Tallet 12

12. Tallet 12 har karakter af noget fuldbyrdet og altomfattende, noget ideelt, uimodsigeligt og ophøjet. 12 betegner den åndelige og jordiske orden. 12 betragtes som helligt lykkebringende tal.

Religionen

Ur

12 var antallet af Jakobs sønner, Israels stammer, apostlene, det himmelske Jerusalems porte (Joh.Åb. 12,12), profeterne.

Apostlene opdelte verden i 12 dele, én til hver apostel da de efter Jesus himmelfart skulle prædike evangeliet.

I Apokalypsen bærer kvinden en krans af 12 stjerner på sit hoved (Joh.Åb. 12,1).

Der er 12 x 12.000 udvalgte i bibelen.

Fra det 5. årh. f.Kr. udgjorde Grækenlands pantheon 12 guder: Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, Apollon, Artemis, Ares, Afrodite, Hermes, Athene, Hefaistos og Hestia.

De jødiske ypperstepræster har 12 ædelstene på brystskjoldet. Jødedommen angiver 12 porte til den himmelske by, og der er 12 brød på templets bord. Israel har 12 stammer.

Den 12-takkede stjerne symboliserer Israels stammer efter Jesus apostle.

I buddhismen har Dalai Lamas Råd 12 medlemmer.

Dodekatik og tiden

12 er enheden i det dodekatiske talsystem. Således har året har 12 måneder, dag og nat har 12 timer, og minutter og sekunder er dele heraf.

Indenfor musikken har man dodekafoni, en tolvtoneteknik der hentyder til, at der her opereres med den kromatiske skalas tolv toner til forskel fra de syvtonige skalaer.

12 var grundlaget for det babylonske tretals-system. Et dusin er 12 styk.

I Kina og Centralasien har man haft tidsopdelinger på 12-årige perioder.

Fem minutter i tolv betyder overført i sidste øjeblik.

Sagn og mystik

I legenden om kong Arthur var der 12 riddere om det Runde bord. Herkules havde 12 arbejder/ opgaver at løse. Zodiakken (horoskopet) har 12 stjernetegn.

Det klassiske hjul havde 12 eger, ligeledes vinduesrosen i de romanske katedraler.

Indenfor alkymien repræsenterer 12 den individuelle udødelige og hengivne kærligheds åbning mod muligheden for at vende tilbage til sit guddommelige ophav og blive Gud lig.

I astrologien repræsenterer det 12. hus mystik, skjulte forhold og anonymitet. I tarot er det 12. kort Den hængte mand. Hjerte-chakraet har 12 kronblade.

Og...

... så har en nævningedomstol 12 personer. Og tidligere købte man udstyr til 12 personer.