Livskvalitet eller livslængde

Drejer livet sig om længden eller kvaliteten? De lærde er meget uenige.

Livskvalitet mellem mennesker

Sundhedssystemet bryder sig ikke om de resultater, som Forskningscentret for Livskvalitet (ved Søren Ventegodt) offentliggjorde for nogle få år siden.

Det er en streg i regningen for alle os, som arbejder med sundheden. Danskerne kan tilsyneladende godt have en god livskvalitet, selv om vi ryger, drikker, spiser fedt eller slænger os på sofaen. Nu har vi ellers lige lært, at vi får et skidt liv, bliver syge eller dør hvis vi laver den slags forsyndelser.

Negative budskaber

Det er en kendsgerning at mange sundhedskampagner har svært ved at slå igennem. Det er vanskeligt at få danskerne til at holde op med al den røg, spritten og fedtet. Grunden til dette, tror jeg, hænger sammen med flere ting. Det er bl.a. fordi de fleste budskaber præsenteres på en meget negativ måde. De truer med død og lemlæstelse. ”Hvis ikke... så bliver du syg eller dør.” Som om vi får et evigt liv, hvis vi lader være med alle disse ting. I heldigste fald kan vi måske forlænge livet, hvis vi undgår madens og røgens gifte - men at forhindre døden, det er da vist utopi!

Kvalitet i livet

Når noget er sundt, burde det også være sjovt og tiltrækkende. At ryge mindre, var måske mere tiltrækkende, hvis det var fordi det gav større smagsoplevelser, større udholdenhed. 
Motion var herligt, fordi vi samtidig kunne få oplevelser i naturen. Det er dog de færreste der ser glade og tilfredse ud, mens de knokler i joggingtøjet ude på naturstierne - oplever de i det hele taget naturen samtidig?

Lægge år til livet

Måske er det sådan, at vi danskere, når det kommer til stykket, lægger mere vægt på kvaliteten i livet, end på livets længde. I hvert fald så længe vi ikke er truet. At måle den lægelige succes alene på de år der lægges til livet, er måske ikke i trit med danskernes syn på et godt liv. Kan nogen love os et 90-årigt liv uden sygdom, og med et godt livsindhold, så køber vi den gerne. Men hvis vi skal vælge, hvad så? I WHO (Verdenssundheds- organisationen) snakker man faktisk ikke kun om at lægge år til livet, man snakker også om at lægge liv til årene.

Sundhed er ikke alene fravær af sygdom og svækkelse, skriver WHO, men også en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende.

Og som det nyeste har man i WHO drøftet, om sjælelig og åndelig sundhed skulle indgå som en del af sundhedsbegrebet. Det er som om man glemmer dette i alle de dødstruende sundhedskampagner.

Nye retninger

Det er derfor kun godt, hvis de nyeste resultater fra Forskningscentret kan ryste os, der arbejder med sundheds fremme, så vi begynder at kigge i nye retninger og satser på både kvalitet i livsindholdet og i vores helbred. 

læs mere Levealder og livschancer