Juni måned

juni

Juni er skærsommermåned - skær betyder ren, og antyder højsommer.

Junos måned

Jupiter smukke hustru hed Juno, hun er ægteskabslykkens gudinde. Hende har Juni måned fået navnet efter.

Syvsoverdag

Den 27. juni er syvsoverdag. Omkring år 250 skulle syv unge mænd søge ind i en hule på bjerget Karlion ved Efesos. Deres forfølgere murede hulen til, men da den blev åbent igen 200 år senere, i 447, så vågnede de unge mænd op igen. Men de døde dog straks efter genopvækkelsen. Vejrvarslet for denne dag siger, at hvis det regner på syvsoverdagen, skal det regne 7 uger endnu.

Sankt Hans

Heks

Sankt Hans Dag (Jønsmesse) den 24. juni er helgendag for Johannes Døberen, som i Norden blev til Hans.

Siden 1700-tallet har man tændt bål for at holde hekse og andet troldtøj væk. Det er også Sankt Hans aften (altså aftenen før dagen), man skal besøge hellige kilder, hvor der er særligt håb for helbredelse.

De danske hekse kan vælge, om de vil flyve sydpå til Bloksbjerg ved Brocken i Harzen, eller nordpå til vulkanen Hekla på Island (ad Hekkenfeldt til). Hekla var Djævelens ypperste borg i Norden med direkte nedgang til helvede. Sankt Hans-aften stod den gamle Erik (satan) og bød heksene velkommen til bjerget, og bød samtidig sin røv frem, så de kunne kysse den.

Skikken med at brænde hekse på bålet kendes tidligst fra slutningen af 1800-tallet, men blev først almindeligt herhjemme i starten af 1900-tallet. I 1920'erne havde en gruppe tyske indvandrere taget skikken med til Kalundborg-egnen.

Skikken med at blande hekseafbrænding og midsommervisen sammen menes at være startet ved en midsommerfest på Jelling Seminarium omkring slutningen af 1800- eller starten af 1900-tallet.

En af de sidste danske hekse der herhjemme blev dømt til brænding var den 74-årige bondekonge Anna Palles fra Tåderup på Falster. I 1693 besluttede 11 af de 17 højesteretsdommere, at Anne var en heks og derfor skulle brændes. Senere benådede kong Christian 5. dog Anne sådan, at hun slap for at blive brændt levende, men skulle halshugges først. Eksekutionen skete den 4. april 1693.

Midsommervisen

Læs mere Midsommerviserne med tekst finder du her.

Læs mereom den svenske midsommar.

Folketro og varsler

Bregner

Bregnefrø. Gå ud i skoven og saml nogle bregnefrø, put dem i træskoen, så bliver du i stand til at se skjulte skatte i jorden.

Rønnebær. Du skal sikre dit hus og dine husdyr mod de onde kræfter, ved at stikke rønnebærgrene i døre og vinduer. Beskyttende stål over stalddøren beskytter også mod heksene.

Duggen. Skt. Hansnatten skal du opsamle duggen, f.eks. på et klæde. Næste dag vrider du duggen ud i en flaske, og du har den et godt, virksomt lægemiddel.

Gøgen. Og så må gøgen ikke kukke efter Sankt Hans, for det er ikke noget godt varsel.

Urter. Ved Sankt Hans kan man tage varsler af liv og død. Man plukker Sankt Hansurt og anbringer den under loftet. Den hvis urt først visner, kan forvente at dø først inden året er omme - efter gammel folketro.

Søvn og ost. I juni skal du vogte dig for megen søvn og ost. Det er også i denne måned kvinderne skal samle krydder- og lægeurter.

10.000 martyrer

Den 22. juni er de 10.000 martyrers dag. Efter beretningen, ville kejser Hadrian i år 130 have titusinde kristne til at ofre til de hedenske guder. De nægtede, og flygtede op på bjerget Ararat. Her blev de drevet ind i et tjørnekrat og mange blev dræbt. De overlevende blev korsfæstet. Men på dagens sjette time opstod der et stort jordskælv, klipperne revnede, solen formørkedes, og alle de samme tegn gentog sig, som det skete på Jesus lidelsesdag, fortæller sagnet.

Sct. Veits

Den 15. juni er Sct. Veits Dag (Sct. Vitus). Han blev martyr som 12-årig omkring år 300, og er skytshelgen for alle, som lider af nerve- og sindslidelser (heraf lidelsen Sct. Veitsdans).

Fars dag

Den 5. juni er Fars dag. Det er en parallel til Mors dag. Traditionen stammer, som Mors dag, fra USA. I 1910 indstiftede en amerikansk dame, Mrs. J. Bruce Dodd i Washington, Fars Dag, til minde om John Bruce Dodd der som alenefar havde opdraget sine syv børn.

I Danmark startede man med at fejre Fars Dag den 5. juni 1937. I perioden 1947-1956 var den dog henlagt til anden søndag i november.

Fars dag fejret i Sverige, Norge og Finland anden søndag i november, i Tyskland på Kristi Himmelfartsdag og i Storbritannien den tredje søndag i juni.

Grønlands nationaldag

Grønland flag

Den 21. juni er Grønlands nationaldag. I 1953 fik Grønland ophævet sin status som koloni til Danmark. Fra 1979 fik de hjemmestyre. Det grønlandske flag blev hejst første gang 21. juni 1985, mens nationaldagen 21. juni blev fejret første gang i 1983.

Ordenernes dag

28. juni er den dag, hvor Elefantordenens og Dannebrogsordens kæder bæres, og er samtidig kong Valdemar Sejrs fødselsdag (1170-1241).