Tallet 3


3. Tretallets symbolik er omfattende i mange kulturer, indenfor folkeliv, eventyr, digtekunst, religion med videre.

brahma
Brahma, Vishnu, Shiva

3 er et helligt tal. Det er skaberens tal. I 3-tallet manifesterer Gud sig. 3 er fuldkommen: ”omne trium perfectum” - ”alt hvad der består af 3 er fuldkomment”. Det er tallet, hvor modsætningerne forenes i harmoni.

I kristendommen går tallet 3 igen i treenigheden, de hellige tre konger og menneskets tre levealdre: ungdom, manddom, alderdom. Der de tre stammer på jorden Sem, Kam og Jafet, der er de tre bud på den første tavle. Kristendommen har tre kardinaldyder: tro, håb og kærlighed.

Menneskeheden  bredte sig efter syndfloden fra Ararats bjerg ud over tre kendte verdensdele - Asien, Afrika og Europa. Jesu opstod på tredjedagen. Tre dage var Josef i brønden og tre dage var Paulus blind. Abraham fik besøg af tre engle. Jonas var tre dage i hvalens bug. Jesu var tre dage i Dødsriget. Og Jesu siger: ”Før hanen galer, vil du fornægte mig tre gange”.

Fugl Føniks, brænder sig selv op, hvorefter den genopstår på 3. dagen af sin egen aske.

Den græske mytologi har 120 tre-enheder af typen: 3 sirener, 3 gratier, 3 furier med videre. I Ægypten har man tre guder: Isis, Osiris og Horus. I hinduismen: Brahma, Vishnu og Shiva. Buddhismen har Ttiratna, de tre juveler: Buddha, Dhamma (læren) og Sangha (ordenen). I Kina er 3-tallet helligt og lykkevarslende.

Efter den apostolske konstitution fra 400-tallet, skulle den tredje (den niende og den fyrretyvende) dag efter den dødes bortgang helliges hans minde.

Trekant og trefork

trefork
Trefork

Trekanten med spidsen opad er Gud som skaber, med spidsen nedad er det af guddommen skabte, handlende væsen. Trekanten betydning er med spidsen opad ild og nedad vand. I Ægypten var den udtryk for Gud, jf. pyramiderne.

Treforken er den romerske havgud Neptuns attribut hvor den udtrykker, fortid, nutid og fremtid. I hinduismen er treforken attribut for guden Shiva hvor den betegner hans virke som skaber, bevarer og ødelægger. Også Satan holder en trefork.

Skikke, eventyr og numerologi

3 er syntesen mellem 1 og 2. Det er symbolet på produktivitetens opfyldelse gennem faderen og moderen i barnet. 3 står for fødsel, liv og død. Sind, krop og sjæl. Fortid, nutid og fremtid. Det er den spirituelle syntese, personlighedens indre vækst. I drømme kan 3 symboliserer den biologiske syntese, barndommen og løsning på konflikten. Det kan her også være symbol på viljen og ideerne.

For Pythagoras var 3 det fuldendte antal, som udtrykte og definerede alle ting. Begyndelsen, midten og afslutningen. Indenfor alkymien er der de tre grundprincipper svovl, salt og kviksølv.

Hos Frimurerne spiller trekanten en vigtig rolle, som symbol på styrke, skønhed og gudernes visdom.

Efter tyrkisk skik skal en gæst blive i 3 dage, 3 uger eller 3 måneder.

Det menes, at mennesket kun kan opfatte en 3-leddet størrelse ad gangen, og derfor skrives romertallene 1-3 med streger I, II, III, hvorefter der skiftes til nyt system: IV (5-1), VIII (8=5+3), IX (9=10-1).

Ifølge G.W.F. Hegel var historien og samfundssystemet opdelt i tre: tese, antitese og syntese.

Og i eventyrerne skal helten igennem 3 prøver, have 3 ønsker, der er 3 friere, 3 svar. Der er de 3 gratier, 3 furier, 3 norner. Den Franske Revolution har: frihed, lighed og broderskab. Der er en trekløver og den tredobbelte tordenkile.

Ifølge numerologien er 3 et yderst heldigt tal. Det står for kreativ energi, elegance, livlighed. 3-personer er konserverende, vittige, charmerende, uafhængige og optimistiske. I astrologien repræsenterer 3. hus  familien og de sociale kontakter. I tarot-kortene symboliserer kort 3 Kejserinden.