Ophavsretten ©

At skrive en Bog er i vore Tider det Letteste af Alt, naar man efter Skik og Brug tager 10 ældre der handler om den samme Materie, og derudad sammenskriver den 11te om den samme Materie • Søren Kierkegaard

Ophavsretten til netstedet tilhører Kurt Lundskov.

Citat klip

Du er naturligvis velkommen til i uddrag at citere fra hjemmesiden, når du angiver kilden:

Kilde: Kurt Lundskov /  www.lundskov.dk.

Har du brug for større uddrag fra mine artikler, er du velkommen til at kontakte mig for en aftale.

Ups!

Skulle jeg utilsigtet have krænket andres ophavsret, så kontakt mig venligst, så det kan blive rettet.

Kort om ophavsretten

Reglerne for ophavsret er omfattende, og ikke altid nemme at fortolke. Ofte vil det bero på et skøn i det konkrete tilfælde, om loven og reglerne om 'god skik' er fulgt.

Her er nogle korte hovedtræk, blandt andet hentet fra Kulturministeriets pjece 'God citatskik og plagiat i tekster' udgivet i 2006 (hent Pjecen fra ministeriet her).

• Ophavsmanden. Det er ophavsmanden til et værk - fx en tekst, en hjemmeside, et kunstværk, et billede - der har ophavsretten.
• 70 år. Ophavsretten gælder i 70 år efter ophavsmandens død - og altså ikke fra værkets udgivelse.
• Samtykke.  Man skal indhente samtykke fra forfatteren, hvis man vil bruge en hel tekst (en bog, en artikel m.v.) eller væsentlige dele af den.
• Loven. I Danmark har man ophavsretten i henhold til loven om ophavsret.
©. Man behøver således ikke at benytte det amerikanske copyright-tegn © for at have ophavsret - men det er meget almindeligt at gøre det i dag, også i Danmark.
• Citatet. Man må godt citere fra et værk i rimeligt omfang. Citatet må ikke være længere end nødvendigt.
• Kilden. Når man bruger et citat skal ophavsmanden krediteres (navnet skal angives) i overensstemmelse med god skik. Man skal også oplyse kilden, fx bogtitel eller hjemmesidens navn.
• Tilladelse. Kravet om kreditering gælder, både når man bruger citater, og når man har fået tilladelse fra ophavsmanden til at bruge teksten.
• Synlig. Citatet bør synliggøres grafisk, fx med citationstegn, kursiv eller separat tekstblok.
• Krænkende.  Man må ikke bruge citatet i en sammenhæng, som kan virke krænkende for ophavsmanden.

Mere om ophavsretten

Vil du vide mere om den noget vanskeligt forståelige ophavsret, kan du læse her:

Læs mere Kulturministeriets side om ophavsret
Læs mere Mette Brobergs letforståelige artikel om ophavsret, specielt angående slægtsforskning