Zoneterapi på arbejdspladsen

For nogle år siden stod jeg for et projekt med zoneterapi på arbejdspladsen i Århus Kommunes Social- og Sundhedsforvaltning. 2 zoneterapeuter var ansat i et år til et antal medarbejdere.

Zoneterapi

Resultaterne blev opgjort  i en rapport fra forsøgsprojektet.

Rigtig mange medarbejdere fik glæde af behandlingerne - men det medførte ikke et fald i sygefraværet.

400 medarbejdere fik tilbuddet om gratis behandlinger. 169 medarbejdere modtog tilbuddet og fik zoneterapi i perioden. Det var ansatte i børne- og ældreinstitutioner samt nogle administrative medarbejdere.

Behandlingerne var gratis for medarbejderne, men skulle ske i medarbejdernes fritid. 

Forsøget skulle vurdere zoneterapi som et personalegode - ikke vurdere zoneterapiens behandlingsmæssige kvalitet.

Nogle hovedresultater

Grunden. De 3 væsentligste årsager til, at medarbejderne opsøgte zoneterapien var for velværets skyld, på grund af smerter og af nysgerrighed.

Årsagerne. Medarbejderne havde hovedsageligt smerter/ ubehag i nakke og skuldre, i ryg og lænd og i hovedet.

Ældre lidelser. 75% af lidelserne var af ældre dato, da de opsøgte zoneterapien.

Det hjalp. 133 svarede at behandlingerne hjalp fra godt til særdeles godt.

Hjalp mod andre ting. 75% syntes, at behandlingerne også hjalp mod andet end det de var kommet for.

Selvhjælp. 29% havde fået større forståelse for, hvad de selv kan gøre når de er syge. 24% havde fået større kropsbevidsthed, og 21% oplevede bedre livskvalitet.