Kongehusets titler og rangfølge

Der er forskel på, om de kongelige er 'til Danmark' eller 'af Danmark'. Hertil har man titlerne Højhed og Kongelig Højhed, samt særlig rangfølge i kongehuset.

Til Danmark eller Af Danmark


Kongevåbnet


Margrethe og Henrik
Dronning Margrethe og
Prins Henrik

Personer, som er arveberettigede til tronen, har titlen 'til Danmark', mens personer, som ikke er arveberettigede, har titlen 'af Danmark'.

Kronprins Frederik er således Kronprins til Danmark, mens Kronprinsesse Mary er Kronprinsesse af Danmark. Hun vil til sin tid blive Dronning af Danmark. Deres børn er prinser (prinsesser) til Danmark.

Ligeledes er Prins Joachim Prins til Danmark.

Prins Henrik var Prins af Danmark, mens Dronning Margrethe har valgt titlen Danmarks Dronning.

Dronning Margrethe var i øvrigt indtil 1953 Prinsesse til Danmark. Med den nye tronfølgelov i 1953 fik hun titel af Tronfølgeren, prinsesse Margrethe - hun blev ikke kronprinsesse.

Greve af Monpezat
Den 30. april 2008 besluttede Dronningen, at Kronprins Frederik og Prins Joachim fik tillagt titlen greve af Monpezat. Deres ægtefæller blev grevinde af Monpezat. Deres drengebørn bliver ligeledes greve af Monpezat, mens deres pigebørn bliver komtesse af Monpezat.
Prins Henrik var, inden han blev gift, Comte de Laborde de Monpezat dvs. Greve af Laborde de Monpezat, et familienavn der stammer fra Béarn i det sydvestlige Frankrig siden det 17. århundrede.

Af Danmark
Rent sprogligt hedder det faktisk "konge af Danmark" eller "kronprins af Danmark".
"Til Danmark" bruges kun i officiel titulatur for kongen og for de arveberettigede til tronen.

Dette har været brugt siden fortalen til Danske Lov fra 1683, som indledes:
"Vi Christian den Femte af Guds Naade, Konge til Danmark og Norge".

I Tronfølgeloven fra 1853 skrev Frederik VII blandt andet:
"... Hans Høihed Prinds Christian af Slesvig-Holsteen-Sønderborg-Glücksborg, hvem Vi fra nu af ville have tillagt navn af Prinds til Danmark".

Christian X skrev sig:
 "Vi Christian X, af Guds Naade Konge til Danmark og Island".

Majestæt, Kongelig Højhed, Højhed og Excellence

Titulaturen Majestæt bruger kun om konger, dronninger, kejsere og kejserinder. Derfor har en regerende dronnings mand ikke titulatur af majestæt, men er Kongelig Højhed.

Tiltalen Hans Kongelige Højhed og Hendes Kongelige Højhed (H.K.H) benyttes kun ved direkte efterkommere af monarker, kronprinser eller kronprinsesser. Dog bærer en regerende dronnings mand også titulaturen Kongelig Højhed.

Tituleres flere på én gang, er det med Deres Kongelige Højheder (D.K.H.), fx 'Deres Kongelige Højheder Kronprinsen og Kronprinsessen'.

Andre medlemmer af kongehuset tituleres Hans Højhed, Hendes Højhed (H.H.) eller, hvis flere på én gang, Deres Højheder (D.H.).

Personer af 1. rangklasse første 13 grupper tituleres Hans Excellence eller Hendes Excellence. Det er blandt andre greverne af Rosenborg, grevinde Alexandra af Frederiksborg, præsidenten for Højesteret, generaler, riddere af Elefantordenen og storkommandører af Dannebrogsordenen.

Ministre er også i 1. rangklasse så længe de er i embedet, men tituleres ikke excellence.

Tidligere havde damer fra de højeste rangklasser titel af Deres Nåde. Dette bruges ikke mere.

Rangfølgen

Kongehusets rangfølge er fra gammel tid fastsat efter 'sæde og gang', som det hed, efter den placering, de har i tronfølgen.

Hendes Majestæt Dronningen
(Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen - død februar 2018)
Hans Kongelige Højhed Kronprinsen
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen
Hans Kongelige Højhed Prins Joachim
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte
(Hans Højhed Prins Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg - død marts 2017)
(Hendes Højhed Prinsesse Elisabeth - død juni 2018)

Kronprinsen træder dog i Dronningens sted og udøver statsoverhovedets funktioner, når Dronningen er fraværende.

Arvefølgen

Arvefølgen i kongehuset er sådan:

1 Hans Kongelige Højhed Kronprinsen
2 Hans Kongelige Højhed Prins Christian
3 Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Isabella
4 Hans Kongelige Højhed Prins Vincent
5 Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Josephine
6 Hans Kongelige Højhed Prins Joachim
7 Hans Højhed Prins Nikolai
8 Hans Højhed Prins Felix
9 Hans Højhed Prins Henrik
10 Hendes Højhed Prinsesse Athena
11 Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte
(12 Hendes Højhed Prinsesse Elisabeth - død juni 2018)

Arvinger til den Britiske Trone

Pr. 1. januar 2011 var Dronning Margrethe nr. 321 i arverækkefølgen til den Britiske Trone, kronprins Frederik nr. 322, prins Christian nr. 323, prinsesse Isabella nr. 324 og prins Joachim nr. 325. Prinsesse Benedikte nr. 329, medens dronning Anne-Marie var nr. 336.

Foran dem lå den norske kong Harald som nr. 74, den norske kronprins Haakon som nr. 75, den svenske kong Carl XVI Gustaf som nr. 283, og den svenske kronprinsesse Victoria som nr. 285.

Uofficielle lister over den britiske arvefølge. Over de første 100 i arvefølgen på britroyals.com, og over 5600 personer i arvefølgen på wargs.com.
Officielt findes der dog ingen vedligeholdt version af rækkefølgen. Enhver persons faktiske position i rækkefølgen ændres når der f.eks. sker fødsel og dødsfald.

Læs mere
- Breve til Dronningen
- Det danske Kongehus
- Blåt blod
- Rangklasser
- Kongelige titler i århundreder
- Fyrstetitler og -rang