Bykvarterer i Århus


Århus bykvarterer


Vestergade - Emil Vetts Passage

Tidligere var Århus Købstad ikke særlig omfangsrig. Den var stort set afgrænset i et område der lå indenfor for nuværende Nørregade i nord, mens området syd for jernbanelinjen hørte under Viby sognekommune.

Dele af Viby sognekommune blev i 1874 og 1899 indlemmet under Århus Kommune, og fra slutningen af 1800-tallet begyndte de forskellige bykvarterer rundt om den indre by at dukke op.

De bykvarterer, der grænser op til den indre by, er her omtalt i særskilte artikler, som du kan læse om ved at klikke på linkene herunder.

Oversigtskort over byområder
Kort over Gl. Aarhus Amt 1900