December måned (1)

december

December måneds navn kommer af latin 'decem' der betyder ti, idet måneden i den gamle romerske kalender blev regnet for årets tiende måned.

Christmåned

De gamle nordiske navne er Christmåned, julemåned og slagtemåned.

Den 10. december er i Sverige og Norge Nobeldagen, som har navn efter Alfred Nobel (født 1833, død 10. december 1896). Han var oprindelig opfinder af sprængstoffet og dynamitten. Ved hans død blev der hensat 30 millioner svenske kroner til en fond, hvoraf der hver år uddeles priser til personer, som har gavnet menneskeheden ved banebrydende virke indenfor fred, litteratur, fysik, kemi, medicin og økonomi. Den første pris blev uddelt i 1901.

Den 11. december (og 11. juni) var tidligere terminsdag, hvor løntagere skulle betale afdrag og renter på ejendomslån m.v.

Sodomoa og Gommorra

Den 1. december siges at være den dato, hvor byerne Sodoma og Gomorra blev tilintetgjort af Gud med svovl, regn og ild på grund af de synder, som indbyggerne havde gjort sig skyldige i (1. Mosebog).

Hvornår blev Jesus egentlig født?


Jesus fødsel
(Solis Bibel 1675)

En biskop bekendtgjorde omkring år 200, at Jesus blev født den 19. april. Andre kirkefædre hævdede det var den 20. maj eller 17. november. 

Østkirken har helligholdt den 6. januar som Kristi fødselsdag. Men siden år 354 har Vestkirken fastholdt, at fødedagen er den 25. december - kaldet Natalis invicti Solis (den ubesejrede sols fødselsdag.)

Også fødeåret er der tvivl om. Herodes var konge (Mat.2,1); men Herodes døde år 4 før vor tidsregning (f.v.t.). Quirinius var landshøvding i Syrien (Luk.2,2), det var han imidlertid fra år 6 til år 12 e.v.t. Og alverden skulle skrives i mandtal (Luk.2,1); man ved kun at en sådan fandt sted år 7 e.v.t. 

Lucia-brud
Sveriges første
luciabrud 1927


Alice Bjørneborg
Første danske
luciabrud i 1944

I følge teosofiske astrologer, er Kristus vitterlig født den 25. december, men i år 7 før vor tidsregning. Efter disse astrologiske beregninger, blev han korsfæstet 33 år gammel, altså år 26 e.v.t.

De nyeste arkæologiske og astronomiske undersøgelser fra dette århundrede påviser (ifølge BBC) at han blev født den 17. april, 6 år før vor tidsregning.  Den sandsynlige dødsdag var dog den 3. april år 33 - den dag var der solformørkelse. Og det står skrevet, at der ”kom et mørke over landet”.

 

Læs mere artikel om: Boede Jesus som ung i Tibet?
Læs mere om julen

Luciadagen

Den 13. december er Luciadag, som har navn efter Lucia (navnet er i familie med det latinske 'lux', der betyder lys), der led martyrdøden i Syrakus på Sicilien omkring år 300.

Skikken med at fejre luciadagen har været kendt i Sverige siden 1700-tallet, og var en stor festdag, specielt i Vestsverige. I 1893 startede folkeparken Skansen i Stockholm med at fejre Lucia. Fejringen af en luciabrud, der i hvid kjole fulgt af hvidklædte terner med lys, fik sit store gennembrud i 1927 efter en afstemning i Stockholms Dagblad. De arrangerede et luciaoptog i Stockholm, hvor luciabrudene gik med elektriske lyskrans i håret.

I Danmark fejrede man i 1944 den første danske luciabrud ved en fest i National-Scala i København arrangeret af ugeavisen Week-End. Vinderen var her den 18-årige Alice Bjørneborg.