Vilhelmsborg herregård


Vilhelmsborg omkr. 1920
Rekonstruktion af den tidlige
Vilhelmsborgs hovedbygning


Matrikelkort over Vilhelmsborg
1800-tallet

Vilhelmsborg er en herregård ved Århus. Den er kendt siden 1486 og hed tidligere Skumstrup. Den har gennem 260 år været ejet af slægten Marselis Güldencrone.

Vilhelmsborg ligger ved Mårslet 10 km sydvest for Århus ( vis på kort).
Se også kort over herregårde ved Århus.

Vilhelmsborg, der oprindelig var en hovedgård, kendes tilbage til 1486, hvor gården kaldtes Skumstrup, et navn den havde fået efter den oprindelig by der lå dér. Med årene forsvandt byen Skumstrup, så kun herregården forblev. I 1600-tallet var den gamle Moesgård mindre en Skumstrup og blev beskrevet som blot en ladegård til denne.

Siden 1600-tallet hørte flere kirker under Skumstrups (senere Vilhelmsborg) gods og baroni: Mårslet kirke, Beder Kirke og Malling kirke. Kirkerne blev først selvstændige i 1900-tallet; Malling kirke i 1909, Beder kirke i 1913 og Mårslet kirke i 1921. I alle årene havde Vilhelmsborgs ejere indtægterne fra kirkerne og udgifter til aflønning og vedligeholdelse. Herudover har baroniet ejet egnens skoler og de fleste af egnens bøndergårde.

Den nuværende hovedbygning blev opført i 1843. Den oprindelige avlsgård brændte 1855 og blev genopbygget af Christian Ludvig Güldencrone.

Det var også omkring den tid, at digteren H.C. Andersen besøgte Vilhelmsborg. Herom kunne man i Aarhuus Stiftstidende den 19. juni 1853 læse denne notits: "H.C. Andersen Rejsende med "Gerda" fra Kalundborg til Aarhuus. Digteren Professor H.C. Andersen er i denne Tid i Besøg hos Kammerherre, Baron Güldencrone paa Vilhelmsborg."
læs mere om dette under H.C. Andersen og Århus.

Fra væbner Orm til Frijs

Den første ejer man kender til, er væbneren Orm i 1486. Herefter overgik den til slægten Galt. En fra denne slægt, Peder Ebbesen Galt (1493-1548) var lensmand ◄ AARHUS forsidegaard, den katolske bispegård der lå bag Århus Domkirke, han blev også medlem af rigsrådet.

I 1543 blev gården antageligt (det er usikkert) overtaget af kongelig sekretær Jost Andersen Ulfeldt (1510-1563), der selv boede på Østergaard ved Tulstrup. Efter hans død overtog enken gården, og efter hende deres datter Anne, der fik opført en ny hovedbygning, som senere forsvandt, men som man i dag har fundet rester af. Anne Ulfeldt var gift med Jørgen Frijs.

De kommende år var Skumstrup ejet af Frijs-slægten. Blandt andre rentemester, gehejmeråd og stiftamtmand over Århus stift Mogens Frijs (1623-1675) der blev født på gården 7. september 1623. Mogens Frijs ejede foruden Skumstrup også Moesgård, et samlet gods på 1400 tdr. hartkorn. I 1672 oprettede han også grevskabet Frijsenborg.

Baroniet Vilhelmsborg


Vilhelm Marselis Güldencrone
der navngav Vilhelmsborg

Mogens Frijs solgte i 1662 Skumstrup til den hollandske købmand Gabriel Marselis (1609.1673). Herregården kom derved til at være i Marselis-slægtens eje helt frem til 1923.

Ved Gabriels død i 1673 blev Skumstrup overtaget af Gabriels søn Vilhelm Christian van Marselis (1645-1683). Han blev i 1679 optaget i friherrestanden under navnet baron Vilhelm Christian van Marselis Güldencrone, og fik samtidig godset ophøjet til baroniet Vilhelmsborg, som nu blev navnet på Skumstrup. Vilhelms søn Christian Güldencrone (1676-1746) fik med hustruen Margrethe Moth otte børn, der alle blev født på Vilhelmsborg.

Vilhelmsborg sidste ejer af Marselis-Güldencrone slægten var Holger Güldencrone-Rysensteen, der havde herregården fra 1920-1923. I 1921 blev baroniet ophævet. Herefter overgik godset til familien Hviid.

I 1973 købte Århus Kommune Vilhelmsborg med 750 tdr. land. Efter købet var der forskellige planer med Vilhelmsborg, bl.a. at hovedbygningen skulle bruges som et mødested for kommunens politikere og gæster, et slags 'lokalt Marienborg', og at bruge avlsgården til et transportmuseum. Men siden 1989 har der været indrettet et Danmarks Nationale Hestesportscenter.

Ejere af Vilhelmsborg

Ejerne af Vilhelmsborg gennem tiderne.
Årstallet angiver, fra hvilket år de ejede stedet:

Omkring 1486: væbneren Orm • 1486: Familien Galt • 1529: Anders Ebbesen Galt •1543: Peder Ebbesen Galt • 1543: Jost Andersen Ulfeldt (?) • 1563: Anne Nielsdatter Kaas • 1591: Anne Jostsdatter Ulfeldt • 1600: Jørgen Friis • 1625: Niels Jørgensen Friis • 1651: Mogens Nielsen Friis • 1662: Gabriel Marselis • 1673: Vilhelm Marselis Güldencrone • 1683: Regitze Sophie Vind • 1692: Christian Güldencrone • 1746: Vilhelm Güldencrone • 1747: Matthias Güldencrone • 1753: Christian Frederik Güldencrone • 1788: Frederik Julius Christian Güldencrone • 1822: Enken Cathrine Marie Güldencrone • 1824: Ove Christian Ludvig Emerentius Güldencrone • 1863: Carl Vilhelm Ludvig Marinus Christian Frederik Güldencrone • 1895: Ove Theodor Carl Güldencrone • 1920: Holger Güldencrone-Rysensteen • 1923: Lars Niels Christian Hviid • 1954: Knud Gustav Hviid • Fra 1973: Århus Kommune


læs mere slægtstavler på Konger & Fyrster
- for Jost Andersen Ulfeldt
- for Mogens Frijs
- for Gabriel Marselis

 

myspace live counter