Nyhedsartikler arkiv


Arkiv af artikler der siden 2017 har været omtalt under Seneste nyheder.
Opsat kronologisk efter det år de var udgivet på siden.
Blå tekst er links til nævnte personer eller uddybende artikler - I ældre eksterne links kan siderne været nedlagt.


2023 . Juli
Fra juli måned 2023 blev Dronning Margrethe 2. den længstsiddende, regerende monark i Danmarkshistorien. Det har hidtil været Christian 4., som var knap 11 år, da han ved sin fars død i 1588 var udvalgt til at blive konge. Da han endnu ikke var myndig, blev der imidlertid indsat en formynderregering, som de kommende år varetog landets ledelse. Først i august 1596 blev Christian 4. indsat som konge. Christian 4. regerede herefter frem til sin død i februar 1648 – det vil sige i cirka 51 år og seks måneder (kongehuset.dk).
2023 . Maj
Kong Charles 3. og dronning Camilla af Storbritannien (The United Kingdom and Commonwealth realms) blev kronet i Westminster Abbey 6. maj 2023. Charles tiltrådte tronen 8. september 2022.
2022 . September
Ændringer i titler i den kongelige familie. I april 2008 tildelte Hendes Majestæt Dronningen sine sønner, deres ægtefæller og deres efterkommere titlen af greve, grevinde og komtesse af Monpezat. I maj 2016 blev det desuden meddelt, at Hans Kongelige Højhed Prins Christian som den eneste af Dronningens børnebørn forventes at modtage årpenge fra staten som voksen. I naturlig forlængelse heraf har Hendes Majestæt besluttet, at Hans Kongelige Højhed Prins Joachims efterkommere med virkning fra den 1. januar 2023 alene kan benytte deres titler som grever og komtesse af Monpezat, idet deres hidtidige titler som prinser og prinsesse til Danmark bortfalder. Prins Joachims efterkommere vil således fremover skulle tiltales som excellencer. Dronningens beslutning ligger i tråd med lignende tilpasninger, som andre kongehuse på forskellig vis har gennemført i de senere år. Hendes Majestæt Dronningen ønsker med sin beslutning at skabe rammerne for, at de fire børnebørn i langt højere grad skal kunne forme deres egen tilværelse uden at være begrænset af de særlige hensyn og forpligtelser, som et formelt tilhørsforhold til Kongehuset som institution indebærer. Alle fire børnebørn fastholder deres plads i arvefølgen. (Kongehuset 28.sept.2022)
2022 . Maj
• Forfatteren Thorkild Bjørnvig og tilhørende slægter er nu medtaget.
• Statsminister Jens Otto Krags samt Helle Virkners slægter er nu medtaget.
2022 . Februar
Brygger I.C. Jacobsen og hans slægt er nu medtaget. Herunder de slægter, som havde relation til denne familie, som fx Djørup og Steenstrup. >Læs mere Jacob Christian Jacobsen

Navneændring. Personerne er som hovedregel opført med deres fødenavn, dåbsnavn. Nogle får dog med tiden ændret deres efternavn. Dette er her markeret ved, at de står opført med fødenavnet og efter skråstreg med deres nye ændrede efternavn. Fx. 'Axel Sørensen / Møllehave', der blev født 'Sørensen', men senere fik navneændring til 'Møllehave'.

Gustav Johannes Wied er forfatter til mange forskellige romaner og satyrspil. Blandt disse er fra tv de kendte 'Mindefesten' og 'Livsens Ondskab' med Tummelumsen og Knagsted. Hans aner og efterkommere er nu medtaget. > Læs mere Gustav Johannes Wied.

