Farvernes betydning

farvecirkel

Farver har altid interesseret og haft betydning for mennesket. Gennem tiderne har man fortolket farverne betydninger.

Kunsten har haft stor indflydelse på vores forståelse for farver.

I psykologien tillægger man farver forskellige betydninger og indvirkninger på mennesket.

Også indenfor den alternative livsforståelse, har farverne fået sin betydning, fx indenfor drømme, healing, aurasyn og astrologien.

Ingen livsanskuelse har vel patent på, hvad den enkelte farve betyder for hvert enkelt menneske.

Eksempelvis opfatter mange den gule farve som lysets farve, mens den af andre betragtes som symbol på falskhed - men det kan der være en forklaring på, som du finder her.

Her får du et indblik i nogle farvers tolkning ud fra forskellige synsvinkler i religionen, kunsten, kulturerne, drømmene, psykologien med flere.

Farvernes historie

Man mener, at brugen af farver har været anvendt i mere end 150.000 år. Istidsmennesket begravede fx deres døde i rød okker eller malede deres knogler røde. I hulekulturen har man fundet anvendelse af farverne gul, orange, rød, brun og sort. Først omkring 4.500 f.Kr. fandt man i Mesopotamien anvendelsen af den blå farve. I det gamle Ægypten har man haft rig anvendelse af farver, bl.a. malakitgrøn, indigoblå og violet, mens fønikierne opfandt purpur-farven udvundet af en snegleart.

Omkring 1200 opstillede pave Innocens III bestemte regler for anvendelse af farver i Roms kirker, regler som siden er blevet almindelige i vesterlandske kirker. 

Farvernes navne

Farvernes navne mener man er opstået ud fra ting i naturen. På samme måde som vi i nyere tid har givet bestemte farver navne ud fra naturen, fx abrikosfarvet, citrongul, turkisblå, flaskegrøn, musegrå, berlinerblå, forårsgrøn, calypsorød og så videre.

Rød (afledt af ruber - rød) er formentlig en af de første farver der har fået navn, antagelig efter blodet.

Hvid og sort (hvid afledt af luie-do - lyse, lys | sort afledt af suordo-s - sort, smudsfarvet) efter lys og mørke, dag og nat.

Gul (afledt af ghel - stråle, skinne) er muligvis dannet af farver fra frugter, korn og jordarter.

Blå er først dannet senere, og er besynderligt nok afledt af ordet blēwa, der betyder strålende og latin flavus, der betyder gul eller blond. Måske er forklaringen herpå, at himlens farve ofte er bleg(blå) eller endog gullig.

Grøn (afledt af grō-ni) er beslægtet med gro, grøde og sandsynligvis græs.

Grå (afledt af ĝhre - stråle, funkle) muligvis efter den gryende dags farve, eller glinsende metal.

Brun (afledt af bhrū-no - strålende, lysebrun) er afledt af brændt. Ordets stamme er beslægtet med ordene bjørn og bæver.

Ud fra dette har man betegnelsen urfarver, der omfatter: rød, gul, grøn, blå, hvid, sort.