Østergård i Tulstrup


Østergårds hovedgård


Østergårds gamle avlsbygninger


Østergård på ældre matrikelkort

Østergård er en herregård fra 1400-tallet mellem Tulstrup og Malling ved Århus. Den var i mange år ejet af blandt andre slægterne til Marselisborg og Moesgård.

Østergård ligger i Tulstrup ved Malling 15 km sydvest for Århus ( vis på kort).
Se også kort over herregårde ved Århus.

Østergård har oprindeligt været et stenhus. Ved syn i 1665 kunne det konstateres, at det var et ruineret og forfalden bygningskompleks med et stenhus, et bønderhus, en borgerstue og en fruestue alt i bindingsværk. Den nuværende hovedbygning, der er grundmuret, blev opført i 1835 efter en brand.

I 1958 var der atter brand på gården, denne gang i avlsbygningerne. Herefter hævedes tidligere fredninger af gården, og en del af de tidligere gamle avlsgårde blev nedrevet. Til Østergård hører større skovarealer.

Mange ejerskifter

Gennem årene skiftede Østergård ejere mange gange og blev en hovedgård. Østergård har haft nær tilknytning til både Vilhelmsborg, Marselisborg og Moesgård i kraft af slægterne Güldencrone og Dahl. Her skal kort gives en oversigt over nogle af skifterne. Alle ejerne står nederst.

Øm Kloster fik gården skænket i 1447 af Jens Ebbesen, en borger i Viborg. Fra 1536 til 1543 var Østergård ejet af kronen, hvorefter kongelige sekretær Jost Andersen Ulfeldt overtog den, hvor han opdrættede mange stude. Da han døde i 1563 førte enken Anne Kaas gården videre til sin død i 1575. Herefter blev gården de kommende år arvet og solgt på kryds og tværs mellem slægterne: Ulfeldt, Brockenhuus og Friis.

Indtil stiftamtmand baron Vilhelm Güldencrone (1645-1685) til Vilhelmsborg overtog den i 1678. Herefter gik den i arv til forskellige familiemedlemmer af Güldencrone-slægten indtil den i 1767 overgik til en svigersøn af familien, admiral Frederik Christian Kaas (1727-1804). Fire år senere blev det baron Christian Frederik Güldencrone (1741-1788) der overtog gården for 38.000 rigsdalere. Da han døde, gik gården på auktion, og køberen var forpagteren på Moesgård Jørgen Schmidt (død 1814). De kommende år skiftede Østergård igen ejere flere gange.

Fra 1857 blev det Dahl-familien på Moesgård der blev ejere af Østergård. Først stiftamtmand Carl Bodilius August Dahl (1810-1870) der købte Østergård for 257.000 kroner, herefter stiftamtmand Thorkild Christian Dahl (1807-1872) dernæst hans enke Eleonora Emilie Dahl født Andersen (1824-1919), derpå datteren Caroline Eleonora Dahl gift Bang (1853-1922), og herfra til søstersønnen Hakon Thorkild Dahl (1887-1964).

Ejere af Østergård

Ejerne af Østergård gennem tiderne.
Årstallet angiver, fra hvilket år de ejede stedet:

Omkring 1447: Jens Ebbesen • 1447: Øm Kloster • 1536: Kronen • 1543: Jost Andersen Ulfeldt • 1563: Anne Nielsdatter Kaas • 1591: Kirsten Jostsdatter Ulfeldt og Helvig Jostsdatter Ulfeldt • 1632: Helvig Jostsdatter Ulfeldt • 1638: Johan Kjeldsen Brockenhuus • 1642: Niels Jørgensen Friis • 1651: Brigitte Krabbe • 1678: Vilhelm Güldencrone • 1683: Regitze Sophie Vind • 1692: Christian Güldencrone / Jørgen Güldencrone / Vilhelm Güldencrone • 1701: Christian Güldencrone • 1746: Vilhelm Güldencrone • 1747: Constantin August Charisius • 1767: Frederik Christian Kaas • 1771: Christian Frederik Güldencrone • 1788: Christian Frederik Güldencrones dødsbo • 1789: Jørgen Schmidt • 1814: Hans Christian Møller • 1821: Jørgen Schmidts dødsbo • 1821: Fritz Ernst Koch • 1854: I.F. Schultz • 1855: Povl Rasmussen • 1857: Carl Bodilius August Dahl • 1870: Thorkild Christian Dahl • 1872: Enkefru Emilie Andersen gift Dahl • 1911: Enken Eleonora Emilie Dahl gift Bang • 1922: Hakon Thorkil Christian Carl Frederik Dahl • 1964: Torben Dahl Olesen • 1996-2005: Thorkil Bjerglund Andersen.
 

læs mere Slægternes stamtræer kan søges på Konger og Fyrster