Tallene 50 og derover

fisk
Joh.21.11: ”Simon Peter steg op
og trak garnet på land,
fuldt af store fisk,
et hundrede tre og
halvtredsindstyve”

50. 50 er glædens og festens tal, da det markerer fuldendelsen af 7x7 årscyklus og derved betegner en ny begyndelse. 50 (pentekoste) er også antallet af dage mellem påske og pinse, og (ifølge 3. Mosebog 25,10) er hvert halvtredsindstyvende år et jubelår, heraf kommer 'jubilæum'. I Salmernes Bog er der tre gange halvtreds salmer. I den græske mytologi står 50 for erotikkens og menneskets potentielle styrke; der var 50 danaider, 50 argonauter og 50 sønner af Primaos og Ægyptos. 50 års bryllupsdag= guldbryllup.

60. 60 markerer opdelingen i minutter og sekunder og er derfor knyttet til tiden. I Ægypten stod det for et langt liv. 60 års bryllupsdag=diamantbryllup.

64. Shivas rosenkrans har 64 eller 32 perler.

65. 65 års bryllupsdag = krondiamantbryllup.

66. Middellevetid for mænd i Estland (66,2), Letland (66,1) og Litauen (66,4) i 2004.

68. Middellevetid i Tyrkiet (68,7 år) i 2005.

69. 69 er et af de tre vigtige Rosenkors tal, idet korset består af 69 felter med latinsk tekst, der betyder: ”Korsets hellige form er ærværdig, således som det stråler og er iklædt største ære, siger frydefuldt den ædeltfødte”.

70. I Bibelen forekommer tallet 70 flere gange. 70 er det babylonske fangenskabs år (Jer. 25,11), og betragtes som menneskets livsalder (Sl. 90,10). Man skal tilgive halvfjerdsindstyve gange syv (Matt. 18,22). I Jakobs hus var der 70 personer (1. Mos. 46,27). Septuagesima søndag er den halvfjerdsindstyvende. Jesu udsender 70 disciple (Luk. 10). 70 års bryllupsdag=jernbryllup.

71. Ærkeenglen Mikaels tal er 71, der indeholder opstandelsens tværsum 8.

72. Jesu tornekrone havde 72 torne.

75. 75 års bryllupsdag=atombryllup.

78. Middellevetid for mænd i Danmark (78,6) i 2015

80. Middellevetid samlet for Danmark (80,6) i 2015

81. Der blev affyret 3x27 (81) kanonsalutter (glædessalutter) ved Dronning Margrethes udråbelse til dronning den 15. januar 1972. Middellevetid i bl.a. Frankrig, Sverige, Schweiz, Belgien og Styrbritannien.

82. Middellevetid for kvinder i Danmark (82,5) i 2015. Middellevetid i Spanien, Frankrig, Sverige, Norge,Østrig og Canada (2015).

83. Middellevetid i Schweiz, Israel, Australien, Island og Italien.

84. Verdens højeste middellevetid på øen Marcau ved Hong Kong (84,36 år). Middellevetid i Japan.

96. Pineal-chakraet har 96 'kronblade'.

99. I islam har rosenkransen 99 perler, der svarer til de guddommelige navne. Perle nummer 100 findes kun i paradiset.

108. I den buddhistiske rosenkrans er der 108 perler, der symboliserer de 108 brahminer, der var til stede ved Buddhas fødsel.

153. Antallet af fisk, som Peter fik i nettet var 153 (Joh. 21,11). 
En udlægning af tallet er også: Talværdien for det græske Kýrios (Herre) er 89 (10+20+17+9+15+18) og talværdien for det græske estín (betyder: er) er 64 (5+18+19+9+13). Så 89+64= 153. Det vil sige Ichthýs Kýrios estín: ”fisken (Kristus) er Herre”.
Ifølge rabbinsk tradition fandtes der 153 folkeslag på Jorden.

165. I kristendommens Jomfru Maria-rosenkrans er der 165 perler, opdelt i 5 dekader, der hver omfatter 10 små og én stor kugle.

318. Antallet af Abrahams hjemmefødte trælle, som befriede Lot af fangenskabet var 318. Tallet skulle samtidig være det eksempel på forkortelsen af Jesu navn, idet 318 skrevet med græske bogstaver er TIK. T (300) står for Jesu kors (Tau-korset) og IH (18) er de to første græske bogstaver i Jesu navn.

345. 345 er det almindelige menneskes tal.

354. Antallet af dage på et måneår.

406. Efter det græske numeriske alfabet (svarende til romertallene) ligger der i tallet 406 navnet Eva: E (ε' epsilon) repræsenterer tallet 5, v (υ' upsilon) tallet 400, a (α' alfa) tallet 1, summen giver 406. Se også Adam tallet 46.

543. 543 er det gudsbevidste menneskes tal. Sammenlagt med 345, giver det 888, den sejrendes tal og dermed Jesu Kristi tal.

613. Der er 613 love i jødedommen, der symboliseres ved granatæblet, som ifølge traditionen indeholder 613 kerner.

616. Se 666.

618. Talstørrelsen .618 er en del af forholdstallet i Det gyldne Snit og Fibonacci-talrækken.

666. 666 er dyrets tal (Åb. 13,18), og tydes blandt andet som ksr nrwn, dvs. Qesar Neron (Kejser Nero), hvor bogstavernes cifferværdi giver 666. (Denne tolkning er dog på det seneste bestredet, da man mener at tallet i Åbenbaringen i stedet skal læses som 616.) Da 6 er mindre end det hellige tal 7, er 6 et ondt tal, som i en tredobling 666 er forstærket symbol af det onde.
I kabbalismen er det Soraths tal, den soldæmon der er modsætningen til ærkeenglen Mikael.

888. I det hebraiske alfabet er 888 det hellige tal for Jesu Kristi (se også 345 og 543.

900. Adam blev 900 år.

969. Metusalem var et urtidsmenneske som ifølge Det gamle Testamente blev 969 år (”Således blev Metusalems fulde levetid 969 år, og derpå døde han” 1.Mos 5,27).

972. Krone-chakraet har 972 'kronblade'.

1000. 1000 er den guddommelige fuldkommenhed. Det allerhelligste i templet og i frimurernes kubiske sten.

2012. Maya-kulturens kalender slutter den 21. eller 23. december 2012, hvilket er blevet udlagt som et skæbneår, med apokalyptiske dimensioner.

2167. Bibelen eller dele af den er oversat til 2.167 sprog.

7000. 7000 betegner menneskehedens år.

10.000. I Bibelen flere steder betegnelse for store talstørrelser. I Brevet til Hebræerne 12,22 fx: ”Men I er kommet til Zions bjerg og til den levende Guds stad, til det himmelske Jerusalem og til englenes titusinder i højtidsskarer.”. I den kinesiske symbolik er wan, de 10.000 der ikke kan tælles, dvs. al eksistens, resultatet af samspillet mellem yin og yan.

12.000. Hver af de 12 stammer havde 12.000 beseglede tjenere (Åb. 8,5).

144.000. 144.000 er tallet for de beseglede af alle Israels børn (Åb. 7,4). Da summen af tallene 1-4-4 er 9 er det også et helligt tal. 144.000 er antallet af de i Betlehem myrdede børn. Ifølge Jehovas vidner skal 'Kristi 144.000 medarvinger oprejses til udødeligt liv i himmelen, og kan altså ikke dø'.

9.192.631.770. Siden 1967 definitionen på ét sekund, som er antallet af svingninger i  grundtilstanden af et cæsium-133-atom.

  ◄Emne forside