Tallet 4


4. Tallet 4 er Jordens og verdens tal, og står for de fire elementer: jord, ild, vand og luft. Kvadratets tal er fire. 4 repræsenterer totaliteten. 4 fastsætter mål og grænser for alle ting og hændelser.

temperamenter
De 4 temperamenter

I kristendommen er de fire bogstaver i Adam, begyndelsesbogstaver på de græske ord for de fire verdenshjørner: Arktos, dysis, anatolæ og mesembria. I Åbenbaringen er der fire ryttere. Og man skelner mellem fire slags helgener: apostoli, martyres, confessores og virginæs. Som tallet 3 symboliserer Treenigheden, kan tallet 4 symbolisere Kristus. Jøderne brugte fire bogstaver JHVH (Jahve/Jehovah) for Guds navn. Korset repræsenteres ved 4-tallet.

Der er fire kardinaldyder: klogskab, mådehold, tapperhed og retfærdighed. Og der er fire store profeter: Esajas, Jeremias, Ezekiel og Daniel. Der er fire pagter: med Noa (regnbue og syndflod), med Abraham (omskærelse), med Moses (Lovens tavler) og Kristus (evangeliet). Og der er fire ærkeengle: Mikael, Gabriel, Rafael og Uriel.Buddhismens grundlag er de fire ædle sandheder, medens maoismen kritiserede de fire forældede måder at leve på: gammel feudalkultur, vane, gammel skik og brug og tankeverden.

I den aztekiske verdensbillede bæres himlen af fire verdenstræer, og de fire verdenshjørner skal være vindenes oprindelsessted.

Der er fire årstider, og fire verdenshjørner. Fra Paradiset strømmede fire floder mod verdenshjørnerne.

Der er fire slags smag: sødt, surt, salt og bittert.

Hos Pythagoras har 4-tallet to former, korset og kvadratet, der begge handler om det skabte.

I drømme tolkes 4-tallet positivt som orden og struktur. Kvadratet kan i drømme bevæge personligheden hen mod fuldstændighed. C.G. Jung opdeler psyken i fire funktionsområder: tænkning, følen, sansning og intuition.

I musikken anses firklangen do, re, mi, fa i sit mystiske aspekt som bindeleddet mellem himmel og jord.

I middelalderen blev menneskenaturen forbundet med de fire temperamenter: flegmatisk, sangvinsk, kolerisk og melankolsk.

I Kina havde man fire porte til den kejserlige residens. Befæstede byer skulle i middelalderen have fire byporte, og fra landsbyer skulle fire veje føre ud af byen.

Kortspillet har fire kulører.

Universiteterne fik oprindeligt fire fakulteter for teologi, jura, medicin og filosofi. De fire kunstarter symboliseres ved bogen, maleriet, guitaren og skakbrættet. Samfundet havde fire stænder: adel, gejstlig, borgere og bønder.

Indenfor numerologien betragtes 4 som tallet for fiasko, armod og tungsindighed. 4-personer er arbejdsomme, troværdige og praktiske. Og i astrologien står det 4. hus for hjemmet, forældre, livets begyndelse og afslutning. I tarot-kortene symboliserer kort 4 Kejseren. Rod-chakraet har 4 'kronblade'.