Flaget Dannebrog

Navnet på flaget Dannebrog betyder 'danernes fane' eller 'rødfarvet fane'.


Slaget ved Lyndanise
Malet af
C.A. Lorentzen, 1809
Klik på billedet


Fra nederlandsk
Gelre våbenbog 1370
med Dannebrog
Klik på  billedet

Dannebrog
Dannebrogs dimensioner


Vejledning fra
Dahls Flagfabrik,
København omk. 1940
Klik på  billedet

Det forekommer første gang i en dansk tekst 1478 og i en nederlandsk tekst 100 år før; i den nederlandske våbenbog Gelre fra 1370-1386 ses på side 55 en rød fane med hvidt kors ved våbenet for Valdemar 4. Atterdag. Teksten til venstre for våbenskjoldet på billedet til højre lyder "die coninc van denmarke" (Kongen af Danmark).

Legenden om Dannebrog, der faldt ned fra himlen under et slag i Estland, omtales i Christiern Pedersens danske krønike fra begyndelsen af 1520'erne samt af franciskaneren Peder Olsen ca. 1527.

Den sidstnævnte knytter begivenheden til slaget i 1219, og traditionen har fastholdt, at flaget kom til syne ved Lyndanise (i dag Tallinn - bynavnet kommer i øvrigt af Taani linn, der på estisk betyder 'danskernes by' eller 'danskernes borg') i Estland den 15. juni 1219. Legenden er formentlig blevet til omkring 1500 ud fra en forestilling om, at den fane, kong Hans mistede ved nederlaget i Ditmarsken år 1500, var det himmelfaldne Dannebrog.

Kong Frederik II tilbageerobrede fanen i 1559 og lod den ophænge i Slesvig Domkirke.

Flagets dimensioner

Reglerne for Dannebrogs størrelse (stutflaget) er beskrevet i en forordning fra 11. juli 1748:

”Bredden på det hvide kors danner basis for størrelsen på de røde felter.
Felterne nærmest stangen er kvadratiske med sider der er tre gange korsets bredde.
De lange felter er rektangulære. Langsiderne skal være 1½ gang stangfeltets mål.”

Med andre ord:

• I flagets bredde/højde skal de to røde felter og bredden af det hvide kors have størrelsesforholdet 3:1:3.
• I flagets længde skal de to røde felter og bredden af det hvide kors have størrelsesforholdet 3:1:4½.
• For flag, der udsættes for hårdt vejr, tillægges ¾ til slid.

Dannebrog må ikke forsynes med tekst, reklamer eller lignende.

Flagets røde farve defineres som:
Pantone 185
CMYK: C12% M100% Y86% K3%
RGB: 208,12,51
HEX: #D00C33

Flagstangen

Flagets bredde skal normalt være 1/5 af flagstangens højde.

Hvis flagstangen på husfacader ligger vandret ud fra huset, bør flagets bredde være ca. halvdelen af flagstangens længde.

Hvis flagstangen er skråtstillet ud fra husfacaden, bør flagets bredde være lidt over 1/3 af flagstangens længde.

Kongehusets flag

Splitflaget er det officielle flag og anvendes af Det danske Kongehus, statsmyndigheder samt visse private virksomheder, der har fået særlig tilladelse til at føre dette flag med et specielt mærke i øverste felt.

 


Kongehuset flag

Kongeflag (Dronningen)

Prinsgemalens flag
     

Kronprinsens flag

Rigsforstanderens flag