Tallene 0 - 2

æg

0. Nullet blev opfundet i oldtidens Indien. Nul-tegnet er dog først påvist omkring år 700 i Cambodja.

Det er en fortløbende cirkel, og symboliserer ikke-væren og evighed, og kan derfor også have cirklens symbolik. I livet symboliserer nul døden som den tilstand hvori livskræfterne forvandles.

0 er symbol på det nyttesløse og værdiløse, og begyndelsen. Det er symbolsk for det skjulte, der endnu ikke er kommet til udfoldelse, potentialerne. Tomrummet.

For Pythagoras var det den perfekte form, som rummer alt, og hvoraf alt skabes.

I Islam er det grænseløs lys og guddommeligt væsen.

I tarot-kortene, symboliserer kort 0 Narren.

1. Éttallet er alle tals moder. Indenfor jødedommen og Islam står ét-tallet for Gud, der er kun én Gud. Tallet ét er symbol på væren, og på åbenbaringen af menneskets åndelige essens.

1-tallet står for det mandlige. Rim på én stavelse kaldes 'mandlige' rim. De almindeligste, mest typiske drengenavne har én stavelse: Jens, Niels, Hans, Gorm, Knud, Ib, Kim. Når der fødes en prins affyrer man et ulige antal, 101 skud.

1-tallet står også for totalitet, men også på individualitet. Det står for spirituel enhed, den fælles basis mellem al væren. Åndeligt står 1 for tilstanden før skabelsen af myriader af livsformer.

1 er symbol på Solen , sol-metallet guld og dermed også ravets symbol.

Inden for numerologien, er personer med tallet 1 dominerende, ubøjelige, selvbevidste, aggressive og ambitiøse. De er skabende og udviklende. I astrologien repræsenterer 1. hus personligheden.

At være nummer 1 er at være den bedste. I Kina er 1-tallet lykkevarslende.

I tarot-kortene symboliserer kort 1 Magikeren.

År 2011. Og så er 2011 et usædvanligt år med fire usædvanlige datoer: 1.1.11, 11.1.11, 1.11.11 og 11.11.11. Tilmed er 1-tallet også involveret i dit fødselsår: Tag de to sidste cifre i det år, hvor du blev født, tilføj den alder du vil blive i år, og resultatet vil blive - 111.

2. To-tallet står for dualitet af modsatte begreber, liv og død, lys og mørke, mand og kvinde, himmel og helvede. 2 kaldes også det ondes og kvindens tal.

I den kinesiske filosofi ses disse par som komplementære i yin og yang.

2 betegner disharmoni og konflikt, men også balance og ægteskab. To står for ekko og refleksion. To er tallet som associeres med Magna Mater (Den Store Moder), det symboliserer bevægelsen som sætter i gang.

2 står i kristendommen for lov og evangelium, den gamle og den nye pagt, Kristi guddommelige og menneskelige natur, jødedom og hedenskab, kirke og synagoge, det dobbelte kærlighedsbud, sol og måne, Det gamle og Det ny Testamente.

De almindeligste pigenavne har to stavelser: Gitte, Lene, Jette, Birthe, Hanne, Tove. I én-stavelses drengenavne bliver de til to-stavelses pigenavne: Bent - Bente, Karl - Karla, Kaj - Kaja.

Når der fødes en prinsesse affyres et lige antal skud, 100.

Tegnet for salt, og dermed verdensaltet Ө er en cirkel opdelt i to dele.

I numerologien er personer domineret af 2-tallet feminine, passive og rutineprægede. De er intuitive og mæglende. Men de kan også være mørke og ondskabsfulde. I astrologien repræsenterer 2. hus besiddelser og egne ressourcer. I tarot-kortene symboliserer kort 2 Ypperstepræstinden.