Tallet 5

5. Ordet fem mener man oprindeligt betyder hånd eller fingre. Vi har 2x5 fingre og tæer.

pentagram
Pentagram

5-tallet er symbol på harmoni. 5-tallet symboliserer også sjælen og det hele menneske.

Da tallet 5 er summen af 1 (Gud) og 4 (stof), er det tallet for guddommeligt liv i det døde.

Tallet 5 står for det ordnede princip i den fem-takkede stjerne, pentagrammet. Heri kan mennesket indtegnes med hoved, arme og ben udstrakt, når den ene spids peger opad. Når der ved pentagrammets spidser står 'SALVS', symboliserer det sundhed og de 5 sanser. ( Se også: den vitruvianske mand). Pentagrammet betyder det vågnende, handlende menneske.

I folketraditionen kaldtes pentagrammet marekors, fordi tegnet mentes at holde maren på afstand. I Sverige kaldes det et ellekors, i Tyskland en heksefod eller drudefod, og i Italien Salomons segl.

Femkanten (pentagonen ) har en beskyttende funktion.

Med spidsen nedad symboliserer pentagrammet et sovende, egoistisk handlende væsen af dæmonisk karakter, og symboliserer sort magi, den hornede gud og Satan (Antikrist).

Religion og filosofi

I kristendommen havde Kristi 5 hemmeligheder: inkarnationen, passionen, opstandelsen, himmelfarten og genkomsten på Dommens dag. De 5 Mosebøger, pentateuken, udgør toraen i Det Gamle Testamente. Jesus bespiste med 5 brød 4000 mennesker. Jesus havde 5 sår. Der var 5 lederskikkelser i Jerusalem: patriarker, dommere, konger, profeter og præster. Der var 5 kloge og 5 ukloge jomfruer (Matt. 25). Korset er med midtpunktet femdelt.

I vores trosbekendelse udtaler vi troen på disse 5: Faderen, Sønnen, Helligånden, den hellige kirke og syndernes forladelse.

Ifølge pythagoræerne er 5 foreningen mellem lige (2) og ulige (3) tal. De brugte pentagrammet som deres hemmelige logo for at ønske hinanden sundhed og lykke.

Hos gnostikerne og nyplatonikerne var pentagrammet symbol på fuldkommenheden og verdensaltet.

I hinduismen står 5-tallet for livsprincippet. I islam er der 5 religiøse pligter, 5 nøgler til den hemmelige visdom, 5 daglige bønner og en højtidelig ed der gentages 5 gange.

I Kina er 5-tallet helligt. Man regnede med de 5 verdenshjørner (wu), fordi man talte midten med. Kineserne regner med 5 elementer (træ, ild, jord, metal, vand). Med 5 former for lykke: rigdom, langt liv, fred, dyd, sundhed. De har 5 moralske egenskaber: humanitet, pligtfølelse, visdom, pålidelighed, god adfærd. Og 5 adelsklasser.

I Marokko beskytter man sig mod onde øjne ved at sige 'hamsa fi ainek', der betyder 'fem i dit øje'.

Natur og mystik

I naturen er der 5 grundfarver (rød, gul, blå, hvid, sort), 5 toner, 5 dyrearter (behårede, fjerklædte, skaldyr, skælklædte, nøgne). Mennesket, og næsten hele dyreriget, har 5 sanser (syn, hørelse, lugtesans, smagssans, følesans). Mange blomster har 5 kronblade.

Kvintessensen er et alkymisk symbol, hvor man har 4 elementer, vand, ild, jord, luft, som fuldstændiggøres i en femte, uressensen.

Vi deler livet op i fem-års perioder: 25, 50, og perioder deleligt med 5: 60, 70, 75, fx i forbindelse med bryllup og jubilæer.

I det gamle Sovjetunionen havde man fem-årsplaner. Og USAs forsvarsministerium kaldes 'Pentagon' efter den fem-delte bygning.

I numerologien symboliserer 5 foreningen af personlig kreativitet og følelse. Det symboliserer også en rastløs karakter, der elsker forandringer og risikable foretagender. I tarot er kort 5 Hierofanten (Paven). I astrologien repræsenterer 5. hus skaberkraften, børn og kærlighed.