Tallet 10

10. Tallet 10 er symbolet på fuldendtheden og fuldkommenhed. 10 er et helligt tal. Det symboliserer spirituel præstation. 10 betragtes som begyndelsen på noget nyt (nyt talsystem i talrækken). 10 betragtes af nogle som tegnet på Gud.

Kabbala sephiroth
As-træet yggdrasil
Kabbalaens 10 sephiroth
- og tilsvarende det
symbolske nordiske AS-træ
(Yggdrasil) nedenfor

10 symboliserer universets totalitet.

Man begyndte at tælle ved hjælp af de 10 fingre. I decimalsystemet udtrykker 10 en tilbagevenden til enheden.

I Bibelen optræder tallet 10 som: Gud gav Moses De Ti Bud på Sinai Bjerget. Gud straffede med De 10 Plager i Ægypten. Der er 10 jomfruer samt 10 spedalske. Der er 10 dage mellem Kristi Himmelfart og Pinse. Da Abraham ville give Gud en del af sin afgrøde, gav han ham en tiendedel - der blev til 'tiende'.

Den 10-takkede stjerne symboliserer Jesu 10 disciple, idet undtaget er Peter som fornægtede og Judas Iskarios der forrådte Jesus.

I den jødiske mystik kabbalaen opfattes de 10 sephiroth (10 aspekter af Gud, universet og mennesket) som et træ, der har sine rødder i himlen og strækker sin krone mod jorden, og svarer til Guds 10 hemmelige navne: Eheie, Jah, El, Elohim, Eloi gibor, Eloah, JHVH Sabaoth, Elohim Sabaoth, Schadai og Adonai. Den 10 sephiroth er her Malkuth (Kongeriget), der er hele den fysiske verden.

Kabbalaens sephiroth går igen i det nordiske mytologis (symbolske) AS-træ (Yggdrasil), hvor den tiende rune er tegnet for Asgård.

TektratysFor pythagoræerne spillede tallet 10 en stor rolle som helligt tal i tetraktys, der er summen af tallene 1+2+3+4= 10. De betragtede også 10 som tallet for perfektion og den fuldkomne forening mellem det skabte og skaberen.

Kineserne anså 10 som et helheds- og midtpunktssymbol.

På grund af sin grafiske form betragtes 10 også sommetider som symbol på ægteskab.

Romertallet for 10 er X, som betragtes som den fuldendte figur.

Majstangen er symboliseret ved tallet 10, idet stangen er ét-tallet og den cirkel, man danser rundt om den, er nullet.

I astrologien repræsenterer 10. hus karriere og målsætning. I tarot er det 10. kort skæbnehjulet.