Tallet 6

6. Tallet 6 står for Guds skaberværk, for fuldendelse og fuldkommenhed. 6 symboliserer den menneskelige sjæl. Tallet er også forbundet med prøvelser og anstrengelse. 6 står for ligevægt og harmoni.

Bi-celle
Biernes celler er 6-kantede

I Apokalypsen er tallet 6 vredens tal. Da 6 er mindre end det hellige tal 7, er 6 et ondt tal.

Gud skabte Verden på 6 dage (den syvende var hviledag).

Der er 6 verdensaldre: Fra Adam til Noa, Noa til Abraham, Abraham til David, David til det babylonske fangenskab, det babylonske fangenskab til Kristus, Kristus til Evig Tid.

Der er 6 levealdre: infantia, puertitia, adolescentia, juventus, senectus og decrepetias.

Kristogram
Kristogram

Kristus-monogrammet (kristogrammet) XP (Kristus-navnets to første bogstaver på græsk X (=K) og P (=R)) består af seks linjer. Symbolet med de 6 streger, 3 der krydser hinanden, er arketypisk udtryk for det hellige.

En af snekrystallerne er 6-takket. Biernes celler er sekskantede. Gamle by-brønde var sekskantede.

Der er 6 sider på en kubus og en terning, og det heldigste man kan slå er en 6'er.

Ordet seks er beslægtet med 'sexus', der betyder køn, og sexualitet.

Hos Pythagoræerne er 6 middeltallet mellem 2 og 10 (1 regnes ikke som egentligt tal).

I Kina har tallet 6 forbindelse med himmelen. Man forbinder det også med de 6 følelser: vrede, smerte, had, glæde, lyst og kærlighed.

Skt. Augustinus anså tallet 6 for betydningsfuldt, fordi det udgør summen af de tre første tal (1+2+3).

I numerologien står 6 for skelneevne og sans for det abstrakte og det teoretiske. I tarot er det 6. kort de Elskende. Astrologisk er 6. hus huset for arbejde, helbred, pligter og hjælpsomhed.

Heksagrammet


Heksagram,
Salomons segl, Davidsstjerne

Heksagrammet (kendt fra 600-tallet f.Kr.) - den seks-takkede stjerne - er Salomons segl. Med dette tegn skulle Salomon have besværget dæmoner og hidkaldt engle. Det er også Davidsstjernen, som siden 1527 har været officielt jødisk symbol. Bethlehem-stjernen er 6-takket.

Heksagrammet er frimurernes logesegl, hvor de betragter det som symbol på helheden.

Heksagrammet er hyppigt afbildet på helleristninger i Alperne og i folkelige tryllebøger som et magtfuldt, magisk symbol.

Dybdepsykologisk betragtes heksagrammet, især inden i en cirkel, som en slags mandala som kan anvendes til meditation.