2022 . Januar
Dronning Margrethe 2.s regentjubilæum. Den 14. januar 2022 havde dronning Margrethe 50 års regentjubilæum.
Hun er den næstlængst regerende monark i det danske kongehus historie.
Dronningen er også den næstlængst regerende af nuværende monarker i Europa, efter dronning Elizabeth 2. i Storbritannien, der har regeret siden 1952 og 6. februar 2022 kunne fejre sit 70 års regentjubilæum.
- Siden Danmarks kong Christian 1. (1426-1481) besteg tronen i 1448, har vi haft 21 monarker. 60 år er det længste en konge har regeret.
 • Kongernes alder : Den længstlevende var Christian den 9., der blev 88 år (1818-1906). Han regerede i 43 år.
  Kortest levetid fik Frederik den 5., kun 43 leveår (1723-1766), hvoraf han var konge i 20 år.
 • Kongernes alder ved tronbestigelsen : De tre der var ældst, da de blev konge, var Frederik den 8. (63 år), Christian den 8. (53 år) og Frederik den 1. (52 år). Yngst var Christian den 4. (11 år), Christian den 7. (17 år) og Kristian den 1. (22 år).
 • Kongernes regenttid : - Den længst regerende monark var Christian den 4. (1577-1648), der var konge i knap 60 år, fra 4. april 1588 til 28. februar 1648, han blev konge som 11-årig.
  - Næstlængst er nu dronning Margrethe den 2. (f.1940), der har regeret i mere end 50 år, siden 14. januar 1972.
  - Tredjelængst var dronningens tipoldefar kong Christian den 9., der regerede i 42 år 2 måneder 14 dage, fra 15. november 1863 til 29. januar 1906.
  - Dronningens far Frederik den 9. var konge i 25 år,
  - Hendes farfar Christian den 10. var konge i 35 år.
  - Kortest regeringstid fik Frederik den 8. (1843-1912) der, sine 69 leveår til trods, kun fik lov til at være konge i 6 år.
 • Gennemsnittet : I gennemsnit var kongerne 35 år, da de overtog det royale scepter. De har gennemsnitligt regeret i 27 år og er blevet knap 63 år gamle.
2021 . April
Kongefamilien til og af Danmark. I Danmark skelner man mellem, om en kongelig person er dronning, prins, prinsesse til eller af Danmark. • Læs mere under Fyrste- og adelstitler.

Det Stockholmske blodbad. Personer med relation til det Stockholmske blodbad i 1520, se blandt andre:
- Sten Sture den yngre, Kristina Nilsdottir Gyldenstierne, Arvid Birgersen Trolle, Christian 2. til Danmark, Gustaf Eriksson Trolle.

2019 . November
Marselisborg Slot. Ny bog 'Marselisborg Slot. Et kongeslot med historier', af Kurt Lundskov. >Læs mere under Bøger om Kongehuset
2019 . Oktober
Ændringer i det svenske kongehus. Sveriges Kongehus meddelte den 7. oktober 2019 følgende:
- I Det Kongelige Hus indgår Deres Majestæter Kongen og Dronningen samt de som er så nær Tronen og har en sådan stilling at de kan tituleres Kongelige Højhed: Deres Kongelige Højheder Kronprinsessen og Prins Daniel, Deres Kongelige Højheder Prinsesse Estelle og Prins Oscar, Deres Kongelige Højheder Prins Carl Philip og Prinsesse Sofia samt Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Madeleine. Af historiske grunde indgår også kongens søster, Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Birgitta, i Det Kongelige Hus.
- I Den Kongelige Familie indgår, foruden medlemmerne i Det Kongelige Hus, også kongens øvrige børnebørn: Prins Alexander, Prins Gabriel, Prinsesse Leonore, Prins Nicolas og Prinsesse Adrienne. Til Den Kongelige Familie regnes også kongens øvrige søskende: Prinsesse Margaretha, Fru Ambler; Prinsesse Désirée, Friherreinde Silfverschiöld og Prinsesse Christina, Fru Magnuson. Grevinde Marianne Bernadotte af Wisborg, hustru til kongens afdøde farbror, indgår ligeså i Den Kongelige Familie.
- Tronfølgen følger af Successionsordningen og påvirkes ikke af dagens beslutning. Dette indebærer at Prins Alexander, Prins Gabriel, Prinsesse Leonore, Prins Nicolas og Prinsesse Adrienne som slægtninge til Kong Carl XVI Gustaf fortsat vil være arveberettigede til Tronen og på denne måde have en klar forbindelse til statschefembedet, også selvom de ikke længere tilhører Det Kongelige Hus.
• Læs hele teksten på Sveriges Kongehus hjemmeside
2019 . August
• Apropos tv-serien om dronning Victoria. Hendes halvsøster Feodora kan findes her. Hun var datter af dronning Victorias mor Victoria Marie Louise. (aug. 2019)
2019 - Juni
Tronfølgelovene 1953 og 1853 i fuld tekst kan læses her. (juni 2009)
2019 . April
Dronning Elizabeth 2. af Storbritannien blev 93 år den 21. april. Hun er, med sine foreløbigt 67 regentår, verdens længst siddende nuværende monark, og har nu siddet længere end hendes tipoldemor dronning Victoria, der regerede i 64 år. Under dronning Elizabeth har der hidtil været 14 premierministre og hun har mødt 11 amerikanske præsidenter, mens hun har regeret. Og så har hun underskrevet 3500 love. I England fejrer man regentens fødselsdag to gange, dels på selve fødselsdagen og dels den officielle fejring på den anden lørdag i juni. Den dobbelte fejring blev indført af kong  Georg 2. i 1748, fordi han ønskede at fejre fødselsdagen om sommeren - han var født i november måned. Monarkens officielle fødselsdagsmarkering i juni er dér, hvor man holder den store parade i London 'Trooping the Colour'. (april 2019)

