Citater & sprog

Jeg citerer andre, for bedre at kunne udtrykke mig selv
• Michel Montaigne

Som Knagsted samlede på kommaer, i Gustav Wieds  'Livsens Ondskab', samler jeg på citater og bevingede ord.

citat sprog
 

Jeg er fascineret af, at nogen kan sige noget klogt, så kort. Her er en samling på nogle hundrede citater - mange nye fra aviser, radio og tv.

Indholdet og ophavsmændene

• Citaterne er ordnet efter forfatternes efternavne. Find forfatteren ved at klikke på bogstavet til venstre. Du kan også vælge udvalgte citater af kendte personer.
• Forkerte ophavsmænd fortæller om nogle citater, som ikke er sagt af dem, vi troede.

Mange gange er det svært at sige, hvem der er den oprindelige ophavsmand, fordi citater og bevingede ord 'lånes' hos andre, uden at låneren oplyser, hvor de har det fra. Derfor kan forfatterne til citaterne her godt stamme fra andre. Jeg har dog tilstræbt at spore de oprindelige ophavsmænd, hvor det har været muligt.

Doktor, der må være noget galt med min mand. Jeg kan tale til
ham i timevis, uden at han hører et ord af, hvad jeg siger.
- Det er ikke en sygdom, frue, det er et talent.

søg efter citater her

Citat, aforisme, eller...?

Ofte bruger man begreberne 'citat', 'aforisme' og 'bevinget ord' i flæng.

• Et citat er en ordret gengivelse af, hvad en person har sagt. Ordet kommer fra latin 'citatum, citare', der betyder fremdrage påberåbe, sætte i bevægelse.

• Et bevinget ord er et kendt litteraturcitat, en historisk ytring, en talemåde eller et slagord, som kan føres tilbage til en bestemt kilde. Begrebet kommer oprindeligt af tysk bogtitel 'Geflügelte Worte', som igen er oversat af græsk 'épea pteróenta', der betyder hurtigt (fra læberne) flyvende ord.

• En aforisme er et kort udtryk, som på en tilspidset eller overraskende måde udtrykker en tanke eller en erfaring. Ordet kommer fra græsk 'aphorismós', der betyder afgræsning, bestemmelse, talemåde.

Samlingerne på dette netsted er en blanding af det hele.