Søg efter Århus-billeder 1920Søgemaskinen
Freefind benyttes

Sådan søger du efter gamle Århus-billeder
i Holstein-Rathlous billedserie fra 1920'erne.

Skriv søgeord her :: Resultatet vises på denne side

 

Du kan søge sted, gade og personnavn i Holsteins-Rathlous billedserie fra 1920 sådan:

Skriv i søgefeltet: '+holstein tekst'
Ordet holstein er indsat som standard så du søger i denne billedserie.
Indtast kun søgeord herefter.

Eksempel: +holstein ryesgade eller +holstein salling

Brug plus + foran det/de ord, der ordret skal forekomme:
+holstein +skole finder skole, men ikke Skolegade.

Brug kantet parentes [ ], hvis du søger ord, der står i nærheden af hinanden:
+holstein [ryesgade 22]
finder Ryesgade nr. 22.

Brug jokertegn * for dele af et ord:
+holstein slagter*  finder slagtermester og slagterbutik.
+holstein skole* finder Skolegade og skolebestyrer.