Kogebogsfatteren Madam Mangor findes nu under Anne Marie Bang (april 2019)

Nulevendes personer er medtaget med deres navne, mens detaljerede personoplysninger ikke er tilgængelige .
• For nulevende konger/ regenter og deres nærmeste slægtninge er alle relevante oplysninger tilgængelige. (April 2019)

2019 . Marts
• Privatlig og databeskyttelse Der er lagt forskellige oplysninger ind på siden om privatliv og databeskyttelse i relation til slægtsoplysninger. - Privatlivet og dataregler - Cookies og databeskyttelse.
2018 . Juni
Danmarks Adels-Aaborg er nu online. Årbogen er udkommet siden 1884, og er et register over alle nulevende slægter tilhørende Danmarks adel samt alle kendte medlemmer af disse slægter. Der er allerede nu gratis adgang til mange af årgangene. De kan findes på DIS-Danmark bibliotek - søg på "danmarks adels-aarbog".

Kong Carl 16. Gustaf af Sverige er nu den længst regerende monark i Sveriges historie. Den 26. april 2018 havde han været konge i 44 år 223 dage. Hidtil var den længst regerende monark Magnus Eriksson (1316-1374), der regerede i 44 år 222 dage.

Bernadotte-slægten har nu regeret i Sverige i 200 år. Den første bernadotter var Jean-Baptiste Jules Bernadotte  (1763-1844), der blev kong Karl 14. Johan af Sverige i 1818. Han regerede til sin død i 1844.

2018 . Maj
• Kronprins Frederiks 50-års fødselsdag
Talerne ved kronprinsens fødselsdagstaffel på Christiansborg slot den 26. maj 2018 kan læses her (i nyt vindue):
- Dronning Margrethes tale
- Statsminister Lars Løkke Rasmussens tale
- Kronprinsesse Marys tale
> Læs mere om kronprins Frederik her

• House of Windsor har siden 1917 været navnet på det britiske kongehus. Mountbatten-Windsor er det personlige efternavn, der anvendes af nogle efterkommere af dronning Elizabeth 2. -> Læs mere i artiklen Europas stamhuse under Windsor.

2018 . Februar
• Kongehuset har meddelt:
Hans Kongelige Højhed Prins Henrik sov tirsdag den 13. februar kl. 23.18 stille ind på Fredensborg Slot. Prinsen var omgivet af Hendes Majestæt Dronningen og de to sønner.
- Hofsorg. Hans Kongelige Højhed Prins Henrik er afgået ved døden tirsdag den 13. februar 2018, og der er fra i dag dekreteret hofsorg til og med onsdag den 14. marts. I sørgeperioden deltager Hendes Majestæt Dronningen og den kongelige familie samt hoffet ikke i selskabelige eller underholdende arrangementer. Under hofsorgen bæres der mørkt tøj ved offentlig fremtræden. Personale i uniform vil bære sørgebind på venstre overarm.
- Castrum Doloris. H.K.H. Prins Henriks båre ligger på Castrum Doloris i Christiansborg Slotskirke fra lørdag den 17. februar 2018 til mandag den 19. februar 2018.
- Kondolencelister på bisættelsesdagen. Hans Kongelige Højhed Prins Henrik bisættes tirsdag den 20. februar 2018 i Christiansborg Slotskirke. I forbindelse med bisættelsen vil der foreligge kondolencelister ved Marselisborg Slot og Gråsten Slot i tidsrummet kl. 9.00-17.00 den 20. februar 2018. Der vil fortsat være fremlagt kondolencelister i porten i Det Gule Palæ, Amaliegade 18, København, indtil tirsdag den 20. februar i tidsrummet kl. 9.00-17.00.
- Marselisborg slot ved prins Henriks død (Lundskov.dk: Royalt - nyt vindue).

