. 1483 Rigsrådets formand, ærkebiskop Jens Henningsen Brostrup
• 1483-1588  
3. feb. 1483 - 20. feb. 1513 Kong Hans
20. feb. 1513 - 22. jul. 1513 Rigsrådets formand, ærkebiskop Birger (Byrge) Gunnersen
22. jul. 1513 - 13. apr. 1523 Kong Christian 2./ Christiern 2.
13. apr. 1523 - 10. apr. 1533 Kong Frederik 1.
10. apr. 1533 - 29. jul. 1536 Rigsrådets formand, ærkebiskop Torbern Steensen Bille
29. jul. 1536 - 1. jan. 1559 Kong Christian 3.
1. jan. 1559 - 4. apr. 1588 Kong Frederik 2.
• 1588-1699  
4. apr. 1588 - 28. feb. 1648 Kong Christian 4.
28. feb.1648 - 6. jul.1648 Kongens kansler, ex officio, Christian Thomesen Sehested
6. jul. 1648 - 9. feb. 1670 Kong Frederik 3.
9. feb. 1670 - 25. aug. 1699 Kong Christian 5.
• 1699-1808  
25. aug. 1699 - 12. okt. 1730 Kong Frederik 4.
12. okt. 1730 - 6. aug. 1746 Kong Christian 6.
6. aug. 1746 - 14. jan. 1766 Kong Frederik 5.
14. jan. 1766 - 13. mar. 1808 Kong Christian 7.
• 1808-i dag  
13. mar. 1808 - 3. dec. 1839 Kong Frederik 6.
3. dec. 1839 - 20. jan. 1848 Kong Christian 8.
20. jan. 1848 - 15. nov. 1863 Kong Frederik 7.
15. nov. 1863 - 29. jan. 1906 Kong Christian 9.
29. jan. 1906 - 14. maj 1912 Kong Frederik 8.
14. maj 1912 - 20. apr. 1947 Kong Christian 10.
20. apr. 1947 - 14. jan. 1972 Kong Frederik 9.
14. jan. 1972 - i dag Dronning Margrethe 2.
 

se også Kongerækken