FN's Internationale dage

FN har etableret en række dage og uger som bidrag til at målrette verden mod de spørgsmål, som FN har en interesse og et engagement i.
De har nedvidere perioder på ti-år som er markeret.

fn

Herunder er en liste over dagene og ti-årene.

Læs mere United Nations side kan du læse mere om dagene.

 

Januar  
27. januar International Holocaust-mindedag
Februar  
Første uge i februar International uge for tværreligiøs harmoni
4. februar International dag for kræft (WHO)
6. februar International dag for nul-tolerance overfor kvindelig omskæring
13. februar International dag for radio (UNESCO)
20. februar International dag for social retfærdighed
21. februar International dag for modersmål (UNESCO)
Marts  
1. marts International dag for anti-diskrimination (UNAIDS)
3. marts International dag for naturen
8. marts International kvindedag (KvindernesInternationale Kampdag)
20. marts International glædesdag
21. marts International dag for Nowruz
21. marts International dag for poesi (UNESCO)
21. marts International dag mod racisme
21. marts International dag for skov og træer
21. marts International dag for Downs syndrom
21.-27. marts International uge for solidaritet med folk, der kæmper mod racisme og racediskrimination
22. marts International dag for vand
23. marts Internationale meteorologiske dag (WMO)
24. marts International tuberkulosedag (WHO)
24. marts International dag for retten til sandheden om menneskerettighedskrænkelser og for værdighed for ofrene
25. marts International dag til minde for ofrene for slaveri og den transatlantiske slavehandel
25. marts International solidaritetsdag for tilbageholdte og forsvundne ansatte
April  
2. april International autismedag
4. april International dag for miner og minerydning
6. april International dag for sport for udvikling og fred
7. april International sundhedsdag (WHO)
7. april International mindedag for ofrene for folkemordet i Rwanda
12. april International dag for bemandede rummissioner
14. april International aktionsdag om militærudgifter
22. april International dag for Moder Jord
23. april International dag for bøger og copyright (UNESCO)
23. april International dag for det engelske sprog
23.-28. april International uge for vejsikkerhed
25. april International malariadag (valgfri for de individuelle stater) (WHO)
26. april International dag for intellektuel ejendomsret (WIPO)
28. april International dag for arbejdssikkerhed (ILO)
29. april International mindedag for alle ofre for kemisk krigsførelse
30. april International jazzdag
Maj  
3. maj International dag for pressefrihed
4.-10. maj International uge for uddannelse (UNESCO)
8.-9. maj International mindedag for ofrene under anden verdenskrig
11.-12. maj International dag for trækfugle (UNEP) (2. lørdag i maj)
13. maj International Vesakdag
15. maj International familiedag
17. maj International dag mod homofobi og transfobi
17. maj International dag for telekommunikation og informationssamfundet
21. maj International dag for kulturel mangfoldighed
22. maj International dag for biodiversitet
23. maj International dag for at stoppe obstetrisk fistula
25.-31. maj International uge for solidaritet med folk fra ikke-selvstyrende territorier
29. maj International dag for FN’s fredsbevarende styrker
31. maj International dag mod tobak (WHO)
Juni  
1. juni International dag for forældre
4. juni International dag for børn som er ofre for aggression
5. juni International dag for miljø
8. juni International dag for havet
12. juni International dag for bekæmpelse af børnearbejde (ILO)
14. juni International blod-donor dag (WHO)
15. juni International dag mod misbrug af ældre
17. juni International dag for bekæmpelse af ørkenudbredelse og tørke
20. juni International dag for flygtninge
23. juni International dag for offentlige tjenester
23. juni Internationale dag for enker
25. juni International sømands dag
26. juni International dag mod misbrug af og ulovlig handel med narkotika
26. juni International støttedag for torturofre
Juli  
6. juli International dag for kooperativer
11. juli International befolkningsdag
18. juli International Nelson Mandela-dag
28. juli International hepatitisdag
30. juli International venskabsdag
August  
1.-7. august International ammeuge (WHO)
9. august International dag for verdens oprindelige folk
12. august International ungdomsdag
19. august International dag for humanitært arbejde
29. august International dag mod atomprøvesprængninger
30. august International dag for ofrene for bortførelser
September  
5. september International dag for velgørenhed
8. september International dag for læse- og skrivefærdigheder (UNESCO)
10. september International dag for selvmordsforebyggelse (WHO)
12. september International dag for Syd-Syd-samarbejdet
15. september International demokratidag
16. september International dag for bevarelse af ozonlaget
21. september International fredsdag
26. september International maritim dag
26. september International dag for den totale elimination af kernevåben
27. september International dag for turisme (UNWTO)
28. september International rabiesdag (WHO)
29. september International hjertedag (WHO)
Oktober  
1. oktober International ældredag
2. oktober International dag for ikke-vold
4.-10. oktober International rumuge
5. oktober International lærerdag (UNESCO)
7. oktober International dag for levesteder (første mandag i oktober)
9. oktober International dag for postunionen
9. oktober International dag for synet (WHO) (Den anden torsdag i oktober)
10. oktober International dag for mental sundhed
11. oktober International pigedag
13. oktober International dag for reduktion af omfanget af naturkatastrofer
15. oktober International dag for kvinder fra landlige områder
16. oktober International fødevaredag (FAO)
17. oktober International dag for udryddelse af fattigdom
20. oktober International statistikdag
24. oktober International FN-dag
24. oktober International dag for information om udviklingsspørgsmål
24.-30. oktober International nedrustningsuge
27. oktober International dag for audiovisuel kulturarv (UNESCO)
31. oktober International dag for byer
November  
6. november International dag mod ødelæggelse af miljøet i krig og under væbnede konflikter
10. november International videnskabsdag for fred og udvikling (UNESCO)
11.-17. november International uge for videnskab og fred (Bliver holdt den uge hvor d.11 november er med i)
12. november International dag for lungebetændelse
14. november International dag for diabetes (WHO)
16. november International dag for tolerance
16. november International mindedag for trafikofre (tredje søndag i november)
19. november International for kronisk obstruktiv lungesygdom (WHO)
19. november International toiletdag
20. november International industrialiseringsdag for Afrika
20. november International børnedag
21. november International TV-dag
21. november International filosofidag (tredje torsdag i november)
25. november International dag for afskaffelse af vold mod kvinder
29. november International solidaritetsdag for det palæstinensiske folk
December  
1. december International AIDS-dag
2. december International dag for udryddelse af slaveri
3. december International dag for personer med handicap
5. december International dag for jord
5. december International dag for frivilligt arbejde for økonomisk og social udvikling
7. december International dag for civil luftfart
9. december International anti-korruptionsdag
10. december International menneskerettighedsdag
11. december International dag for verdens bjerge
18. december International dag for migranter
20. december International solidaritetsdag

 

FN's Internationale tiår
2005–2015 Internationalt Tiår for Handling, “Vand for Livet”
2006-2016 Tredje Tiår for Genoprettelse og Bæredygtig Udvikling i de Påvirked Regioner efter Tjernobyl-katastrofen
2008-2017 Andet Internationale Tiår til Udryddelse af Fattigdom
2010-2020 FN’s Tiår for Ørkener og Kampen mod Ørkenspredning
2011-2020 FN's Tiår for Vejsikkerhed
2011-2020 FN's Tiår for Biodiversitet
2011-2020 Tredje Internationale Tiår for Afskaffelse af Kolonialism
2014-2024 FN's Tiår for Bæredygtig Energi til Alle