Tallet 7

7. Tallet 7 er nok det mest symbolladede tal.  Vi kender det fra sproget, hvor vi siger til syvende og sidst, syv lange og syv brede, være i syv sind, som syv Satan, at lade fem og syv være lige.

Bibelen

7 armet lysestage
Jødernes 7-armede lysestage,
menora, angiver ugens 7 dage,
samt sol og måne samt de
5 vigtigste planeter

I Bibelen kan vi læse, at Gud hvilede på den syvende dag, der er syv bønner i Fadervor. I 1. Mosebog kan man læse, at Jakob skulle tjene i 7 år, der er syv tidsaldre (1. Fra skabelsen til Noah, 2. Fra Noah til Abraham, 3. Fra Abraham til Moses, 4. Fra Moses til David, 5. Fra David til Eksilet, 6. Fra eksilet til Kristus, 7. Fra Kristus begynder den syvende tidsalder). Velkendt er de syv magre og syv fede år, som omtales i Faraos drøm i 1. Mosebog. I beretningen om  Udvandringen til Ægypten (2. Mosebog), står der bl.a. ”Du må så afgrøder på din jord i seks år. Men i det 7. år skal du lade markerne være.”

Andre kulturer

Syvtallet har også spillet en vigtig rolle i mange kulturer. Grækerne anså syv som tallet for fuldstændighed og totalitet (til syvende og sidst). Buddhismen nævner 7 forskellige himle.

Den syvende dag i hver måned siges at være en Judasdag, og dermed en uheldig dag.

Jøderne anså 7-tallet for udvalgt, hvoraf man har den 7-armede lysestage. Ifølge den jødiske Tora, skal markerne hvile hvert 7. år; dette år kaldet shmita.

Også i Kina har syvtallet spillet en rolle. Ræven med de syv haler er djævelens skytsånd, dyrene har syv ånder, og den syvende dag i den syvende måned blev fejret med fest over hele Kina.

I Tibet er der syv symboler for Buddha. I Peru har den hellige pyramide i Mocha syv trin. I islam er 7-tallet populær: der er syv himle, syv jorde, syv have, og pilgrimmene går 7 gange rundt om templet i Mekka.

Naturen

Fra gammel tid har de forskellige folkeslag formodentlig baseret deres viden og brug af syvtallet på forskellige naturfænomener. Det kunne være månens 4 faser á 7 dage, regnbuens syv farver eller de syv planeter, som man kendte dengang, nemlig solen, månen, Merkur, Venus, Mars, Jupiter og Saturn.

Efter det store vulkanudbrud af Krakatoa i Indonesien i 1883, var trykbølgen så kraftig, at den bevægede sig rundt om jorden 7 gange.

 Naturvidenskaben

I hverdagslivet, dukker syvtallet op mange steder. Tor Nørretranders skriver, at vor bevidsthed er begrænset til syv, vi kan holde syv forskellige ord, tal, begreber, lyde, fornemmelser, indtryk eller tanker i bevidstheden på én gang. Inden for økonomien er man blevet opmærksomme på, at der går 7 år mellem høj- og lavkonjunkturer.

Man siger, at mennesket skifter smag i løbet af 7 år, og at alle menneskets celler er udskiftet efter 7 år (hvilket betyder, at vi fysisk ikke er det samme menneske, som for 7 år siden). Sømænd ved, at den syvende bølge på havet altid er den største. Indenfor matematikken kender vi tallet 22/7 (π pi) som er forholdet mellem cirklens diameter og omkreds. Indenfor meteorologien kender man til 7-tals rytmer.

Ægteskab og astrologi

Vi hører også tit om 7-års krisen i ægteskabet. Indenfor astrologien anser man hvert 7. år for at være noget specielt, hvilket hænger sammen med den (i astrologiske sammenhænge) skæbnesvangre planet Saturns bane om solen. Det tager 29½ år, og 7 år er altså en fjerdedel heraf (et kvadratur). Det 7. hus repræsenterer ægteskab og følelsesrelationer.  I tarot-kortene symboliserer kort 7 Vognen.

Og, som et kuriosum, er det (næsten) ikke muligt at folde et stykke papir mere end 7 gange, uanset papirets størrelse (prøv selv!).

 Hverdagslivet

I vort liv er der i hvert fald et par 7-års perioder hvor vi alle ved der sker noget markant i livet. Børn begynder i skolen når de er 7 år, og vi bliver konfirmeret som 14-årig. Konfirmationen er i vor kultur en religiøs begivenhed, som egentlig er en bekræftelse på dåben. Vi snakker om, at vi nu går over i de voksnes rækker. Det er egentlig noget som man kender fra gamle kulturer, hvor børnene blev initierede og skulle gennemgå manddomsprøver, således at de blev modnede ved forskellige prøver til at kunne indgå i de voksnes rækker.

7-tallets mangfoldighed

7-tallet forekommer utallige steder i litteraturen, naturen og andre steder. Her er en opsummering over en del af de steder, hvor 7-tallet forekommer:

7 dødssynder
De 7 dødssynder: grådighed,
ladhed, begær, forfængelighed,
vrede, misundelse, gerrighed

Mennesket
menneskets syv tidsaldre kroppens celler fornys i løbet af 7 år smagssansen skifter hvert syvende år vi har syv overordnede chakras  lugtesansens celler fornyes i løbet af syv minutter

Religion
syv himle   syv dødssynder   syv hoveddyder   Jesu syv ord på korset   Fadervors syv bønner Marias syv glæder syvarmet lysestage de syv segl Jesu uddriver syv onde ånder Jesu bespiser folkene med syv fisk Skabelsens syv dage Jobs venner bad syv dage og syv nætter belønninger er syvfold syv ærkeengle syv sakramenter syv, det fuldendte tal

Talemåder
I syv sind syv lang og syv brede ikke syv vilde heste til syvende og sidst
for syv satan minsyv syv års ulykke (knust spejl) æde syv pund skidt om året
7-9-13

Eventyr
syv med ét smæk (den tapre skrædder) syvmileskridt syvmilestøvler Snehvide og de syv dværge Syv fantastiske fortællinger dragens syv hoveder

Naturen
de syv have regnbuens syv farver syv toner i skalaen syv planeter Rom bygget på syv høje syv underværker månens 4 faser á 7 dage de syv planeter
den syvende bølge er størst forholdet mellem cirklens diameter og omkreds π (pi) = 22/7 ugens syv dage

Læs også: Livets 7-års rytmer