Stednavnes betydning ved Århus

Betydningen af sted- og bynavne omkring Århus

kort stednavn
Pisselager ligger ved Tranbjerg.
Pissel betyder:
storstue, jættestue

Sted- og bynavnenes betydning er ofte meget gammel, nogle tilbage til 1400-tallet eller tidligere. Det er ikke altid indlysende, hvorfra navnet stammer.

Denne liste har et antal stednavne omkring Århus med deres oprindelige betydning, så godt navneforskerne nu har kunne spore dem. 

Ajstrup - Anders' udflytterbebyggelse

Beder - græsgang, magtområde?
Blegind - den blege (Bleg navnet på Solbjerg Sø eller Århus Å)
Borum - bebyggelsen ved kanten
Brabrand - kilden ved Bra (oprindeligt navn på Brabrand sø)
Brendstrup - udflytterbebyggelsen med stokkene, stængerne

Egå - åen ved egene (?)
Elev - arvegodset som er en græsgang
Elsted - bebyggelsesstedet ved ellebevoksningen

Feddet - lav landstrækning ved havet
Fløjstrup - Fløghs (mandenavn) udflytterbebyggelse
Framlev - det foranliggende arvegods
Fulden - oprindeligt navn på Giberå; den fulde, vandrige å
Fårup - udflytterbebyggelsen ved vejen, overfartsstedet

Geding - stedet med gederne
Gellerup - den golde udflytterbebyggelse
Grundfør - det lavvandede overfartssted

Hørret - skoven hvor der dyrkes hør
Harlev - manden Harths arvegods
Hasle - højen med hasselbuskene
Hasselager - marken med hasselbuskene
Hinnerup - udflytterbebyggelsen med hinderne (hunhjorte)
Hjortshøj - højen med hjortene
Holme - (holm er lille ø eller landområde adskilt ved kær, mose )
Højbjerg - bakken med høgene
Hørning - stedet ved fremspringet

Jegstrup - udflytterbebyggelsen ved egeskoven

Kasted - det kolde bebyggelsessted
Kolt - stedet med de runde bakker
Kvottrup - udflytterbebyggelsen med kornet

Lemming - stedet med kvistene
Lisbjerg - den li-agtige (bjergskråning) bakke
Lystrup - Liuts (mandenavn) udflytterområde

Malling - stedet hvor der er grus
Mundelstrup - Mundflufs (mandenavn) udflytterbebyggelse
Mårslet - rydningen i skoven, rydningen med mårene

Ormslev - Ormars (mandenavn) arvegods

Ravnholt - den lille skov med ravnene
Risskov - kratskoven

Sabro - sumpen ved den fældede skov
Skejby - byen ved fremspringet
Skibby - byen hvortil der kan sejles
Skæring - den klare (bæk)
Skødstrup - Skefs (mandenavn) udflytterbebyggelse
Skåde - det høje fremspring, højdedrag
Slet - rydning
Solbjerg - den solbeskinnede bakke
Stavtrup - udflytterbebyggelsen med stavene
Studstrup - Studs udflytterbebyggelse
Søften - ? (ten > tun: gærde, indhegning, gård, by)

Testrup - bebyggelsen der er flyttet ud fra Tiset
Tilst - Guden Tyrs/Tis vej
Tiset - den til guden (Tyr) viede skov
Todbjerg - den tueformede bakke
Tranbjerg - bakken med tranerne
Trige - de tre egebevoksninger

Vejlby - byen ved vadestedet
Viby - byen ved skoven

Åbyhøj - den højtliggende by ved åen
Årslev - Aars (mandenavn) arvegods

 

Kilde: Bent Jørgensen: Danske stednavne, 2008.