Om slægtsdatabasen

Men det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus,
at al verden skulle skrives i mandtal. (Luk 2.1)


På denne side:
• Det danske kongehus • Ridder af Elefantordenen • Kommentarer er velkomne
• Teknik og sprog
=» Se også Privatlivet respekteres.
Danmarks kongehus er udgangspunktet
Denne database over de europæiske konge- og fyrstehuse samt adelsslægter blev startet i maj 2010.

Formålet er at give korte, faktuelle oplysninger om deres slægtsforhold. Ikke at fortælle om personernes liv og levned.

Udgangspunktet for indholdet er det danske kongehus. Gennem kong Christian 9. ("Europas svigerfar") og dronning Luise blev slægtsrelationer flettet til store dele af Europas konge- og fyrstehuse.

Fælles for alle personer og familier i denne database er, at de har slægtsmæssige relationer eller sammenfald med det danske kongehus på den ene eller anden måde.

Også adel og borgere
Dermed omfatter basen ikke kun konger og fyrster. Med tiden er også et stort antal adelsfolk fra ind- og udland kommet med - hertuger, hertuginder, grever, grevinder, baroner, baronesser. Ydermere er der mange af mere borgerlig herkomst, heriblandt flere kendte personligheder gennem historien.

Disse slægtsmæssige sammenfald kan have deres oprindelse flere hundreder år tilbage. De kan også være mere nutidige, hvis en slægtning er eller har være indgift i de royale eller adelige kredse. Dette kunne for eksempel være en søster, en fætter, en onkels anden hustru eller en oldefars uægteskabelige barn

Blodsbeslægtede
Formelt er man kun i slægt med blodsbeslægtede, dvs. biologiske personer. Eksempelvis er ægtefæller derfor ikke i slægt med hinanden eller med svogre og svigerinder (men de er i familie). Oprindeligt anså man også kun den legale slægt for at være efterkommere i mandslinjen, såkaldt agnatisk slægt.

Selv om databasen tager udgangspunkt i den danske kongeslægt, er kongehuset således ikke nødvendigvis i egentlig slægt, endsige i familie med alle de mange tusinde personer. Der er blot slægtsmæssige sammenfald i kraft af århundreders forskellige giftermål og børnefødsler på kryds og tværs.

=» Se eksempelvis Særlige personer - Indviklede slægtforbindelser.

Riddere af Elefantordenen
Databasen indeholder desuden alle omkring 900 Riddere af Elefantordenen fra 1559 til vore dage. Flere af disse personer har dog ikke slægtsmæssige relationer til kongeslægten eller øvrige slægter i databasen. De er derfor normalt kun omtalt med korte persondata uden yderligere slægtsoplysninger.
Kommentarer er velkomne
Databasen er ikke komplet (og bliver det heller aldrig), men er under fortsat udbygning og rettelse. Med så mange indtastede data, kan fejl og mangler næppe undgås.

Skulle du få lyst til at fortælle om fejl, mangler eller have kommentarer, er du meget velkommen til at skrive til mig via Kontakt webmester.

Teknik og sprog
TNG. Databasen afvikles i programmet TNG, 'The Next Generation of Genealogy Sitebuilding', udviklet af Darrin Lythgoe.

S.E.& O., som står i fodnoten, er en forkortelse for latin:"Salvo errore et omissione", der kort og godt betyder "med forbehold af fejl og udeladelser".


< Infoside