Psykiske rygproblemer

Smerter i ryg og lænd kan godt være forårsaget af psykiske problemer med blandt andet stress, økonomien, pligtfølelsen og angst for at miste kontrollen

Ryggen
Rygsmerter kan have
psykiske årsager

Det er velkendt, at eksempelvis astma, allergier og mavelidelser kan være psykisk betingede. Hvem har ikke prøvet mavesmerter før en eksamen, og hvem kender ikke nogen, der har fået mavesår af stress?

At ryggen på samme måde kunne suge dårlige følelsesmæssige oplevelser til sig, er dog endnu ikke så kendt. I hvert fald omtales det ikke meget. Og dette til trods for, at ryglidelser er ved at være en folkesygdom.

Problemer med autoriteter

Gentagne problemer med ryggen synes at pege på, at et ydre psykisk pres har været for stort. Ryggen kan blive sæde for problemer omkring autoriteter, pligt- og skyldfølelser samt stress.

Måske skyldes problemer i lænden ikke først og fremmest overanstrengelse, eller forkerte bevægelser, skriver Kenn Dychtwald i bogen ”Kropbevidsthed” - men derimod, at ryggens muskler og følelser kronisk har været sammentrukket i længere tid og derfor bliver et godt terræn for fysisk skade.

Det er især kropsterapeuter og alternative behandlere, der i dag peger på sammenhænge mellem følelser og ryglidelser.

Følelsesmæssige problemer og spændinger lejrer sig forskellige steder langs ryggen.

Tilbageholdte aggressioner og manglende omsorg

De fleste kender nok til spændinger i nakke, skuldre og øverste del af ryggen ved angst og utryghed. Skuldrene trækkes fremad, opad mod ørerne, i en slags beskyttende forsvarsposition.

I den øverste og midterste del af ryggen kan der komme smerter, hvis du er i konflikt med dig selv. Hvis du tilbageholder aggressioner og ikke får sagt det, du burde sige.

Det er også i denne del af ryggen, du kan få ondt, hvis du føler dig uelsket, hvis du ikke føler, du får nok omsorg, ikke møder forståelse og støtte nok i livet. Skyldfølelser sætter sig også her.

Utryghed i lænden

En russisk rygoplevelse
For nogle år siden var jeg i Sovjetunionen. Jeg havde forbudte, 'sorte' rubler med gemt i strømper og rundt omkring. Kort før den russiske grænse fortalte guiden venligst, at bussen og passagererne før os var blevet endevendt.
  Jeg følte mig pludselig slet ikke så heltemodig. Nervøsiteten gjorde sit indtog, skulle jeg æde rublerne (som på film), smide dem væk eller hvad?
  Nej, jeg ville stå igennem, med risiko for at havne i Sibirien - jeg skulle ellers kun til Leningrad.
  Og så fik jeg pludselig nogle frygtelige smerter over lænden. Jeg, som ellers aldrig havde haft ondt i ryggen.
  Vi slap alle velbeholdent gennem tolden, jeg med alle mine rubler i behold.
  Og da vi havde kørt et kvarters tid bort fra grænsekontrollen, svandt mine rygsmerter som dug for solen.
  Det var først nogle år senere, jeg fandt ud af, at der faktisk kan være sammenhæng mellem rygsmerter og psykiske påvirkninger.

Smerter i nederste del af ryggen omkring lænden er nok den hyppigste lidelse. Området har med tryghedsfornemmelse at gøre. Hvis du af en eller anden grund føler dig utryg, fx af økonomiske grunde, vil det vise sig i lænden. Ligeledes giver det smerter her, hvis du føler dig stresset og er bange for at miste kontrollen. I lænden lejrer seksuelle problemer og spændinger sig også.

Lændeområdet, ud for de nederste ribben, er et sårbart område, hvis du tidligt i barndommen har haft problemer omkring adskillelse.

Det har været et fremskridt at se sammenhængen mellem dårlig ryg og arbejdsstillinger, skriver kropsterapeuten Tove Hvid i bogen ”Kroppens fortællinger” - men det skal ikke forlede os til at tro, at det altid og udelukkende er årsagen.

Samtaleterapi mod ryglidelse

På et dansk sygehus har man på et tidspunkt praktiseret samtaleterapi før en rygoperation. Årsagen var, at man i flere tilfælde havde konstateret, at patienterne fortsat havde rygsmerter efter operationer, og at dette skyldtes uløste psykiske og sociale problemer i patienternes hverdag.

I Norge har man i 2006 lavet en undersøgelse blandt rygpatienter. Halvdelen fik operation, den anden halvdel fik kognitiv psykologisk hjælp i stedet. Og begge grupper fik lige stor gavn af behandlingerne.
 

Uddrag af min artikel i bl.a. Landsforeningen for Rygsundheds blad samt personalebladet Socialuren i 1992.