Symboler i slægtsforskningen. Oversigt over symboler for fødsel, dåb, ægteskab, død med flere.

2018 . Januar
• Skuespillernes navne. Mange danske skuespillere og andre kendte hed noget andet, da de blev født, end navnet de senere blev kendt under.
Her er nogle eksempler:
- Susse Wold, døbt Lise Wold,
- Marguerite Viby, døbt Ida Marguerithe Steenberg Jensen,
- Bent Mejding, døbt Bent Jensen,
- Clara Pondoppidan, døbt Clara Rasmussen - Pontoppidan er hendes giftenavn,
- Birgit Sadolin, døbt Birgit Bodil Møller Petersen,
- Frits Helmuth, døbt Frits Helmuth Pedersen,
- Elvira Madigan, døbt Hedvig Antoinette Isabella Eleonore Jensen,
- Karen Blixen, født Karen Christentze Dinesen,
- Osvald Helmuth, døbt Osvald Helmuth Herbert Pedersen,
- Paprika Steen, døbt Kirstine Steen,
- Lotte Tarp, døbt Ann-Charlotte Rising.
> De kan findes under Udvalgte personer og slægter - Kendte personer.

• Kongehusets nytårstaler. Historien bag kongernes nytårstaler, samt alle dronning Margrethes taler siden 1972 kan nu læses på min hjemmeside lundskov.dk-Royalt.

2017 . December
Julemandens slægtshistorie.
2017 . Oktober
Minister og godsejer Hans Peter Ingerslev blev født 1831 i Badstuegade, Århus, og ikke på Marselisborg gods,
som mange værker ellers oplyser.
2017 . September
Statsminister Thorvald Staunings slægt er nu medtaget.
• Tysk oktoberfest. Den traditionsrige tyske Müncher Oktoberfest blev grundlagt i 1810 forbindelse med brylluppet mellem den bayriske kronprins Ludwig og prinsesse Therese.
2017 . August
Nye artikler om : Konger af Guds Nåde . Europæiske stamhuse og fyrstehuse . Fyrste- og adelstitler . Den danske adels historie.
2017 . Juli
Kongers maitresser. Om kongelige elskerinders betydning.

• TRUMP-familiens danske aner. USA-præsident Donald Trumps svigerdatter Vanessa har danske aner.

 1. Præsident Donald John Trumps søn:
  Donald John Trump jun. (født 1977) blev i 2005 gift med Vanessa Kay Haydon (født 1977 i New York), som har danske aner.
 2. Vanessas forældre: Bonnie Maria Kay Ervans, senere kendt som 'Bonnie Kay Ewans' (født 1946 i København), gift med Vanessas biologiske far Richard Pergolizzi. Bonnie blev gift 2.gang i USA med advokat Charles Haydon, født Hochberg (født 1917! i New York, død 2005 i New York), som var Vanessas stedfar .
 3. Vanessas morfar og mormor: jazzmusiker og kapelmester Kai Peter Anthon Ervans, født Nielsen, kendt som 'Kai Ewans' (født 1906 i København, død 1988 i Connecticut), gift med Solvig Eggers (født 1919 i København, død 2005 i USA) .
  - Fra Kai Ervans første ægteskab med Edna Maysie Payne Porting, har Vanessas mor nogle halvbrødre. En af dem, som således er Vanessas onkel, er John Erwans Porting, (født 1936 i København) der bor i Danmark.
 4. Vanessas oldeforældre på moderens side: købmand Anton Nielsen (født 1880 i Randers, død 1916) gift med Maren Sofie Rosine Rasmussen (født 1882 i Hørsholm, død 1919) ▪ kelner Emil Vilhelm Charles Eggers (født 1889 i Göteborg, død 1959) gift med Doris Emilia Jönsson (f.Normann) (født 1887 i Karlshamn, død 1969).
 5. Vanessas tipoldeforældre: (til Anton:) møllersvend Niels Nielsen (født 1849 i Randers) gift med Christine Christensen (født 1851 i Sindal) ▪ (til Maren Sofie:) slagtermester Peter Christian Rasmussen (født 1843 i København-Lyngby, død 1903) gift med Emilie Sofie Eiberg (født 1852 i Søllerød).
 6. Vanessas tiptipoldeforældre var bl.a.: slagtermester Hans Nielsen (født 1810 i Holbæk) gift med Marie Birthe Kirstine Højer samt slagter Peder Hans Eiberg (født 1821 i Søllerød) gift med Else Kirstine Christiansen.

