Om slægtsforskning

Familien er hjertets fædreland
Giuseppe Mazzini

På disse sider finder du forskellige oplysninger om slægtsforskning og emner, der har relation hertil.

Du kan blandt andet læse om ane- og efterslægtstavler samt om de forskellige begreber man bruger indenfor slægtsforskning, som fx amt, herred, syssel.

Andre artikler er med årene blevet lidt uaktuelle. De er derfor ikke tilgængelige i øjeblikket før jeg (måske) får dem ajourført.

Slægten Lundskov

Slægten Lundskov har kendte aner tilbage til 1600-tallet.
Det er historien om snedkeren, der arbejdede sig op til at blive en formuende ejendomshandler ° Den veletablerede gårdmand, der kunne udlåne en kvart million kroner til familiemedlemmerne ° Sognefogeden, der med stor ildhu hjalp med udgravningen af Thyras høj ved Jelling, så han blev Dannebrogsmand ° Pigen, som nytårsaften blev gravid med en ungersvend, der blev udlagt som barnefar, men blev gift med en anden ° Dem, hvis gravkors stadig står i Jelling ved siden af Gorm den Gamles Jellingesten ° Familien der gik så grueligt meget igennem med en nedbrændt gård for til sidst at gå rabundus ° Og de udtyndede aner til en adelsslægt og et enkelt von i navnet.

Sådan har hver slægt sin historie, som det kan være spændende at gå på jagt i.