Slægterne indgår ikke i databasen Europas Konger & Fyrster,
da der endnu ikke er fundet slægtsforbindelser til andre personer i databasen.

2017 . Maj
Hofmarskaller ved Det danske Kongehus siden 1658.

Aarhus købstadsprivilegier. Det var Christoffer 3. af Bayern, der i 1441 gav Aarhus byens købstadsprivilegier, og dermed byen sin 'fødselsattest'. Mere om Aarhus privilegier på lundskov.dk - Det gamle Aarhus - Købstadsbrev 1441.

• I tv-serien på DR1 om dronning Victoria af Storbritannien, er hendes mentor Lord Melbourne. Hans navn var William Lamb, 2nd Viscount Melbourne (født 1779, død 1848), og han var 40 år ældre en dronning Victoria (født 1819). Lord Melbourne var britisk premierminister 1834 og 1835-1841. Han var gift med Lady Caroline Ponsonby (født 1785, død 1828), med hvem han fik en søn Georg (1807-1835) samt en for tidligt født datter (1809).

2017. April
• Oversigt over kaldenavne: Findes nu også som særskilt opslag under Oversigter.
2017. Marts
• HTTPS: Hjemmesiden er fremover en krypteret udgave, hvorefter adressen er https://lundskov.dk/kongehus..
2017. Januar
• Runde år i kongehusene. I 2017 er der mange runde år, der kan fejres i de europæiske kongehuse.
60 år: * 23. januar 1957, Prinsesse af Monaco Caroline Louise Marguerite Grimaldi
80 år: * 21. februar 1937, Kong Harald 5. af Norge
10 år: * 21. april 2007, Prinsesse til Danmark Isabella Henrietta Ingrid Margrethe
50 år: * 27. april 1967, Kong Willem-Alexander af Nederlandene
60 år: * 15. maj 1957, Prins af Luxembourg Jean Felix Marie Guillaume
50 år: * 20. maj 1967, Kronprins Pavlos af Grækenland
50 år guldbryllup: ~ 10.juni 1967,Dronning Margrethe 2. og prins Henrik kan fejre deres guldbryllup
80 år: * 4. juli 1937, Dronning Sonja af Norge
50 år: * 12. juli 1967, Greve Jefferson-Friedrich von Pfeil und Klein-Ellguth (gift med prinsesse Alexandra zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg)
40 år: * 14. juli 1977, Kronprinsesse af Sverige Victoria Ingrid Alice Désirée
70 år: * 17. juli 1947, Hertuginde af Cornwall og Rothesay Camilla Rosemary Shand (Bowles) (gift med prins Charles)
50 år guldbryllup: ~ 30. juli 1967, Fyrste Hans-Adam 2. af Liechtenstein og fyrstinde Marie Theresia Kinsky kan fejre deres guldbryllup
80 år: * 11. september 1937, Dronning Paola af Belgien
70 år jernbryllup: ~ 20. november 1947, Dronning Elizabeth 2. af Storbritannien og prins Philip kan fejre deres jernbryllup
40 år: * 6. december 1977, Alexander Johannsmann (gift med prinsesse Nathalie zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg)

Danmarks statsoverhoveder. Landet har, udover konger og dronninger, også været regeret af både ærkebiskopper og kanslere.

~~~


< Tilbage til Seneste nyt